PERRYKAR Toto seizoen Ons clublied 1963-1964 NIET ALLEEN VOOR UW SPORTUITRUSTING maar ook voor sportartikelen camping sportieve confectie speelgoed Tijdens de bijeenkomst van de Bordjesclub, zo kort na de bigmatch FeijenoordReims was ook de bekende song „geen enfin, u zult die ook wel kennen Och, zoals elders reeds gezegd, het was een vrolijke boelprima stemmingen werd uiteraard veel ge zongen en wat maakt het dan uit of je een clublied van je sportvrienden aanheft, die korte tijd daarvoor een glansrijke prestatie hebben verricht. Omdat nu eenmaal in het tegenwoordige top-voetbal de ping-ping een grote, zeg maar gerust DE GROOTSTE rol speelt, was dat voor een der redenaars aanleiding op te mer ken, dat we Feijenoord gerust konden benijden en dat wat dat suggestieve „woorden maar daden" betreft, volgens hem een wijziging van óns clublied niet onwenselijk zou zijn, teneinde net als in Rotterdam dat bij Feijenoord het geval is, het Amsterdamse publiek in grotere getale ach ter Ajax aan te krijgen. Alweer „the business" .dus We laten het bovenstaande even voor was het is blijft of misschien zal worden Daags daarna ontvingen wij (heel toevallig) een epistel van een enthousiast supporter, waaraan wij het volgende ontlenen: „Een juichtkreet davere langs de velden „Onze Voorzitter heeft reeds enige malen via het club blad laten doorschemeren, dat hij ons zo weinig hoort. Hoe komt het toch vrienden, dat wij echte koude noorde lingen denken, dat onze jongens het zó wel kunnen? Als wij willen dat zij alles geven, laten WIJ hun dan ook alles geven en ze naar de overwinning ZINGEN! Laat het Daveren U zingt wel eens op een feestje? Is het dan geen feest als ons Ajax speelt? Laten WIJ er nu een feest van AMSTERDAM-AMSTELVEEN-ARNHEM-DEN HAAG-NIJMEGEN DE TOTO-COMMISSIE kan nog vele leden aan formulieren helpen. Dat komt omdat het aantal Ajax-toto-ers veel te klein is. Er zijn zelfs Ajacieden, die bij andere verenigingen een formulier inleveren, want Ajax heeft het niet nodig, of het is gemakkelijker!! Een goed Ajacied kent zijn plicht en levert zijn toto formulier hij de Ajax-adressen in. Doe het voortaan! Dan is het goed gedaan! maken. Als ze vóór staan, als ze achter staan, altijd moet het daveren. Vooral de laatste weken heb ik woorden vernomen van „geen woorden" tot er geen woorden meer over waren. Maar nu ik toch het woord heb genomen, zeg ik u: laat het daveren en niet alleen langs de velden, maar ook langs de oevers van de Amstel tot diep in het Zuiden! Een juichtkreet davere langs de velden voor Ajax, ons dierbaar Rood en Wit H. SOC. IN MEMORIAM Begin mei j.l. bereikte ons het droeve bericht van het overlijden van de heer Johan Carel Friedrich Stallmann in de leeftijd van 82 jaar. Wijlen de heer Stallmann behoorde tot onze oud ste leden en tot voor kort bezocht hij nog steeds de thuiswedstrijden van het eerste elftal. Helaas, heeft de Grote Scheidsrechter voor deze trouwe clubge noot het eindsignaal gegeven en zullen wij voortaan zijn markante figuur in ons stadion moeten missen. Een sympathiek Ajacied is voor eeuwig heengegaan. Zijn nagedachtenis zal bij ons in hoge ere blijven. Hij ruste in vrede. Het Bestuur der A.F.C. „AJAX" 14

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1963 | | pagina 14