„Nu," zegt ons „slachtoffer", „vroeger hadden we petro leumlampen. Dat was de eerste kunstverlichting bij ons. Die stonden op de overdekte tribune. Ik moest er dan op letten dat die dingen niet gingen walmen. Bij dat licht werd getraind op dat sintelpad. Sprinten o.a. en touwtje springen. Die oefeningen zie je tegenwoordig helemaal niet meer. En of het een prachtige lichaamsconditie gaf. En dat sprin ten danwe kregen er zelfs nog een atletiekploeg door, die 's zomers aan de slag ging. Een estafette-ploeg, met o.a. Couton en de Natris die er zijn mochtzelfs nog- eens kampioen werd! Weer van een latere generatie Jan de Boer, Van Kol, Hangard, Bieshaar, Eddy Hamel, stuk voor stuk prima spelers énleuke jongens in de omgang. We hebben wat af gelachen. Weer verder nog b.v. met Piet van Deyckja, „rooie Piet", zoals hij altijd genoemd werd. Eerst zijn vader en moeder die hem na de training regel matig zijn pannetje met bruine bonen of capucijners kwa men brengen zó lekker klaargemaakt met uitjes etc., dat Piet er bijna niets van kreeg omdat de andere spelers hem vóór warenLater herinner ik me o.a. nog van zijn meisje, dat ze op het cricketveld (oude Zeeburgia-terrein naast Ajax, ook wel bekend als het terrein van de Neder landse Bank) tien broodjes paling en tien broodjes zalm kwam brengen, die Piet mét een fles melk opdronk een goed uur voor hij een avondwedstrijd met Ajax 1 tegen 't Gooi moest spelen. En Reynolds foeteren op Pieter dat hij er niets van terecht zou brengen En laat die knul nou een geweldige wedstrijd spelenbijzonder goed twee doelpunten maken Ja, en zo zou ik nog wel uren door kunnen gaan. De oude Kruislaan-velden (V.R.A.) waar de lagere elf tallen speelden de jaren 19291939, toen we 8 maal afd.- kampioen werden en daaruit vijfmaal de hoogste titel be haalden De tijd van Piet van Reenen, Gerrit-Keizer, van de 170 zege op VUC hier in de Meer en 90 in Den Haag, de hoogste score in de top-competitie tot op hedenEr is een boek van te schrijven We merken op dat hij, nadat Ajax haar stadion had be trokken, hij ook over was gegaan en een tijd woonde, waar nu Jans Lens zit, dat hij zondags assisteerde als suppoost en nu alweer zoveel jaren toezicht houdt op de ballen, de shirts en ander materiaal, de verlichting verzorgt, tijdens de training de kleedkamers „in de gaten houdt", intussen geld en andere waardevolle dingen bewaart, de verwar ming regelt enz. enz. „Vos, zeg nu eens eerlijk je mening over „vroeger" en „nu"." „Ach, misschien mag je of moet je stellen dat je op mijn leeftijd de zaak eigenlijk ontgroeit bent. Maar dan kom ik daar toch tegen op Kijk, als b.v. iemand uit die heel vroegere jaren, neem Jan Schoevaart zijn tijd jaren gele den vergeleek met die van dat ogenblik ik zal maar zeggen, zo uit jouw voetbaltijd 19301933 hij zou dan zeggen, zich zijn jaren van, laten we maar zeggen 1915 herinnerend: jullie hebben het beter dan wij vroeger. Nu is er na afloop een douche en mooie kleedkamers, er wordt beter voor je gezorgd door trainer en bestuursleden e.a., maar hij zou toen geen verschil zien in de sfeer, in de ge zelligheid onder elkaar. De clubavonden, denk nog maar eens aan de Karseboom op de hoek van het Rembrandtsplein werden zeer goed bezochtook door, neen juist door jeugdige spelers. Die Directie CAREL C. KAMLAG en TOM MANDERS bijeenkomsten waren heel goed voor de sfeer en kame raadschap in de club. Dat was toen in (b.v.) 1933 een plus-punt ten opzichte van vroeger (1913). Maar sinds de invoering van het betaalde voetbal is het mis. Dat is na tuurlijk niet alleen bij Ajax, maar overal waar de voet ballerij een zaak, een bedrijf wordt. Men gaat anders te genover elkaar staan, 't Is een bedrijf geworden. De ontevredenheid is groot tegenwoordig. Vooral onder de jeugdige spelers. Ik weet wel, we zitten nu eenmaal in het schuitje en we kunnen niet achter blijven. Maar voor de CLUB Ajax is het een groot nadeel En dat er tegenwoordig beter gespeeld wordtgeen sprake van. HARDER ja en vlugger. Misschien. Maar de techniek van vroegerach, daar is die van nu, laat ik zeggen VAAK geen schaduw van. Zo nu en dan zie je nog wel eens een technisch goede wedstrijd, maar ze zijn op de vingers van één hand te tellen. Het plaatsen b.v. is bar slechtdat kunnen ze gewoon niet meer. Neen, alles met elkaar is het er niet op vóóruit gegaan. Nogmaals, dat is niet alleen zo bij ons, maar ik spreek in het algemeen wat de voetballerij betreft, het clubleven, de clubsfeer Het geld is de hoofdzaak geworden Jammer ERG jammer Beste Vriend Vos, Met VRIEND vertolk ik zeker allen die je kennen en die het genoegen hadden, in de afgelopen 50 jaar op enigerlei wijze met je in contact te komen, hetzij als werkgever, het zij als collega, hetzij als Vos, die we kennen als degene die daar in die ruimte bij de „verwarming" de spelers die ko men trainen als het ware altijd ontvangt resp. opvangt, ballen geeft, shirts geeft enz. enz. VRIEND VOS dus, na mens die velen wens ik je van harte geluk met dit zeld zaam jubileum. Dank ik je van harte voor alles wat je voor ons hebt gedaan en hoop ik dat het je gegeven moge zijn, nog vele jaren in ons midden te verblijven. Ajax Stadion, april 1963. T. M. Kantoorartikelen Doorschrijfsystemen Schrijfmachines Tel- en Rekenmachines Kantoor- en Bedrijfsmeubelen Weteringschans 185- 223 - Telefoon 249859-249250-249250-249259 - Amsterdam Kantoormeubelen - Kantoorartikelen Middenweg 97-99 - Telefoon 946097 9

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1963 | | pagina 9