Gaarne even Uw aandacht sche records met speels gemak had weggevaagd, lag achter ons en alles wat leefde herademde. De voetbalvelden her kregen weer hun geliefkoosde groene kleur en er kon weer gevoetbald worden. Zondag 17 maart opende weer nieuwe perspectieven voor duizenden voetballiefhebbers. Zaal- en sneeuwvoetbal, als surrogaten niet onaantrekkelijk voor een paar weken, behoorden gelukkig weer tot het verleden. Zondag 3 maart j.l. hebben we een retourtje naar Rot terdam genomen. Of liever gezegd naar het Feijenoord- Stadion, waar de mannen van Shell-Pernis met bekwame hand Bas van Krimpens grasmat sneeuwvrij hadden ge maakt om onze Oranje-équipe tegen de Belgen in het veld te brengen. Onze nooit onvolprezen spoorwegen hadden ten gerieve van duizenden naar voetbal hunkerende land genoten twee extra treinen naar de Maasstad ingelegd. Eindelijk zou er dan weer eens een in oude luister hersteld Nederlands elftal de strijd tegen onze zuiderburen kunnep aanbinden. Het is een grote teleurstelling geworden. En de opmer king door één van de Belgische spelers na afloop van de wedstrijd gelanceerd, dat ons elftal als oefenpartij eigen lijk nog te zwak was, spreekt wel boekdelen. Waar zijn gloriejaren van weleer gebleven? En waar het beruchte Hollandse kwartiertje? Dit alles behoort helaas tot het ver leden. Over HollandBelgië is het doek gevallen en het eens zo verkwikkende voetbalgevecht, dat het voetballegioen rondom dit duel der lage landen in vroeger jaren tot laaiend enthousiasme bracht, is geofferd op het altaar van de Europa-Cupduels. Woensdag 6 maart zaten we gekluisterd aan de televisie om Anderlecht in de kwartfinale van de Europa-Cup aan het werk te zien tegen het Schotse Dundee. Het met roem overladen Anderlecht, dat zelfs het onaantastbare Real Madrid met 21 verslagen had, kwam er in eigen huis bekaaid vanaf. En ofschoon de Belgen een duidelijk veld- overzicht demonstreerde, zagen de Schotten kans door mid del van een aantal uitvallen, die men op de vingers van beiden handen tellen kon, vier doelpunten te maken. Over Schotse zuinigheid gesproken! De nuchtere en efficiënte Engelse spelopvatting had gezegevierd. De woensdag daarop trokken de Belgen naar Schotland. Met een 41 voorsprong konden de Schotten met een ge rust hart aan de returnmatch beginnen. In Schotland moes ten de Belgen met 21 het hoofd buigen. Dundee dus in de halve finale. Op dezelfde dag vond voor Nederland het Europa-Cup klapstuk van de maand plaats, n.l. FeijenoordReims. Het werd 11. Door dit resultaat speelde Feijenoord zich in de halve finale. Het Franse voetbal stierf in schoonheid. „Haal er een brood voor" zei iemand ons. Aan Kerkum en zijn mannen onze gelukwensen. Voetbalmatch: Eén dode en tien gewonden. Zo luidde de kop van een krantenbericht begin maart. Het toneel van deze bloedige strijd lag uiteraard in Zuid- Amerika, waar in Sao Paulo FC Santos, dat de beroemde Pele in zijn midden heeft, de thuisclub met 51 versloeg. De door Santos gescoorde doelpunten kwamen alle van de voet van Pele. Het Santos vijandige publiek geraakte hier door zo in extase, dat zij de scheidsrechter en Pele wilde molesteren. Het bericht vermeldde voorts ook nog, dat er een verwoest stadion achter bleef. Commentaar overbodig. Wel de vraag: Lust u nog peultjes? J. H. H. Grepen uit de Bestuursvergaderingen Febr.-Maart 1963 Op 17 april a.s. zal de heer J. de Vos vijftig jaar bij onze vereniging in dienst zijn. Elders in dit blad geeft collega Middendorp een biografie van deze onverwoestbare Ajacied, die een halve eeuw rustig en zonder ophef door de Ajax- geschiedenis wandelde. Aan „Vossie" onze hartelijke feli citaties en nog vele jaren in volle gezondheid. Aan het Comité Gala-uniformen Amsterdamse Politie- kapel, zal een bedrag worden geschonken. Aan de uitnodiging van „Saarbrucken" tot deelname aan een Internationaal Jeugdtoernooi, kan geen gevolg worden gegeven. Aan het toernooi van Heracles, Almelo, dat op 9 juni a.s. wordt gehouden t.g.v. 60- jarig bestaan, zal door ons met twee jeugdelftallen worden deelgenomen. Op verzoek van de Commandant Luchtvaarttroepen zal aan onze spelers Pronk en Keizer in principe verlof wor den gegeven tot deelname aan een jubileumswedstrijd te gen het Nijmeegse Elftal t.g.v. het 50-jarig bestaan der Ko ninklijke Luchtmacht. De vorengenoemde toestemming zal t.z.t. met de heer Gruber worden besproken. Aan Rodia's textielbedrijf wordt toestemming verleend tot het aanbrengen van een Ajax-embleem in door deze firma te vervaardigen overhemden. Gezien de enorme omvang van ons Ajax-bedrijfje in overleg met de Financiële Commissie besloten een accoun tant aan te stellen. Van R.C.H. Haarlem, afschrift van een aan de sportpers gericht schrijven waarin het bestuur van deze vereniging verklaart, dat de vriendschappelijke band tussen R.C.H. en Ajax bewaard is gebleven door een prettige oplossing van geschil betreffende de gespeelde wedstrijd. Zustervereniging „De Germaan" vijftig jaar. Zullen acte de présence geven. Ook van deze plaats aan de blauw- witten, waarmede we altijd prettig hebben omgegaan en nog gaan, onze hartelijke felicitaties. Terreinknecht Jan Lens, die zoals bekend een operatie onderging, gaat volgens de laatste berichten weer de goede richting uit en hoopt spoedig op het „Meerse nest" terug te zijn. A.D.O., Den Haag, biedt ons enige wedstrijden tegen buitenlandse clubs aan. Kunnen van aanbieding geen ge bruik maken. Van de Afd. Amsterdam aanwijzingen ontvangen be treffende de afwerking van het competitie-programma. Aan het verzoek van de vereniging Leeuwarden om in het kader van de Amsterdam Week op 24 april a.s. een lichtwedstrijd te spelen kan niet worden voldaan. Twee bestuursleden van de Supporters-vereniging ter vergadering teneinde enige wensen voor de toekomst ken baar te maken. Naar aanleiding hiervan wordt besloten, dat ervoor gezorgd zal worden, dat voor de S.V. bij uitwed strijden van het eerste elftal steeds 50 plaatsbewijzen Open-tribune beschikbaar zijn. Bij thuiswedstrijden 15 overdekte-, 5 open-tribune en 10 staanplaatsen. Verder zal middels hét Ajax-Nieuws getracht worden nieuwe leden te verwerven. Tenslotte zullen iedere maand 12 clubbladen worden verstrekt. De heer Melchers geeft een kort verslag van de verga deringen Reglements-Commissie. Een heer, die tijd zoek brengt in strafgevangenis, vroeg toezending van een paar foto's. Van elftal uiteraard. Aan- 18

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1963 | | pagina 18