gezien we ook wel willen medewerken aan uitzicht op een betere toekomst, hebben we gezegd „vooruit maar". (Een klopsignaal gaat door de wereld, dus spoedig volgde num mer twee). Argo Sprint, Wageningen, roeit met de riemen, die zij heeft. Vroeg gebruik te mogen maken van onze voor-ver koop-adressen en geluidsinstallatie op ons veld voör recla me t.g.v. roeiwedstrijden op Bosbaan dd. 28 juni a.s. Ak koord. Sparta Rotterdam, per 1 april a.s. 75 jaar. Van deze plaats alvast onze hartelijke felicitaties. t F. C. Kicker Viktoria, Mühlheim, vroeg voor de pinkster dagen twee Ajax-jeugdelftallen, kunnen aan verzoek niet voldoen. Bangu A.C., Brazilië, wil omstreeks mei/juni ons met bezoek vereren. Vraagt voor één partijtje 3500.plus een paar dagen gratis logies. Hebben neen gezegd. Van K.N.V.B. schema ontvangen van het verloop der competitie en bekerprogramma. Racing Club Tienen vraagt wedstrijd. Afgewezen. Ter tafel aanbieding van Atletico, Madrid. Afgewezen! Jeugdspelers Boomgaard, De Haan en Van Dijk uitnodi ging voor training Ned. Jeugdelftal. Zustervereniging De Meteoor viert 40-jarig bestaan. Zul len van belangstelling blijk geven. Van Comité Gala-uniformen Amst. Politie Kapel dank betuiging voor bijdrage. Van ex-penningmeester de heer F. Dukker enige sugges ties met betrekking tot belangstelling voor onze club. (waarvoor onze dank). Voorzitter en ondergetekende onderhoud met de heer P. v. d. Molen, Hoofdcomissaris van Politie over parkeer problemen rondom ons stadion. Met het oog op match AjaxVoorlopig Ned. Elftal, be sloten persconferentie te houden. (Conferentie uiteraard reeds plaatsgevonden. Ca. vijf en twintig journalisten en van K.N.V.B. de heren Brunt en Schwarz aanwezig. Bijeenkomst onder voorzitterschap van onze president ge animeerd verloop. Niets meer aan de orde zijnde. BROWN Weer kruipt Feijenoord door het oog van de naald AMICE CANARD Uw „afkeurings-artikel" kwam niet voor plaatsing in aanmerking. Hiermede zouden we kunnen volstaan, doch alleen dit: Waarom zo scherp, als u denkt, dat er iets niet klopt? Kan het nu echt niet zonder opmerkingen als „stommiteiten" en „falen"? En denkt u nu werkelijk op deze wijze aan een goede organisatie mede te werken? Overigens: Zou het veld bij bespelen op zaterdag niet voor zondag afgekeurd worden, doch de mededeling luidde, dat het terrein reeds op zaterdagmorgen voor zondag on bespeelbaar was verklaard. Informatie bij de Bestuursleden, die aanwezig zijn ge weest, had voor u licht in deze zaak kunnen verschaffen. Het kan alles zoveel prettiger. REDACTIE 19

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1963 | | pagina 19