Eieren-avond Van de Clubavond-Commissie Vrijdagavond 12 april a.s. in Hotel Suisse voor leden en donateurs Aanvang 20 uur schijnwerpers, tamelijk in het duister. Toen het licht werd uitgedraaid hadden we verloren. Met 32. Tot grote vreug de van het gemakkelijk te tellen publiek. N.A.C. 2 heeft in onze afdeling nog steeds de leiding, doch de achterstand is niet onoverkomelijk. Volhouden, vrienden! Zaterdag j.l. zijn we naar Den Haag getrokken om onze K.N.V.B.-juniores tegen de A.D.O.-dito's aan het werk te zien. Praktisch ging het om het kampioenschap. Vier pun ten lagen de A.D.O.-ers op ons ongeslagen (geen punt ver loren) elftal achter. Een overwinning zou A.D.O. nog een kans geven, een nederlaag betekende „uitgeteld" zijn. Zel den hebben wij een Ajax-elftal op zulk een gelukkige wijze zien winnen. Het eerste kwartier ging de strijd gelijk op met de beste kansen voor de Hagenaars. Onze verdediging, met doelman Boomgaard aan het hoofd, was echter direct goed op dreef en dat bleek van grote waarde voor het elf tal. Men kon op de defensie vertrouwen en dat was hard nodig want A.D.O. speelde fel en prima voetbal. Telkens werd Boomgaard in het spel betrokken, doch steeds kwam hij als overwinnaar te voorschijn. Spoedig werd het dan ook duidelijk, dat ons elftal aan dit A.D.O.-team een hele kluif zou hebben en dat de Ajax-middenlinie en verdedi ging het heel moeilijk zouden krijgen. Tanis, Cees Ruiter, De Haan, Cruyff en Schipper kregen het zwaar te verdu ren, maar bleven toch bewonderenswaardig rustig spelen. Probeerden steeds aanvallen op te bouwen, doch ons aan- vals-quintet, bestaande uit Kuiter, Strijks, Van Dijk, Peil en Kessens kon haar draai niet vinden. Men hield het spel te kort en plaatste slecht, zodat de A.D.O.-doelman slechts enkele gevaarlijke situaties kreeg op te knappen. Rust kwam met (00). Na de thee is de Ajax-voorhoede er vrijwel niet aan te pas gekomen. Heel A.D.O. trok ten aanval, doch in ons doel stond die middag een wonder-keeper. Alles dook, sloeg en ranselde hij er uit. Zelfs ballen van enkele me ters afstand ingeschoten wist hij te keren en we kunnen gerust zeggen, dat Boomgaard voor zijn team de match won. Onnodig te zeggen, dat hij veel steun ondervond van Cees Ruiter, geen fijne voetballer maar een enorm harde werker, Henny Schipper, technisch zeer bekwaam, Tanis, De Haan en Cruyff. Op 't laatst verdedigden negen man ons doel en was er voor A.D.O. geen doorkomen aan. Tien minuten voor tijd voltrok zich het Haagse voetbal-drama. Een onverdiende vrije schop, in het nadeel der rood-groe- nen, betekende voor ons de zege. Cees Ruiter plaatste de bal ver naar voren, Kessens deed wat een goede vleugel speler behoort te doen een zuivere voorzet afgeven en het blonde hoofd van Strijks sloeg alle A.D.O.-illusies aan flarden. (01). Het ongewisse in het edele voetbal spel had zich weer eens aan den volke (er was veel pu bliek) aangediend. U zult zich de vreugde van onze jongens kunnen voorstellen. Verwoed heeft A.D.O. in de resterende minuten getracht gelijk te komen. Reus Boomgaard bleef onverbiddelijk en zo eindigde de match in een moeilijk be vochten zege voor onze ploeg. Hulde, vrienden en proberen de trotse nul te handhaven. Aan de Jeugd-Commissie, die ook dit seizoen weer prima teams de grasmatten opstuurt ons compliment. Ook een woord van hulde aan onze „Internationals". Piet Ouderland, Tonny Pronk, Sjaak Swart en Henk Groot heb ben zeer verdienstelijk meegeholpen, ons land in de vol gende ronde (Luxemburg) te krijgen. Volgens de radio waren vooral Ouderland en Pronk op dreef. Zij hebben in deze ZwitserlandNederland match, in samenwerking met Pieters Graafland, Haak, Klaassens en Van Wissen, heel veel gedaan, de Zwitserse score zo laag mogelijk te hou den. Sjaak en Henk waren volgens de reporter voor de thee meer aan bod dan daarna. Al bij al een goede beurt voor onze clubmakkers. Bravo, mannen! Peet Petersen en Benny Muller maakten de reis mee als reserve-spelers. En hiermede weet u zo ongeveer wat er de maand maart in onze gelederen te koop was. BROWN 6

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1963 | | pagina 6