Nee, K.R.O. Do borrel voor Ajadodonl Wortels Boekhandel MELCHERS OLIFANT JENEVER CHURCHILLS tegen de intekenprijs van slechts f 2,90 p.d. Van de Redactie Was „Prins Ajax" eens een draver achter 'n Amsterdamse bal, nü verdient hij al zijn haver bij een verre vreemde stal. Doch als draver op de races een Prins Ajax niet meer loopt. Die is, vraag 't maar onze preses, „Pooka Ajax" thans gedoopt. Pooka Ajax! is voor d' echte Mokummer een sappig woord, 't Is zoiets als „er voor vechten". Poken, dóórgaan, onverstoord! Póken Ajax! zal het schallen als het tempo wordt vertraagd. Van de torens en de wallen als de vijand ons belaagt. Nimmer heeft het ons ontbroken aan techniek of vaardigheid. Wel helaas aan dóórgaan, poken En die eigenaardigheid maakte dat de tegenstander ons, trots alles, wist te slaan. Menig keer heeft zo de ander ons de das nog omgedaan. Ook de strijd- met Fortunezen in dit teken heeft gestaan(?) En er dient ook op gewezen, traden met reserves aan. „Rouwband wegens overlijden" memoreerde Dick de Vree. „Om Jan Elzenga's verscheiden" deelde hij vervolgens mee. En ging verder: „Voor de aanvang „werd de Ajacied herdacht „toen men een minuut in acht nam „die finale stilte bracht. „Hij was Ajax' secretaris „vierendertig jaren lang". In de K.R.O.'se studio vond men dit niet van belang. „Schade, schade, schade" knalt het met een „sneer" naar Ajax' kant. „Schade, schade, schade" schalt het in en door heel Nederland vlak na afloop niet zeer fijntjes. Niet de tijd noch plaats voor geintjes na 't voorafgaand doodsbericht van een die zeer na ons ligt. Een groots standaardwerk thans binnen ieders bereik beroemde MEMOIRES over de TWEEDE WERELDOORLOG in 12 ELSEVIERPOCKETS 12 delen van elk ca. 300 blz. - Geïllustreerd met vele oorlogsfoto's en kaarten van de veld- en zeeslagen - Fraaie omslagen. Te beginnen mei 1963 verschijnen 6 maanden achtereen twee delen tegelijk per maand. Hierdoor krijgt U het gehele werk snel in uw bezit voor slechts f 5,80 per aflevering van 2 delen. Zorg dat dit beroemde werk ook in Uw bezit komtl Een uitvoerig modelexemplaar van deze meesterlijk ge schreven geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog ligt bij ons ter inzage. TEKEN NU METEEN IN Bij Sumatrastraat 48, Amsterdam-O., Tel. 57427 B. S. LE MARCHÉ De kopij voor dit clubblad lag klaar voor de pers, toen ons werd bericht dat Secretaris JAN ELZENGA was overleden. Uiteraard bracht dit opnieuw vertraging met zich mede inzake het verschijnen van het Ajax-Nieuws. De tijd, tussen de komst van het A.N. en de sluitingstermijn voor het inzenden van kopij is nu wel korter geworden, doch wij hopen dat onze medewerkers toch hun beste beentje willen voor zetten. Laten we ditmaal de uiterste datum stellen op 19 september. T. M. N.V. DISTILLEERDERIJ VAN J. J. MELCHERS Wz. - SCHIEDAM 11

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1963 | | pagina 11