W/////A Harry Sacksioni De Gallische haan en onze voetballeeuw Dankbetuiging Bowling for Everyone Tja, en nu kom ik dan weer waar ik begonnen ben De voortreffelijke indruk die wij gemaakt hadden in onze vorige wedstrijden gaf ons goede hoop, maar toch was er een zekere angstNaar mijn mening heeft dit de schaal naar de goed spelende Denen doen overslaan. Hun inter nationale ervaring en hun veel oudere spelers hebben ons geïntimideerd. Desondanks was het begin bemoedigend en waren wij steeds sterk in de aanval. Maar goed werk van hun doelman en een beetje treuzelen bij ons met schieten stonden doel punten in de weg. Zoals altijd viel ook hier het eerste doel punt aan de andere kant. Niet tijdig afspelen van de bal bracht enige onrust in de achterhoede en dit werd door de uitstekende centervoor afgestraft, 01. Aangeslagen wor stelden wij ons door de eerste helft, zonder dat er wijziging in de stand kwam. Het tweede gedeelte bracht ook weer een goed aanvallend Ajax en wij allen wachtten op de gelijkmaker. Die kwam ook, maar Een vrije trap, even buiten het strafschopgebied, werd door Hennie Meyer beheerst met een boogbal in de hoek geplaatst. De scheidsrechter wees naar het midden, maar werd onmiddellijk door de Denen belaagd. De „ref" herriep zijn beslissing daarop en liet een doelschop nemen. Grote verontwaardiging bij onze spelers, maar het hielp niet. Dit scheen te veel voor de Ajacieden en het was dan ook zeker dat de finale verloren zou gaan. Even later waren de gelukkige Denen winnaar gewor den En terecht, want hoewel technisch zeker niet min der, ontbrak bij ons toch de nodige hardheid en ervaring om op het juiste ogenblik de wedstrijd te beslissen. Met de tweede plaats waren wij allen ook zeer tevreden. De prijsuitreiking bracht ons een prachtig porseleinen beeldje van een Westfaalse wever, waar de Ajacieden erg gelukkig mee waren. Hiermede was een einde gekomen aan een tournooi dat ons veel goed spel en Ajax een fraai resultaat had gebracht. Onnodig te zeggen dat onze jongens 's avonds vrij-af kregen en zich nog kostelijk hebben geamuseerd. Tot slot nog enige woorden over een punt dat maar al te vaak heden ten dage wordt vergeten, n.l. de goede naam van Ajax in het buitenland. Onze voorgangers hebben er voor gezorgd dat deze ge vestigd werd; nog moeilijker is het om die naam te hand haven. Het dient gezegd te worden, dat ook deze voet ballers daarin geslaagd zijn, door als één van de vele Ajax- elftallen binnen en buiten het veld onze kleuren hoog te houden. Veel wordt gezegd en geschreven over de Jeugd- van-tegenwoordig, maar gesterkt door het optreden van onze jeugd menen wij dat men zich de toekomst niet zo somber behoeft voor te stellen Een welgemeende dank daarom voor de prettige Paas dagen en het goede voetbal aan Leen Kervezee, Daan Schalm, Bep Anclin, Peter Heyens, Ernst Bouman, Adrie van Eijden, Hennie Meyer, Willy Snellen, Ton Fagel, Ton Fens, Johan Cruyff, Frits Vonk, Sander Kessens, Jean Bollen, Bertus Strijkers en Henny Cruyff. Tevens dank ik namens de jongens de heren Jurgens en Van Veen voor hun prima verzorging en leiding. Rest mij nog een welgemeend dankwoord aan de heer Faut en medewerkers, die er voor gezorgd hebben, dat er slechts juichkreten klonken voor de verzorging van de pleegouders en de organisatie van het tournooi. 's Maandags om 18.00 uur kwamen wij vermoeid maar zeer tevreden weer in Amsterdam terug. Aan een bijzonder goed geslaagde trip was een einde gekomen. JAN VAN DIJK SIGARENMAGAZIJN Rijnstraat 63, Telefoon 726558 VOORVERKOOPAjax- en Olympisch Stadion Na sluitingstijd verkoop in onze automaten (wisselaar aanwezig) Inleverings-adres: Ajaxpool De Franse president, Charles de Gaulle, moge dan een machtig man zijn, die zelfs het trotse Albion de voet heeft dwarsgezet, zijn Gallische voetbalélite heeft aan de boorden van de Maas dan toch maar een nederlaag moeten incasseren, die de gehele Franse sport pers op de grens van de razernij heeft gebracht en die, vooral na de eclatante overwinning op de Britse voetbalprofs, bepaald niet bevorderlijk is voor het Franse voetbalprestige. Eindelijk heeft onze voetballeeuw zijn klauwen weer eens laten zien. De grote kracht van onze Oranje-equipe school zonder twijfel in de achterhoede en middenlinie, die het heiligdom van „E.P.G." voor doorboringen hebben behoed. „E.P.G." heeft zich op deze kille aprilavond bij herhaling een doelman van klasse getoond, hetgeen wij uit eigen ervaring reeds wisten, aangezien hij ons doel een aantal jaren terug met grote verve heeft verdedigd. Rotterdamse Coentje was op deze avond niet te stuiten en het zou ons niet verwonderen, wanneer de Franse rechtsback Wendling gedurende zijn verdere leven met gemengde gevoelens aan Coen en de kuip terugdenkt. Dat radioverslaggever Dick van Bommel Piet Kruiver als de maker van het enige Nederlandse doelpunt noemde, zij de des betreffende commentator vergeven. Uiteindelijk bleek, dat het onze blonde Henk Groot was, die het prachtige voorbereidende werk van Coentje met een droge harde knal had afgerond. Maar wie valt er nu over deze persoonsver wisseling, want tenslotte zijn ze beiden blond en nog Zaankanters ook, maar ja, Henk is nu eenmaal Henk en Piet is Piet. De Gallische haan weet nu tenminste, dat zijn haan niet altijd koning kan kraaien, waarmede ik maar zeggen wil, dat onze leeuw de bloemetjes ook wel eens buiten wil zetten. De voetbalbloemetjes dan, bedoel ik. J. H. H. Weer in gezinsverband verenigd is het mij een behoefte, mede namens vrouw en kinderen uiting te geven aan mijn grote dank jegens allen, die tijdens mijn ziekte in zo'n grote mate blijk van belangstelling gaven. In het bijzonder gaat mijn erkentelijkheid uit naar de familie Vunderink, die ons in de achter ons liggende moei lijke dagen een grote steun is geweest. JAN LENS Directie CAREL C. KAMLAG en TOM MANDERS 1 1

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1963 | | pagina 11