©-U0NKBAL Woensdag 28 augustus 1963 Vandaag een trieste dag. Wolken waaruit zo nu en dan wat regen valt. Kil. Triestomdat we vanmiddag één v$n onze beste clubvrienden, een GROTE Ajacied naar zijn laatste rustplaats hebben gebracht. JAN ELZENGA. De tocht naar de Nieuwe Oosterbegraafplaats leidde over ons Stadion. In deze omgeving, dit Ajax-huis, brachten enkelen van de „oudste ge trouwen" een laatste groet. Op dezelfde plaats, voor de gebruikelijke ingang bij de Indoor-zaal, waar men 's zondags vóór de wedstrijd Jan prak tisch altijd kon vinden met een opmerking een wenk een hand schuddend een verma nend woord tegen de jeugd Jan Melchers treedt naar voren met een grote krans Rode rozen witte kelken Van Ajax zijn club ZIJN AJAX waarvoor hij zo ontzettend veel deedhelaas: deeden dat hem dankthemen ook zijn vrouw, die als bescheiden figuur op de achtergrond hem alsmaar afstond en hielp voor Ajax. Dan gaat de stoet verder, waarin een speciale auto met een schat van bloemen. Op de begraafplaats is de belangstelling enorm; honderden zijn gekomen, jong en oud De Aula. In het midden de baar Mensen familie en vrienden scharen er zich rond, terwijl het orgel met plechtige muziek de ruimte verder vult. Erevoorzitter Marius Koolhaas neemt het woord. Na hem president Melchers. Zij vormen de uitzonderingen op het verzoek geen toespraken te houden. Beiden blijven in de geest van Jan spre ken slechts kortmaar uit het harteerlijk De gordijnen, die de afsluiting vormen tussen „binnen" en „buiten" schuiven openhet dag licht valt binnende dragers tillen de baar en wij allen volgen De laatste gang Staande aan de door bloemen omrande groeve is het stil. Alleen de windwat regendruppels schuifelende mensen. De man in zijn uniform met de hand aan de knop draaitLangzaam zakt de kistdie per dieper dieper Het is gebeurd. Afscheid. Een Vriend ging heeneen vriend die ons kendezó goed, dat wij allen ook wisten wie hij wasDaarom blijft hij in onze harten voort leven in dankbare herinnering. JAN ELZENGA. Dat hij ruste in Vrede. T. M. GAAN ONZE HONKBALLERS EEN TOPJAAR TEGEMOET Kampioenschap en promotie naar de hoogste afdeling zijn voor beide senioren-negentallen mogelijk Voor die Ajax-leden en donateurs, die zich niet alleen voor de voetbalprestaties interesseren, doch voor alles wat met de naam Ajax verband houdt, vertellen we niets nieuws, wanneer we zeggen, dat onze honkbalafdeling nog steeds fantastisch goed draait. Dat heeft men allemaal in de kranten kunnen lezen en door de radio kunnen horen. De honkballers zelf zijn natuurlijk geheel op de hoogte van alle wetenswaardigheden, want zoals de laatste jaren ge bruikelijk is, krijgen alle honkballende Ajax-leden iedere week een keurig verzorgd, gestencild mededelingenblad thuisgestuurd. Wij achten dit weekbericht uitermate belang rijk, omdat daardoor de band tussen de leden nog verste vigd wordt. Het is dit seizoen niet gemakkelijk geweest elke week een praatje over de geleverde prestaties te houden, want vrij wel iedere week waren deze prestaties hetzelfde: dat wil zeggen van goed, tot verrassend goed, ja zelfs tot fan tastisch goed! We hopen echter vurig, dat onze honkballers het ons tot het einde van het seizoen moeilijk zullen blijven maken, want dat hebben we er graag voor over. Natuurlijk zijn we geheel op de hoogte van de kracht van onze negentallen. We weten waar onze jongens toe in staat zijn, maar desondanks hebben we ons van week tot week weer verbaasd over de prachtige resultaten, die voor een groot, misschien wel het grootste deel te danken zijn aan de uitstekende geest, het prachtige teamwork, de nimmer aflatende vechtlust en de enorme wil om Ajax eindelijk weer terug te brengen op die plaats, waar Ajax thuishoort, namelijk in de hoogste klasse. We zijn er van overtuigd, dat de honkballers waarover we thans beschikken onze vereniging een grote dienst be wijzen. De naam van Ajax is er natuurlijk niet bij gebaat om een ondergeschikt rol te spelen, of dit nu op voetbal of op honkbal slaat. Het is voor geen enkele Ajacied leuk door de radio horen, of in de krant te lezen, dat Ajax verloren heeft. Dit laatste is dit seizoen slechts één keer gebeurd, maar voor de rest was het alleen maar goed nieuws: steeds was Ajax aan de winnende hand. We weten, zo goed als wie dan ook, dat we in de eerste, tweede en derde plaats een voetbalvereniging zijn, maar houden we er een honkbal afdeling op na, dan is het Ajax-belang er alleen maar mee gediend dit honkballen zo goed mogelijk te doen. Daarom hebben we, niet alleen als objectieve honkbal enthousiast, maar ook als Ajax-lid de grootste bewondering voor onze spelers. Het zou geen kwaad kunnen, als dit respect ook in bredere Ajax-kring werd getoond en tot uiting kwam. De bekende mysterieuze krachten in de sport hebben on getwijfeld een heel grote rol bij de dit seizoen behaalde successen gespeeld. We zouden hier heel wat leerrijks over kunnen vertellen, maar achten daar dit moment nog niet geschikt voor. Daarvoor wachten we liever eerst het einde van de competitie af, in de hoop, dat we dan één grote juichtkreet kunnen aanheffen. Maar vast staat in elk geval, dat het voor onze honkbal lers een succesjaar is, hoe de afloop dan ook moge worden, zelfs als er nog een grote deceptie zou volgen. Want is het geen verrassende prestatie om na degradatie bij keuze ge handhaafd te worden en dan het gehele seizoen de eerste plaats te bezetten? Enorme druk. Nu moet men niet denken, dat het steeds zo prettig is ge weest als belanghebbende bij de wedstrijden aanwezig te 6

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1963 | | pagina 6