MELCHERS OLIFANT JENEVER Dè borrel voor Ajaciedenï Gooise Praet... OVERWINNING IN MAJEUR ~\]ïogelijk is bij het verschijnen van dit Clubnieuws begin mei) de status van opwinding waarin voetballend Nederland mo menteel verkeert voorbij. Misschien is echter de exaltatie de geestvervoering mogen we wel zeggen tot een kookpunt ge stegen wanneer Feijenoord er in Lissabon in zou slagen een gelijk spel of zelfs een overwinning te bevechten. Wie weet? De hymne van de woorden-en-de-daden is nationaal bezit ge worden. Het is frappant. We herinneren ons niet zelfs als we terugdenken aan onze gouden jaren met een onverslaanbaar Ajax ooit de deining te hebben beleefd die thans „het bruine geval" alom teweeg brengt. Het is ongetwijfeld een uitzonderlijk evene ment, deze stap van de Rotterdamse ploeg naar het hoogst bereik bare in Europees verband en we kunnen dit gebeuren gerust als een uitschieter beschouwen, die de eerste jaren niet zal terugkomen. Vooruitlopend op de puzzle (want met de spreiding van de voetbalresultaten in de Eredivisie tot nu is het een puzzlewie met de kampioensmedaille gaat strijken dit seizoen rijst de vraag, wie zal het de Rotterdammers nadoen de Europese voetballegioenen andermaal de voet dwars te zetten en het ene land na het andere te slaan? Men vergete niet, dat Feijenoord door de aankoop van een reeks van spelers tot een combinatie is gegroeid die althans naar Neder landse begrippen „top" is. Bij dit alles houde men in het oog, dat een welvarende club er ook beter in zal slagen de mentaliteit te handhaven en alles daaraan kan doen wat bevorderlijk is. Voor ons blijft het wel vreemd, dat Feijenoord het tot heden niet verder kan brengen in de landscompetitie dan een plaats achter vier of vijf prominente tegenstanders. Om de Europa-cup-serie weer mee te maken het volgende seizoen moet Feijenoord toch kam pioen worden! Of kampioen van Europa!? En dat moeten we eerst nog zien. In ieder geval is de Eredivisie dit jaar bijzonder interes sant. Er kan nog van alles gebeuren. Wait and see AJAX MOET HET PAD DER O VER WINNING TER UG VINDEN De pessimisten schudden de droeve koppen! Ons Ajax boekt drie nederlagen in één maand tijds. En dat is wat. Nd Ajax Feijenoord wil het blijkbaar niet meer vlotten. En daar komen de zwartgalligen opdraven met „asjemenou's" en „hoe-bestaot-ut's"! We schrijven vandaag 22 april 1963 en er is nog niets verloren, behalve vijf punten op de leiders! Met nog tien wedstrijden vóór ons! We staan van de denkbeeldige streep met drie punten af. That's all! Moeten we daarom jammeren? Kunnen zelfs de leeuwen uit de Meer niet eens wat tam doen? Henk Groot als „tussenpersoon" bij Ajax—N.A.C. We weten niet op welke datum dit Clubnieuws bij onze mensen in de bus zal glijden, maar er is een kans, dat dan de wedstrijd in Groningen met een volledig elftal) een herstel zal te zien gegeven hebben. Geen s.o.s.-sfeer s.v.p. Inmiddels sterkte aan onze mannen. Jullie zult het pad der overwinning zeker terugvinden. Cheer up! VLOKKIE N.V. DISTILLEERDERIJ VAN J. J. MELCHERS Wz. - SCHIEDAM 12

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1963 | | pagina 12