Niessen CO BERGMAN Jan Bron Klinkenberg v. d. Velde's WARMTE- TECHNIEK ook de buitenvelders Gerrie Mossing Holsteyn, Frank Mar tens, Cas Tromp en Rolf Grooteboer overtreffen zichzelf af en toe. En niet te vergeten uiteraard onze al even en thousiaste coach Rien van 't Hof en leider Hendriks. Voorts hebben we nog jongeren als Peter Hendriks en Leo van Wijk achter de hand. Verheugend daarbij is te constateren, dat een drietal ze ventienjarigen zich naar voren heeft gedrongen. We noem den hen al: Grooteboer, Hendriks en Van Wijk. Zouden we deze jongens in de junioren mee hebben laten spelen, de Ajax-jeugd zou dit jaar zonder enige twijfel kampioen van Nederland zijn geworden, maarhet genoemde trio zou in speelsterkte stil zijn blijven staan. We hebben hen uit de junioren gehaald, zodat zij thans regelmatig bij de se nioren mee spelen en met heel veel succes. We durven ge rust te verklaren, dat er weinig honkbalclubs zijn, die wat dit betreft zo goed in hun jeugd zitten. Rolf Groote boer heeft zich reeds een vaste plaats in het eerste negen tal veroverd en met de andere twee zal dat volgend jaar ongetwijfeld het geval zijn. HET TWEEDE Over het tweede negental hebben we nog vrijwel niets gezegd. Dat is logisch, omdat evenals bij voetbal ook bij ons het eerste team natuurlijk de kurk is, waar alles op drijft. Het tweede negental heeft tot heden een vrijwel even goed seizoen als het eerste team en zo doorgaand zit pro motie er voor dit negental dik in. Er wordt nu in de re serve tweede klasse gespeeld, maar promotie naar de reser ve eerste klasse het hoogst denkbare voor een reserve team is zeer goed mogelijk. Spijtig is het, dat we eigenlijk te veel spelers voor twee, maar te weinig voor drie negentallen hebben. Zodoende is er een aantal spelers, dat bij het tweede negental te veel op de bank zit, maar daar kunnen we helaas niets aan doen. Allen nemen dit echter zeer sportief en prettig op als be wijs van de goede stemming, die in de gehele honkbalaf deling heerst. De leiders bij het tweede negental, de heren Hofman en Bonsen, en coach Prins zorgen hier wel voor. DE JEUGD Minder optimistische klanken moeten we helaas over de jeugdteams laten horen, maar de schuld ligt hier geheel bij het veel te lang geduurd hebbende voetbalseizoen. De heer Van Tuyl, die de zorg voor de jeugd in handen heeft, heeft voor bijna niet op te lossen moeilijkheden gestaan en we hebben er ons al wel eens over verbaasd, dat hij al niet lang voor zijn taak heeft bedankt. Maar dat ligt nu een maal niet in zijn karakter. We weten, dat de strenge winter de oorzaak van alle na righeden is geweest, maar daarnaast zou met enig overleg tussen de resp. voetbalcommissies en ons de zaak toch wel iets beter hebben kunnen lopen. We begrijpen volkomen, dat de jeugdvoetbalcommissie niet steeds aan de honkbal- belangen denkt, maar een klein beetje meer medewerking zou toch echt wel op prijs worden gesteld. Dat overleg bestond er eigenlijk ook niet wat de senioren betreft: van enige medewerking hebben we althans niet veel kunnen ontdekken. Ondanks het feit, dat algemeen bekend was wat er voor de honkbalafdeling op het spel stond, werd een bepaalde speler, die voor een der lagere elftallen voetbalt, niet voor ons vrijgegeven. Het motief? Anders staat dat elftal met tien man Hebben we in Ajax dan nu zelfs al te weinig amateurvoetballers voor slechts vier elftallen Met te veel spelers voor twee honkbalnegentallen slaan wij dan althans een goed figuur. Tenslotte om met een prettig geluid te eindigen nog dit. Een grote rol bij de opleving van de honkbalafdeling heeft ongetwijfeld het feit gespeeld, dat wij thans weer naar Am sterdam-oost zijn teruggekeerd. Na enkele jaren op het veld aan de Jan van Galenstraat te hebben gespeeld, zijn wij thans onderhuurder geworden van het prachtige Ameri kaanse honkbalveld, dat in het O.V.V.O.-complex ligt en hier voelen al onze spelers zich echt thuis. Uit de verte zien zij de muren van het Ajax-stadion en die aanblik al inspireert hen tot betere prestaties. Laten wij allen hopen, dat het einde van die betere prestaties nog lang niet in zicht is. M. BREMER Linnaeusstraai 56 Sarphalipark 48 Haarlemmerdijk 145 Sigarenmagazijn Zoutsteeg 12 Tel. 231742 Amsterdam-C. Voorverkoop: AJAX - Blauw-Wit Olympisch Stadion Bromfiets aankoopproblemen Utrechlsestraat 134, Amsterdam, Telefoon 39239 lost ze voor U op Keuze uit 60 modellen Diverse leuke Occasions voor Centrale Verwarming - Oliestookinrichtingen Pijpleidingwerk - Sanitaire installatie's AMSTERDAM, Baarsjesweg 148-149, Tel. 83477-88654 Grafische Kunstinrichting Prinsengracht 486/88, Amsterdam Telefoon 39550-242696 Privé 36510 Fabrikant van: CLUBVLAGGEN, HERINNERINGS VAANTJES, EMBLEMEN, RUGNUMMERS, enz. 7

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1963 | | pagina 7