Louis Seize Hotel Suisse J. Kolman Jr Café Verwoest ATLANTIC" REMBRANDT Sigarenmagazijn ••Moderne' Fa M. Volkers A Zn 99 G. J. HULSCHER le kwaliteit vleeswaren Prima croquetten h0telSuisse REISBUREAU MAARSE KROON Café - Restaurant Bloemenmagazijn SINGEL 520 TELEFOON 246120 AMSTERDAM HOTEL - CAFÉ - RESTAURANT Ook voor uw recepties en partijen uit en toch thuis Gebr. Sweering Westeinde 26-28, Nic. Witsenkade 50 Tel. 240665-234735 Unieke parkeergelegenheid Na nederlagen somber, koest, Na zegepralen buiten adem („poest",), Maar altijd, alsof 't zo moest, Naar 1 6 Rembrandtplein, VERWOEST 11 Inzender ontving 1 Itr Janmaat Oude Genever REMBRANDTPLEIN 16, TEL. 233423, AMSTERDAM Halvemaansteeg 21, Telefoon 37835 Nergens treft U zo'n sortering in Sigaren en Sigaretten Eetsalon Van Dabben Korte Reguliersdwarsstraat 5-7-9, Telefoon 244200 Amsterdam Behalve Uw Vrijdagavondclub verzorgt óók Familie-diners (èn club-diners!) Recepties - Dejeuners Dinatoir Mogen wij U eens adviseren Kalverstraat 22 - 26 Telefoon 239511 (5 lijnen) voor Uw uitwedstrijden in Europa Overtoom 477 bij de Zocherstraat - Tel. 85252 Leidseplein Amsterdam Aannemers van Lood-, Zink- en Sanitaire werken Plaatselijk en landelijk erkend Gas- en Waterfitter Rustenburgerstraat 106-108-113 Tel. 723490 (na 6 u. 719153-798317), Amsterdam Rood-Witte Leeuwen na de wedstrijd een versnapering in de CA BARET-DA Md MG Reguliersdwarsstraat 88, Tel. 237733 Internationale Floorshow Iedere dag Cabaret Geopend 8-2 uur Directie: Roel Gerrand Drukkerij-Uitgevertj „GRAFICA" Amsterdam-C.

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1963 | | pagina 16