Toto seizoen CO BERGMAN 1962-1963 Gooise Praet... Café Joop Nin its Als de winter vlucht voor de lentelucht LENTEMAAND 1963 ...DE BORDJES! Rond het ceramiek viert Ajax' oudheid jaarlijks een klein ba- chanaaltje in de tent van Sweering. De geboortedag van het „clubje" wordt met een kelkje of zó gevierd. Het is de gelegen heid om vast te stellen, dat er in het Ajax-huis onder de oude ren knapen ronddraven, die een geluidsvolume hebben dat de hele van Woustraat vult! Geweldig. Welk een rumoer. De hel van Sweering!! In alle gemoedsrust hebben we dit jaar deze spontane uitbar sting van Ajax-trouw eens van nabij willen bekijken, al konden we de gehele symfonie (met en zonder orkesttot onze spijt niet beleven. Onze impressies gaan dan ook niet verder dan de crème de volaille. Het hoogtepunt was voor ons de uitreiking van enkele bordjes, waarvan dat aan Wim Volkers ons sterk trof. Wim Volkers is een stuk Ajax-historie van formaat, die zijn Ajax-levenswerk be sloot met het hanteren van de voorzittershamer op voorbeeldige wijze. Overigens hebben we tevergeefs naar enkele getrouwen van onze vereniging uitgezien en met name naar prominenten als Marius Koolhaas, Jan de Boer, Tjerk de Munnik en nog een paar van de rasechte pioniers. We vernamen, dat Jan de Boer in het ziekenhuis lag. Van harte beterschap, Jan, vanaf deze plaats. Na zijn langdurige ziekte en de goede berichten uit de Oranje Nassaulaan van de laatste tijd hadden we gehoopt, Marius op de president-tafelplaats deze Bordjesdag terug te zien. Met de veteraan Jan Schoevaart, onze Tric-Trac en dichter van vele schone hymnes hebben we lang en gezellig gekeuveld. En mensen, dat ging nu over die „goeie" ouwe tijd! Met een uit roepteken. We weten niet hoe lang onze Ajax-broeders het hebben uitge houden de „bordjes" buiten te zetten, doch we veronderstellen, dat heel de van Woustraat in Morpheus' mollige armen te sluime ren lag alvorens de laatste feestgangers zich van het strijdtoneel terugtrokken Mentale training Met de dénderende rumoer-uitspattingen rond de Europa-cup van de laatste weken en de triomfen van Feijenoord, is er over de Nederlandse voetbalgemeenschap een hypnose geschapen. Het is rondom dit cup-gebeuren een opwinding van je welste. De pers wijdt kolommen lang commentaar en zelfs wijlen de heer Lotsy met diens roemruchtige mental training is er bij te pas gekomen. We zien gebeuren, dat het Rotterdamse team zich op één lijn kan stellen met de crème van het Europees voetbal en het heeft er alle schijn van dat hier een tastbaar voorbeeld is van concen tratie, van alle fysiek en psyche in een ongekende vorm. Zoals de zaken er op dit ogenblik voor staan (we schrijven 21 maart 1963) heeft Feijenoord een bijzondere instelling die gericht is op de cup-hypnose. Waarom zou de Rotterdamse equipe dit niet volhouden? We zijn benieuwd. HET COMPETITIEVOETBAL HERNEEMT DE AANDACHT 'n Verzuchting gaat op in de gelederen van de K.N.V.B. Het machtige apparaat met één vingerwijzing van godje Thialf een voudig uitgeschakeld! Het heeft te lang geduurd. Hoe moet dat met het nog half afgewerkte programma? Ajax heeft in Almelo een begin gemaakt naar een nog iets hogere plaats op de ranglijstZondag a.s. staat de strijd tegen Feijenoord uit de aard der zaak in de speciale belangstelling van alles wat met ons meevoelt. De vraag is of de Rotterdammers het moreel kunnen opbrengen om de cup-vorm over te brengen op de competitietaak? Ik zet twee vraagtekens?? Mogelijk dat Brown er in dit nummer nog van vertelt. Af wachten. VLOKK1E Begin maart was het dan eindelijk zover. De ijzige greep, waarin koning winter geheel Westeuropa vanaf de kerst dagen onwrikbaar gevangen hield, werd geleidelijk wat los ser, vooral toen de zon zich er mee ging bemoeien, 's Nachts nog wel vorst en vaak niet zo zuinig ook, maar overdag dan toch temperaturen om het vriespunt en een verkwik kend zonnetje, dat de sneeuw op de geteisterde voetbal velden zienderogen deed slinken. Tergend langzaam liet koning winter zijn willoze prooi los. Een winter, die schier alle onaantastbare meteorologi- Sigarenmagazijn Zoutsteeg 12 Tel. 31742 Amsterdam-C. Voorverkoop: AJAX - Blauw-Wit Olympisch Stadion Tijdens de wedstrijd kunnen wij elkaar niet altijd treffen Doch wel na afloop bij v/h J. NORD Linnaeusstraat 79, Amsterdam-Oost PRIMA CONSUMPTIES DE TOTO-COMMISSIE kan nog vele leden aan formulieren helpen. Dat komt omdat het aantal Ajax-toto-ers veel te klein is. Er zijn zelfs Ajacieden, die bij andere verenigingen een formulier inleveren, want Ajax heeft het niet nodig, of het is gemakkelijker!! Een goed Ajacied kent zijn plicht en levert zijn toto formulier bij de Ajax-adressen in. Doe het voortaan! Dan is het goed gedaan! 16

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1963 | | pagina 16