JCUGD rondom de NIET ALLEEN VOOR UW SPORTUITRUSTING maar ook voor sportartikelen camping sportieve confectie speelgoed door Henk Smit Drie maanden voetbalrust (op de kop af!) We waren dus wel benieuwd hoe qua vorm de „over wintering" verlopen was. Was het Velsen-IJmuiden (tegen Stormvogels) waar we 13 weken geleden voor het laatst speelden, in dezelfde omgeving vond de „heropening" plaats, nu tegen V.S.V., het elftal zonder (nog) één over winning. We zouden dus gelegenheid krijgen om te tonen dat nu stelt u zich er niets van voor, want het leek eenvoudig nergens op. Bollen, volkomen uit vorm, leek eerder met dan tegen V.S.V. te spelen. Trouwens de gehele voorhoede met uit zondering van Dirk Kuiterhopeloos slecht. Voeg hierbij dat captain Schipper rondliep alsof hij het voetbalevangelie moest prediken, dan begrijpt u in dit geval de matige eind stand (20). A.D.O. uit hebben we niet gezien. Kregen echter berich ten over „felle runners-up", die echter een formidabele kee per Boomgaard op hun weg vonden. Uit een voorzet van Sandor Kessens scoorde Adri van Dijk 10, waar het bij bleef. Juniores Al. Het „problemen"-elftal vóór de vorstperiode, toonde in de „sneeuw"-wedstrijden een goede vooruitgang. Die bleek ook uit de eerste wedstrijd tegen de Volewijckers. Let op: 131 was de uitslag. We kunnen niet anders zeggen, dan dat wij hier voetbal zagen van de bovenste plank. Actief, technisch goed en onzelfzuchtig. Steeds werd de bal op tijd gespeeld, zodat de physiek sterkere tegenstanders geen vat konden krijgen. Knap gedaan, jongens. Met de wetenschap dat indien bovenstaande speltrant ook tegen H.B.C. uit Haarlem werd gebruikt, deze licha melijk sterkere ploeg evenseens tot de slachtoffers kon AMSTERDAM - AMSTELVEEN - ARNHEM - DEN HAAG-NIJMEGEN behoren, togen we 31 maart j.l. naar het veld te Heemstede. Alleen Joh. Cruyff was door ziekte verhinderd. Maar hoe bedrogen kwamen we uitMet wind mee wel een veldmeerderheid, maar traag spel en niet-bezielend. In de achterhoede het idee: „O, dat klaren we wel even!" Het gevolg hiervan was, een sterk, goed verdedigend H.B.C. en een uitzichtloos aanvallend Ajax. Let wel: ondanks het windvoordeel kreeg de H.B.C.-doelman niet één schot te verwerken. Alleen in de eerste helft knalde Ernst tegen de lat en schoten de overigen óver het doelIntussen, bij één der schaarse H.B.C.-uitvallen lepelde de mid voor van zeker 20 meter de bal over Daan Schalm heen (véél te ver voor zijn doel staand) in ons doel (10). Na half-time speelden de onzen veel beter. Beter en snel ler combinerendmaar toen werden de Heemstedenaren a.h.w. gedragen door hun voorsprong. Steeds stond er iets van H.B.C. in de weg Lieden, besef nu toch eens dat de eerste klap nog altijd „een daalder waard is." Wanneer zullen we begrijpen dat de tegenpartij tegen een Ajaxteam speelt en niet tegen elf juniores. Waarom dan niet direct na het eerste fluitsignaal laten merken dat jullie én Ajax én een team vormen in plaats van als het te laat is? De resultaten van de overige elftallen waren niet slecht te noemen na de lange rustpauze. De Juniores A2 speelden gelijk tegen Z.S.G.O., hoofd zakelijk door gebrek aan stootkracht in de voorhoede, die door invallers in een merkwaardige opstelling moest opereren. Voor de wedstrijd tegen D.C.G. zie men het verslag van de heer Wolterink. De Juniores A3 keken met de rust tegen een 20 achter stand aan, maar na de thee, in het bijzonder door sterk spel van Piet de Waal, werd een 52 overwinning ons. De ploeg van de A4, ook al door zieken onvolledig, hield met 10 man D.W.S. op 33. Geheel voltallig werd 31 maart j.l. met maar liefst 121 van A.S.V.K. 2 gewonnen. De „A5" vond het zaak om na de lange winterperiode het ongeslagen record te handhaven en wel met 90. Waarbij wij het wat de jeugd betreft dit keer moeten laten. Over onze B-ers hoort u in het volgende clubnieuws meer. HENK SMIT D.C.G. 2Ajax 2 (A-jun.) 35 D.C.G.de eerste helft het voordeel van de wind hebbend, trachtte met verre schoten een spoedige beslissing te for ceren. De meeste keren ging de bal ver over of naast. Een maal had Paul Kortenaer echter het bekende keepergeluk, toen de bal via onderkant lat in zijn handen stuitte. Dit was het sein waarop Hans de Vries c.s. hadden gewacht, want nu begon de machine pas goed te draaien. De half- spelers Co Meyer en Honing gingen het middenveld be heersen en probeerden met korte, afgewisseld met lange passes, de voorhoede aan te zetten tot het maken van doel punten. Deze hadden ook gekomen als de D.C.G.-doelman door tijdig uitlopen Piet de Waal niet 2 x de kans tot scoren had belet. Het eerste doelpunt werd na 20 minuten spelen door Wuurman gescoord nadat het hem door de D.C.G.-goalie al erg gemakkelijk was gemaakt. Even later omspeelde Rudi Sweering twee tegenstanders; zijn schot weer door de kee per weggestompt, precies voor de voeten van de goed mee gekomen Piet de Waal, die geen moeite had de stand op 02 te brengen. Na een goed aangegeven bal van Co Meyer was het Koel man die met een prachtig schot de voorsprong vergrootte 03 Ajax dacht dat de strijd gestreden was, doch D.C.G. be slist niet, waardoor zij dan ook voor de rust nog een doel punt kon maken (13). Na de thee werd de voorsprong snel vergroot. Piet de Waal scoorde na een solo-ren 14 en even later was het Hess die langs drie D.C.G.-ers gleed en met een onhoud baar schot de score op 15 bracht. Dat de eindstand tenslotte 35 werd, was te wijten 8

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1963 | | pagina 8