Wortel s Boekhandel Van het Secretariaat CHURCHILLS tegen de intekenprijs van slechts f 2,90 p.d. Hartelijk dank!! Afgevoerd volgens art. 9 van het H.R. Juniores A: A. Balke J. M. Brouwer L. L. Happé J. de Hoog A. Strijd en A. W. Hoffs. Juniores: B. E. J. C. Aerts H. Bonneveld Ch. J. Brouwer H. Colenbrander E. M. Croese R. J. Th. Herwaarden P. E. Kooyman J. W. Mekkelholt W. J. Modder E. G. H. v.d. Peppel J. Schrekker C. Snoek G. P. Sollman W. Tieleman en G. H. Vogelaar. Pupillen: G. D. Bats J. Demas en W. v.d. Linden. Onderstaande spelers gaan over naar de seniores: J. J. M. Bollen R. Boomgaard H. C. Cruyff A. G. van Dijk G. M. de Haan P. G. F. Heyens B. Hening A. N. Kessens F. L. Koelman J. M. A. Meyer R. E. Rein L. Strijks R. C. Th. Sweering F. F. L. Vonk J. F. de Vries R. Zimet. Contributie is: 15.per half jaar met inbegrip van ver zekering. Gaan over naar de A. junioren: Ch. J. Bachoffner R. van Beek C. A. Brouwer R. H. W. Claus J. M. Gri- goleit E. J. Heyens E. F. J. de Jong R. Meyer R. Mortel J. Nijland L. Reder G. Ruimschoot L. Schaaphok F. J. Scheyde R. Schnitker H. F. Schutes D. F. v.d. Stroom T. C. J. Tol G. Wesse- ling en F. Witte. Contributie is: 15.per jaar met inbegrip van verzekering. Gaan over van pupil naar de B. juniores: R. Albers P. Th. Amersbeek M. Aukema G. L. Booy R. v. d. Heuvel .T C. M. Heyden R. de Jong M. Joosten M. Kool D. F. Overweel H. Otten W. C. P. Qster H. Sacksioni K. Slootmaker E. Tol A. J. P. Ver- mey E. J. v.d. Vinden G. L. W. Vlieger R. J. Vre- denbrecht en H. R. Vredenbrecht. Contributie is: 6.per jaar met inbegrip van verzeke ring. Voorgesteld als W.L.: G. P. Klerks A. Kroese R. Heidstra P. van Deyck. Voorgesteld als A. junior: B. de Graaf M. Hamburg T. J. D. Hilgers R. Ruisendaal M. J. v. Wamel B. P. van Leeuwen C. K. OverwegJ. Seegers J. J. Smit W. L. J. Suurbier K. Berke H. M. Dirven D. A. Hulshof M. Kolthek B. H. Rijkeboer en G. H. Schalk. Voorgesteld als B. junior: J. J. J. Fleur J. G. M. ter Berg R. P. Bray G. J. Dijkshoorn H. Decades J. Geelhoed R. van Huizen R. Jansen J. v. Nieuw - poort A. F. de Nijs S. Rodermond S. Schelvis A. Smits M. Voigt R. Volkert G. Zeist. Voorgesteld als pupil: W. Graandijk N. Middelkooy T. Tielenburg A. v.d. Bor J. A. Bos B. Fritz R. Haanstra J. F. Hoopman W. H. Hoopman W. van Oorschot P. Zonderman H. Steeman J. C. v.d. Dun- gen. Een groots standaardwerk thans binnen ieders bereik beroemde MEMOIRES over de TWEEDE WERELDOORLOG in 12 ELSEVIERPOCKETS 12 delen van elk ca. 300 blz. - Geïllustreerd met vele oorlogsfoto's en kaarten van de veld- en zeeslagen - Fraaie omslagen. Te beginnen mei 1963 verschijnen 6 maanden achtereen twee delen tegelijk per maand. Hierdoor krijgt U het gehele werk snel in uw bezit voor slechts f 5,80 per aflevering van 2 delen. Zorg dat dit beroemde werk ook in Uw bezit komt! Een uitvoerig modelexemplaar van deze meesterlijk ge schreven geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog ligt bij ons ter inzage. TEKEN NU METEEN IN BIJ Sumatrastraat 48, Amsterdam-O., Tel. 57427 Amsterdam, 25 mei 1963 Aan de jeugdtrainer, de heer J. van Veen en H.H. leden van de Jeugdcommissie, Nu het voetbalseizoen 19621963 ten einde is, is het spe lers en reserves van het Ajax-K.N.V.B.-juniorenelftal een behoefte de trainer van hun elftal, de heer J. van Veen, als mede heren leden van de jeugdcommissie dank te zeggen voor de aangename leiding en samenwerking, die mocht re sulteren in het behalen van het kampioenschap in de semi- prof jeugdcompetitie. Hun gedachten gaan hierbij in de allereerste plaats uit naar de heer J. van Veen, hun jeugdtrainer, die niet alleen zorg droeg voor een goede training van het elftal, waarvan zij deel uitmaakten, maar ook buiten de training diverse spelers in hun moeilijkheden terzijde heeft gestaan en zo doende voor velen hunner in de ware zin een toevluchts oord heeft betekend. Heren leden van de jeugdcommissie betuigen zij voorts hun dank voor de goede zorgen, waarmede zij het elftal bij alle wedstrijden hebben omringd. Aangezien de verwachting gewettigd is, dat de meeste spelers van hun elftal in het nieuwe seizoen hun bestem ming in het senioren-voetbal zullen vinden, spreken zij de hoop uit, dat het in het seizoen 1963'64 optredende nieuwe K.N.V.B.-junioren-elftal in de landelijke K.N.V.B.-junioren competitie Ajax wederom aan de top zal brengen. Namens het elftal H. J. SCHIPPER (aanvoerder) 19

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1963 | | pagina 19