MELCHERS OLIFANT JENEVER Dé borrel voor Ajaciodonf Van onze amateur-elftallen Onze „liefhebbers" hebben tijdens de lange winter niet stil gezeten, of alleen maar geschaatst. Neen, verre van dat, er is 's-avonds op de besneeuwde velden constant getraind en er zijn 's-zondags nuttige oefenwedstrijden gespeeld, eerst onderling en later tegen prettige, tevens dankbare tegenstanders. Op 20 februari j.l. waren de hiernavolgende clubs bij ons te gast: R.K.A.V.I.C. 1 als sparring-partner voor Ajax 3, uitslag 10 voor de leerlingen van Harry Pelser; Neer- landia 1, de discipelen van Joop van Schoffelen, die ons vierde klopten met 21, terwijl D.V.O.S. 1, met o.m. een uitstekende linksbuiten een Ajax 5/6 combinatie met 53 versloeg. Voor zondag 17 maart j.l. was wederom een volledig programma samengesteld. De wedstrijden van Ajax 3, 5 en 6 vonden echter door de slechte toestand der velden geen doorgang, zodat alleen ons vierde team de strijd aanbond tegen Hilversum 3 op haar kurkdroge veld aan de Loos- drechtse heide. Onze jongens brachten de in een hoog tempo gespeelde wedstrijd tot een goed einde en zegevierden met 31. Mede hierdoor bleven zij koploper 't Gooi op de voet volgen. Over het wedstrijdverloop nog het volgende: Door een fout van onze overigens uitstekend spelende rechtsback, Cor v. d. Wal kwamen wij na ongeveer tien minuten spelen met 10 achter te staan, waarna linksbui ten Albert Post, met een Faas Wilkes-rush en dito schot ervoor zorgde, dat wij met gelijke stand konden gaan tea-en. Na de hervatting scoorde linksbinnen Gerrit Ten- niglo zeer beheerst onze tweede goal, waarna rechtsbuiten Joop de Vries een voorzet van Post resoluut benutte 31, waarmede de strijd gestreden was. Deze overwinning was verdiend en behaald op een pittig, maar fair spelend Hil versum. Dick Boering toonde zich een betrouwbaar doel- verdediger, terwijl captain Rob Dukker, evenals Cor v. d. Wal een prima backpartij vertolkten. Ook onze halflinie, bestaande uit rechtshalf Henk Kreuger, spil Lodewijk Dol- lée en linkshalf Linse de Roos, zonder baard, weerde zich uitstekend. Van onze aanval waren Hans Dukker en Raf Wilson dit keer niet zo goed op dreef, er werden nogal wat doelrijpe kansen gemist. Rechtsbuiten Joop de Vries, links binnen Gerrit Tenniglo en linksbuiten Albert Post verkeer den daarentegen in uitstekende vorm, terwijl last not least scheidsrechter Jongerius dit treffen zeer goed leidde. Nog even de herhaling van een verzoek: Indien een spe ler het wekelijks programma met de opstellingen der elf tallen om de een of andere reden niet heeft ontvangen, laat hij dan onze secretaris der elftallen-commissie, de heer Bruynesteyn even bellen. Tel. 55510. Is deze niet te bereiken, dan graag een der overige E.C.- leden, t.w. de heren A. R. Been, tel. 192311; H. H. Blom- vliet, tel. 711746; H. v. d. Pol, tel. 135354 of W. F. Schoe- vaart, tel. 39974. Dit ter voorkoming van onvolledige elf tallen. W. F. SCHOEVAART Van Kei vierde Vandaag 17 maart hebben we sinds heugelijke tijden een spel gespeeld, dat vroeger, ver voor de IJstijd een veel ge bezigd tijdverdrijf moet zijn geweest. Volgens de geschrif ten uit die tijd heette het spel voetbal en werd het ge speeld door nee laten we serieus blijven. U zult begre pen hebben, dat we ons vandaag eindelijk weer eens heer lijk hebben kunnen uitleven met het bruine monster. Gewekt door de vertrouwde stem van Bruynesteyn, die ons op een toon alsof we de oorlog in moesten, meedeelde, dat „het door ging", togen we door de grijze ochtendnevel naar de Ajax-veste. Vandaar met de bus naar Hilversum om het derde elftal van de club met dezelfde naam te be strijden. In de bus hadden diegenen, die wèl op het Ajax- feest geweest waren gelegenheid, om diegenen, die daar niet geweest waren te vertellen wat zij gemist hadden en in opperbeste stemming en onder het zingen van het krijgs lied van „die-loep-die-loep" hebben we ons verkleed. De mist was inmiddels opgetrokken en het veld was zeer goed bespeelbaar. Hilversum had er ook duidelijk zin in, wat goed te merken was aan hun eerste zeer snelle en gevaar lijke aanvallen. Het Vierde zou het Vierde niet zijn, als we ook nu niet spoedig met 10 achterstonden. Een kleine verdedigingsfout werd bijzonder vaardig afgestraft door de Hilversum-linksbuiten. Het prikkelde ons slechts tot snel ler tegenspel en toen bleek, wat wij natuurlijk wel wisten, maar Hilversum niet, dat onze conditie aanmerkelijk beter was. Geleidelijk namen wij het initiatief geheel over en zetten wij onze tegenstanders onder druk. Enkele geheide kansen werden zeer fantasierijk om zeep geholpen, alvo rens Ab Post een ouderwetse rush besloot met een dreun, die slechts slissend door het net gesmoord kon worden. Voor de rust veranderde deze 11 stand niet meer. Verkwikt door de warme thee kon Hilversum weer en kele malen zeer gevaarlijk worden, maar keeper Dick Boe ring had er vandaag goed het oog in en spil Dollée werd goed gesteund door z'n backs van wie vooral Cor v. d. Wal enkele malen zeer goed ingreep bij doorbraken van de Hilversum-aanval. Dankzij het onvermoeibaar zwoegen van onze kanthalfs Kreuger en Roos, konden we het spel weer geheel verplaatsen naar de Hilversum-helft. Onze tweede goal kwam toch nog vrij onverwachts. Bij een af geslagen aanval, kon linksback Rob Dukker met een schijn beweging zijn broer Hans vrij spelen. Een snelle sprint naar de goal en een trekballetje, waarna de voet van Ten niglo onze armen omhoog deed gaan. Enkele kansen om onze voorsprong veilig te stellen, werden nog gemist al vorens weer Ab Post vlak voor het einde als een volleerd slalom skiër, de hele Hilversumachterhoede omspeelde en daarna de bal op een presenteerblaadje legde voor de lief- N.V. DISTILLEERDERIJ VAN J. J. MELCHERS Wi. - SCHIEDAM 13

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1963 | | pagina 13