Van het zesde Hulde! Over Clubavonden gesproken wees naar het midden en wij waren dolblij. Wie schetst dus de verbazing van vriend en vijand, toen des scheids rechters vinger andermaal door de lucht ging, nu echter in tegenovergestelde richting. Niemand wilde zijn ogen gelo ven, nog wist wat te doen. Toen ging de man het plekje zelf aanwijzen. Ergens op onze rechtervleugel moest een Ajacied buitenspel gestaan hebben. Volgens de N.F.C.- grensrechter, die op zulke dingen moest letten, helemaal niet. Maar ja, twintig meter buiten de baan van het schot, zag de scheidsrechter een Ajacied, volgens hem „hinderlijk buitenspel" staan en wat doe je dan? Het einde kwam spoedig daarna. Beide partijen waren teleurgesteld over het, vriendelijk gezegd, zeer zwakke op treden van de scheidsrechter in deze voor ons zo belang rijke wedstrijd. CANARD U hebt hem gezien of gehoordde wedstrijd Neder landBrazilië Een fraaie prestatie, die (en dat zijn we volkomen met Bob Spaak eens) men nu niet moet miniseren door „smoes jes" als: „Brazilianen met vakantie" „trainingswedstrij den zonder verdere betekenis" en wat dies meer zij. Het was knap werk en dat zoveel lieden van Ajax daar aan (en voortreffelijk) mochten medewerken, stemt onze club tot vreugde. En dan als klap op de vuurpijl, dat het Peet Petersen was die de overwinning vestigde, door een prachtig doel punt! We vonden het erg fijn voor je, Peet. T. M. Nederland Brazilië (1-0) De volgende dag Tiën bewonderaars voor hun „meesterlijke" held Na de lange vorstperiode was het dan eindelijk weer zover. Wij gingen op bezoek bij S.D.Z. 2 in Ookmeer. Daar bleek door niet opkomen van twee reserves en ziekte van Karei Moos, dat we met 10 man stonden. Maar gelukkig had onze leider, de heer R. Been, zijn voetbalspullen bij zich en was hij bereid ons elftal te completeren. Met de zware wind tegen begonnen wij aan de eerste helft, wat later ook de beste bleek te zijn. De bal goed laag houdende konden wij al gauw enige snelle aanvallen op bouwen, die na circa 15 minuten succes hadden. P. Pijlman wist na een snelle aanval door te breken en de keeper van S.D.Z. te verschalken, 10. S.D.Z. liet zich echter ook niet onbetuigd en stelde onze verdediging op de proef, maar deze gaf niet thuis. Na een aanval over links, waar op het laatst een beetje werd geknoeid, gaf G. Mossing Holsteyn onverwachts zo'n hard schot, dat de bal al in de linker bovenhoek was verdwenen vóórdat de S.D.Z.-keeper hem in de gaten had, 20. Kort hierna bracht Theunissen na goed samenspel met Mossing Holsteyn en P. Pijlman de score op 3—0. Met deze stand brak de rust aan. Na half-time kregen we de zware wind mee. Ondanks goede schoten van R. Been en G. Paulsen, die beter lot verdienden, wisten we er geen profijt van te trekken. Zo eindigde deze wedstrijd in een 30 overwinning. 2e Paasdag trokken we naar K.B.V. 3. Officieel moesten wij om half drie beginnen, maar door allerlei omstandig heden werd het kwart over drie. Daar wij onze linksbuiten misten, die in het „vijfde" was opgesteld, kwamen in de voorhoede verschillende spelers op andere plaatsen te staan, wat het spel niet ten goede kwam. Het wilde in het eerste begin niet erg vlotten. Na circa 15 minuten spelen gaf onze links-back H. v. d. Meer na stevig doorzetten het voorbeeld door met een bekeken balletje 10 te scoren. Ondanks dit kon onze voorhoede dit niet nadoen. Daar K.B.V. heel goed speelde (omdat iedere K.B.V.-er vocht voor wat hij waard was hetgeen bij verschillende spelers van ons ontbrak) was het wel verdiend, dat zij kort hierna gelijk maakten. Met deze stand konden wij gaan rusten. Ongeveer een kwartier na de thee scoorde K.B.V. voor de tweede maal, 21. C. Geelhuizen, die met een gebles seerde enkel het veld moest verlaten, werd vervangen door Theo Drost. Vijftien minuten voor tijd maakte K.B.V. er nog 31 van. Toen Ton Donkelaar een bal ongelukkig op zijn kruin nam en daardoor alleen nog maar sterren zag, verliet ook hij het veld en stonden wij met 10 man. In de stand kwam geen verandering meer. Jammer, maar niets aan te doen. Wij staan op de tweede plaats met 1 punt achter, maar met drie wedstrijden minder gespeeld. Dus nog steeds de mooiste kans. Volhouden mannen. JOOP v. d. TOORREN U, mijnheer Zo-en-Zo behoort nog steeds tot de trouwe bezoekers van de bijeenkomsten in Suisse MooiIedere vrijdagavond uw kaartje leggende biljartcompetitie (valt u dit jaar in de prijzen Of maakt u liever een „kurkjeMaar goed, de vrijdag avond is UW avond. Allright Uw vrouw daarmee akkoord Fijn, fijn Zou u het goedvinden, als ze ook één zo'n avond per week had Natuurlijk Ja, ook om biljart te spelen. Iedere DINSDAGAVOND van 8.0012.00 uur. De dames die hier belangstelling voor hebben, kunnen zich in ver binding stellen met MEVR. VAN LEEUWEN, telefoon 241083. Het clublokaal is in CAFÉ RESTAURANT VIC TORIA, AMSTELDIJK 137 bij de Berlagebrug. Toekom stige drie-bandsters resp. kader-speelsters Succes! T. M. 15

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1963 | | pagina 15