50 JAAR VOS - PERRY «r KAR NIET ALLEEN VOOR UW SPORTUITRUSTING maar ook voor sportartikelen camping sportieve confectie speelgoed „Weet je dat Vos op 17 april a.s. 50 jaar bij Ajax is „VIJFTIG jaar „VOS...?" We rekenen even vlugvijftig hoe oud moet hij dan wel niet zijn In 1913 bij onze club gekomen Hij zit thans tegenover ons, in de verbandkamer waar we vanavond, donderdag, tijdens de training even gelegen heid vinden tot het maken van enkele notities JAN DE VOS geboren 19 maart 1887. DE VOS heet hij dus en sinds onze entree dd 1927 wisten we niet beter of het was alleen maar: VOS. Mijn heer Vos, zoals je vanzelfsprekend vroeger als „jeugde- ling" zei Wat verder opvalt: zijn verjaardag. 19 maart, dus één dag na AjaxDan zijn leeftijd zes en zeventig jaarEn dan nog zó flink, zó actief te zijn Je ziet hem die jaren niet aan... ALLE respect!!... „Vos, vertel eens, hoe is het begonnen „Ja, dat zit zoIk was in dienst van wijlen de heer Egeman. Die had een zaak, of beter gezegd, hij handelde in specerijen. En ik was bij hem als zijn expeditieknecht. Egeman zat toen al bij Ajax, zoals je misschien wel weet. Hij had nog wel geen functie maar hielp ze wel (de be kende beweging van duim-en-wijs vinger volgt) en dat was ook wel nodig. Dade was toen voorzitterNu, in die specerijen liep het niet zo lekker en ik was danook blij dat Baas Egeman mij uiteindelijk naar Ajax overhevelde. Ik werd daar terreinknecht. Dat was op 17 april 1913 „Weet je nog namen uit die tijd?" „Namen, ja natuurlijk. Laat eens kijken.Grootmeyer, de Pelsers, Schoevaart, Theo Broekman, Terwee (pracht- AMSTERDAM - AMSTELVEEN - ARNHEM - DEN HAAG - NIJMEGEN speler was dat ook...) en de keeper Gerard Ziegler. Goe de keeper wel, maar eigenlijk te klein „Wat deed je al zo bij Ajax, wat je werkzaamheden be treft. Alleen maar het veld bijhouden en kleedkamers schoonmaken?" „Wel," is het antwoord, „dat klinkt nu misschien gek, maar de velden werden toen met de hand gemaaid. In één dag. Nu, dan was het werkelijk poot-an spelen. En dan in het voorjaar en zomers als het zo hard groeide, was het vaak twee keer in de week, wilde je het een beetje netjes houden. Nogmaals, dan was het flink aanpakken. Maar dat gaf niet, zou het nóg niet geven, want ik heb mijn werk bij Ajax altijd met veel plezier gedaan. Ook was het vroe ger nog zo, op het oude veld, het Ajax-terrein (geen Sta dion dus nog) dat zomers alle tribunes in de carboleum gingen. Het hout moest bestand blijven tegen alle weers invloeden. Dagen lang stonk je naar dat spul Ook weet ik nog dat op dat oude veld tribunes werden bijgebouwd. Zoals jij dat oude veld kent, zo was dat vroe ger niet. Die tribunes waren toen veel minder diep. Er is een stuk voorgebouwd en daarna is ook dat wandelpad, die sintelweg gekomen, 't Jonge, wat een tijd geleden al weer „Je herinnert je ook nog de degradatie „Nou, en of! Dat was me toen een spektakel. Ja, door Hercules uit Utrecht. In 1915, ik zie hem nog komen Jack Reynolds. Fijne vent, toén al. Dan de gouden ploeg Couton, Gupfert, de Natris in 1918 voor het eerst Kam pioen van Nederlandgeweldig, GEWELDIG wat een tijd... En zo'n gezellige tijd... Onvergetelijk...!! Maarten Smit, Jan Oudheusden Daar schiet me nog iets leuks te binnen. Je hebt ze laatst zien sneeuwruimen, de spelersToen, in die jaren was er ook een flink pak gevallen. Het bestuur stelde, dat er geruimd moest worden. Er zou iets voor betaald worden, want het zou gebeuren, in de mensen hun eigen uren uiteraardMaar Oudheusden, de penningmeester (die mensen zijn nu eenmaal zuinig) ketste dat af, omdat het volgens hem ging dooien! Nu was de weerberichtendienst in die dagen nog niet zo ver gevorderd als thans (zelfs nu zitten ze er wel eens naast) maar in ieder geval naar menselijke berekening, zat er voor geen greintje dooi in de lucht. Iedereen was het daar over eens. Maar Oudheusden hield vol Nu, als voor ons allen een wonderlaat nu plotseling het weer omslaan. Die nacht dooide het, dat de stukken er afvlogen. Hij kreeg dus toch gelijk „Zat je toen al op de boerderij, Vos?" „Ja, ja Reynolds ook." „Wat? Nooit geweten dat Jack bij jou gewoond heeft." „Oh ja zeker," zegt Vos, „bij de boerderij was een paar- destal en die hadden we tot woongelegenheid verbouwd voor Jack." „Was het toen niet zo, dat er zóveel animo voor de trai ning was, dat ze 's nachts wel eens bleven slapen om de volgende morgen vroeg, vóór het naar school of kantoor gaan nog even te oefelen?" De jubilaris geeft niet direct antwoordhij lacht waten voor zich starend naar de lang verleden tijd komt dan„Nu, het is wel mogelijk. Eigenlijk weet ik dat niet meer zo precies ach, je weetjonge jon gens verrzo 20 a 25 jaarwie houdt er dan niet van een lolletje't is nooit anders geweestKom op, wat wil je nog meer weten Iemand komt vragen of buiten de verlichting al aan moet. Eén van de taken die Vos 's avonds heeft. Dat is voor ons meteen de gelegenheid eens te vragen hoe dat vroeger was met de avondtraining. 8

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1963 | | pagina 8