Televisie Harry Sacksioni Klinkenberg v. d. Velde's Een nieuwe lenie, een nieuw geluid Uil de ziekenkamer WARMTE- TECHNIEK Radio en Gramofoons n.v. The Electric Gramophone SIGARENMAGAZIJN Rijnstraat 63, Telefoon 726558 VOORVERKOOPAjax- en Olympisch Stadion Na sluitingstijd verkoop in onze automaten (wisselaar aanwezig) Inleverings-adresAjaxpool hebber. Jopie de Vries was de liefhebber, die met een enorme knal de bekroning zette op de ook door hem prima gespeelde wedstrijd en op onze overwinning. Met deze 31 eindstand konden we tevreden zijn. We bedankten de scheidsrechter voor zijn goede leiding en de Hilversum-captain voor het sportief en correct tegenspel van zijn team. Op de terugweg dronken we tezamen nog een glaasje prik of i.d. om onze overwinning en de her vatting van de competitie te vieren in de Gooise Boer, vanwaar we elftal-secretaris Bruynesteyn een prentbrief kaart met handtekeningen stuurden, om hem nogmaals te bedanken voor zijn telefoontjes in de vroege morgen. Te rug op het Ajax-stadion gingen we tevreden uiteen na onze leider Schoevaart onze erkentelijkheid te hebben betuigd voor zijn goede leiding. CANARD De bekende Hongaarse voetbalkenner- en trainer, Gustav Sebes, de man, die het Hongaarse voetbal voor de opstand in 1956 naar grote hoogten heeft gevoerd, heeft over het moderne voetbal zijn eigen inzichten, die lang niet mals zijn. Sebes stelt o.m. dat het defensieve karakter van het hui dige voetbal er de oorzaak van is, dat het voetbalspel aan populariteit aan het inboeten is, waardoor de publieke be langstelling minder wordt. In dit verband spreekt hij zich uit voor een aantal in grijpende wijzigingen van de spelregels, waardoor het spannende en spectaculaire karakter van het spel behou den blijft en het publiek niet keer op keer getuige moet zijn van wedstrijden, waarin technische superieure ploegen vrijwel gedurende de gehele wedstrijd moeten optornen tegen de achterhoeden van kwalitatief minder sterke ploegen. In de allereerste plaats wil Sebes na drie corners een vrije trap laten nemen en na vijf corners een strafschop. Hierdoor gaat men het roekeloos uitdelen van corners te gen en wordt geen tempoverlies in de hand gewerkt. Het meest revolutionaire voorstel is wel de uitschakeling van de buitenspelregel, door Sebes zelf al een „Keizer snede" betiteld. De buitenspelregel, wellicht één der moei lijkste spelregels, heeft niet alleen een groot aantal onjuis- IN MEMORIAM Hiermede geven wij met groot leedwezen kennis van het overlijden van de heer J. WESTRIK in de leeftijd van 77 jaar. Wijlen de heer Westrik behoorde tot onze oudste leden reeds in het jaar 1911 werd hij lid van onze club en zijn belangstelling voor Ajax bleef tot aan zijn dood on verflauwd. Zijn nagedachtenis zal bij ons in hoge ere blijven. Hij ruste in vrede. Het Bestuur der A.F.C. „Ajax" te beslissingen tengevolge, maar is ook al weer aanleiding tot tempoverlies. Over de tactiek zegt Sebes ook een aantal behartenswaar- dige woorden. Hij is van mening, dat voetballers niet altijd op hun eigen plaats moeten blijven „hangen", maar spon taan vanuit de verdediging in de aanval moeten kunnen gaan en omgekeerd. Volgens hem leidt het steeds op één plaats spelen tot lichamelijke eenzijdigheid met het gevolg, dat de generatie van voetbalvirtuozen aan het uitsterven is. Het devies van deze Hongaarse voetbalkenner luidt dan ook: „Niet de speler moet ondergeschikt worden gemaakt aan de tactiek, maar de tactiek aan de speler". Tot zover een aantal denkbeelden van deze bekende Hon gaarse voetbalspecialist. Denkbeelden, die beslist de moei te van het overdenken waard zijn. En een onderwerp, dat zich bijzonder goed voor een discussie zou lenen, waarbij nog aangetekend dient te worden, dat men het met hem echt niet helemaal eens behoeft te zijn. J. H. H. Mevrouw Kraan, die enige weken geleden een heel ern stig ongeluk heeft gehad, maakt het naar omstandigheden redelijk wel. We wensen haar een spoedige algehele beterschap. De heer G. Ziegler, die reeds lange tijd ernstig ziek is, gaat langzaam weer de goede kant op. Gerrit, oude strijd makker, houd je taai en spoedig weer in het zonnetje. De heer J. de Boer Sr. moest een oog-operatie onder gaan. Volgens de laatste berichten is de operatie gunstig verlopen. Jan, namens alle vrienden, de beste wensen en spoedig weer in ons midden. BROWN voor Centrale Verwarming - Oliestookinrichtingen Pijpleidingwerk - Sanitaire installatie's AMSTERDAM. Baarsjesweg 148-149, Tel. 83477-88654 (directie: Jaap van Praag) Spui 6 - Telefoon 245105 - Amsterdam-C. 14

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1963 | | pagina 14