RADIO PES Restaurant «De Kuil» I. J. VERMEEREN Vami Lunchroom M. P. Bleeker fr. Firma JACOB BAKKER 'n Voordelig adres Voor een goed diner of belegd broodje Rembrandiplein 7 Salades, Cnoquetten enz. speciaal adres voor het bekleden van uw auto Achter Oosteinde 14, Amsterdam, tel. 65311 Wij leveren alle soorten hoezen - tevens alle voorkomende werkzaamheden opendak constructies enz. - wij verzorgen ook uw plaat- en spuitwerk Bandrecorders, Televisie en Radio Grootste en snelste „Service" met 3 wagens - Van Woustraat 74 en 84, Amsterdam-Z. Sigarenmagazijn COR DE VLIEGER Middenweg 61 - Telefoon 51513 Vakkundige verzorging Rayonverkoop: Carl Upmann, Balmoral, White Ash, La Paz, Claassen sigaren Upperten tabak Voorverkoop sportwedstrijden VERFWAREN, KWASTEN EN PENSELEN AMSTERDAM - NASSAUPLEIN 11 - TELEF. 120254 Filialen Jan Evertsenstraat 138, Tel. 84649 Ferd. Bolstraat 46, Tel. 711159 Autoplaat- en Spuitwerk Korte Keizerdwarsstraat 4 Amsterdam-C., Telefoon 66642 Diverse merken Oude Jenever Slijterij H Zeer mooie wijnen en de betere LandwIJnen SPUI 18, Telefoon 37849 cajé Hoppe SPUI 18, Amsterdam Een echtoud Café van 1670 met nog een OCht bitteruur Waar gaat het over De wedstrijd van Ajax Ja, maar ook over de gezellige sfeer, de prettige bediening ende voortreffelijke keuken in de Kalverstraat 171, Amsterdam

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1963 | | pagina 17