RADIO PESTERS Restaurant «De Kuil» COR DE VLIEGER I. J. VERMEEREN yimericanQorner Voor een goed diner Firma JACOB BAKKER 'n Voordelig adres M. P. Bleeker jr. of belegd broodje RembrancHplein 7 Salades, Groquetten enz. Bandrecorders, Televisie en Radio Grootste en snelste „Service" met 3 wagens Van Woustraat 74 en 84, Amsterdam-Z. VERFWAREN, KWASTEN EN PENSELEN AMSTERDAM - NASSAUPLEIN 11 - TELEF. 120254 Filialen Jan Evertsenstraat 138, Tel. 84649 Ferd. Bolstraat 46, Tel. 711159 speciaal adres voor het bekleden van uw auto Achter Oosteinde 14, Amsterdam, tel. 65311 Wij leveren alle soorten hoezen - tevens alle voorkomende werkzaamheden opendakconstructies enz. - wij verzorgen ook uw plaat- en spuitwerk Sigarenmagazijn Middenweg 61 - Telefoon 51513 Vakkundige verzorging Rayonverkoop: Carl Upmann, Balmoral, White Ash, La Paz, Claassen sigaren Upperten tabak Voorverkoop sportwedstrijden Autoplaat- en Spuitwerk Korte Keizerdwarsstraat 4 Amsterdam-C., Telefoon 66642 Diverse merken Oude Jenever Slijterij HOfipG SPUI 18, Telefoon 37849 Zeer mooie wijnen en de betere Land vsljn e n cajé Hoppe SPUI 18, Amsterdam t Een ecivfoud Café van 1670 met nog een OCht bitteruur Waar gaat het over De wedstrijd van Ajax Ja, maar ook over de gezellige sfeer, de prettige bediening ende voortreffelijke keuken in de Kalverstraat 16-18, Amsterdam 4

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1963 | | pagina 4