RADIO PEETERS Restaurant «De Kuil» I. J. VERMEEREN Vami Lunchroom COR DE VLIEGER Firma JACOB BAKKER 'n Voordelig adres M. P. Bleeker jr. Voor een goed diner of belegd broodje RembrancHplein 7 SaladesCroquetten enz. Bandrecorders, Televisie en Radio Grootste en snelste „Service" met 3 wagens k Van Woustraat 74 en 84, Amsterdam-Z. VERFWAREN, KWASTEN EN PENSELEN AMSTERDAM - NASSAUPLEIN 11 - TELEF. 120254 Filialen Jan Evertsenstraat 138, Tel. 84649 Ferd. Bolstraat 46, Tel. 711159 speciaal adres voor het bekleden van uw auto Achter Oosteinde 14, Amsterdam, tel. 65311 Wij leveren alle soorten hoezen - tevens alle voorkomende werkzaamheden opendakconstructies enz. - wij verzorgen ook uw plaat- en spuitwerk Sigarenmagazijn Middenweg 61 - Telefoon 51513 Vakkundige verzorging Rayonverkoop: Carl Upmann, Balmoral, White Ash, La Paz, Claassen sigaren Upperten tabak Voorverkoop sportwedstrijden Autoplaat- en Spuitwerk Korte Keizerdwarsstraat 4 Amsterdam-C., Telefoon 66642 Diverse merken Oude Jenever Slijterij HoppG SPUI 18, Telefoon 237849 Zeer mooie wijnen en de betere Land wrljn e n cajé Hoppe SPUI 18, Amsterdam Een echtoud Café van 1670 met nog een echt bitteruur Waar gaat het over De wedstrijd van Ajax? Ja, maar ook over de gezellige sfeer, de prettige bediening ende voortreffelijke keuken in de Kalverstraat 171, Amsterdam 17

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1963 | | pagina 17