Louis Seize Hotel Suisse Café Verwoest iMW „ATLANTIC" ..Moderne** Fa M. Volkers Zn G. J. HULSCHER le kwaliteit vleeswaren Prima croquetten Café - Restaurant REISBUREAU MAARSE KROON GA BA RET-DA MC IMG Bloemenmagazijn SINGEL 520 TELEFOON 246120 J Kol 1X1311 Jl" AMSTERDAM HOTEL - CAFÉ - RESTAURANT Ook voor uw recepties en partijen uil en toch thuis Gebr. Sweering Westeinde 26-28, Nic. Witsenkade 50 Tel. 240665-234735 Unieke parkeergelegenheid Na nederlagen somber, koest, Na zegepralen buiten adem („poest"), Maar altijd, alsof 't zo moest, Naar 1 6 Rembrandtplein, VERWOEST 11 Inzender ontving 1 Itr Janmaat Oude Genever REMBRANDTPLEIN 16, TEL. 233423, AMSTERDAM s REMBRANDT Sigarenmagazijn Halvemaansteeg 21, Telefoon 237835 Nergens treft U zo'n sortering in Sigaren en Sigaretten Eetsalon Van Dobben Korte Reguliersdwarsstraat 5-7-9, Telefoon 244200 Amsterdam Leidseplein Amsterdam Behalve Uw Vrijdagavondclub verzorgt ^0TEl$U1S$£ óók Familie-diners (èn club-diners!) Recepties - Dejeuners Dinatoir Kalverstraat 22 - 26 Telefoon 239511 Mogen wij U eens adviseren <5 l'Jnen) Aannemers van Lood-, Zink- en Sanitaire werken Plaatselijk en landelijk erkend Gas- en Waterfltter Rustenburgerstraat 106-108-113 Tel. 723490 (na 6 u. 420189-798317), Amsterdam voor Uw uitwedstrijden in Europa Overtoom 477 bij de Zocherstraat - Tel. 85252 Rood- Witte Leeuwen na de wedstrijd een versnapering in de Reguliersdwarsstraat 88, Tel. 237733 Internationale Floorshow Iedere dag Cabaret Geopend 8 - 2 uur Directie: Roel Gerrand Drukkerg-Uitgeverij „GRAFICA" Amsterdam-C.

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1963 | | pagina 20