JCUGD J. F. H. Asbeek Brusse - Borneostraat 8-10-12-14 rondom de RADIO - TELEVISIE - BANDRECORDERS - PLATENSPELERS Telefoon 54251, privé 743417 door Henk Smit „Eigenlijk is deze aanhef een klucht. Want u weet het, de jeugd heeft sinds begin december 1962 niet meer in competitieverband gespeeld en daar de Ere-afdeling van de Semi-Profs ook stil lag, was het voor de gehele vereni ging zo langzamerhand een „dooie" boel". Aldus startte jeugdsecretaris Henk Smit zijn bijdrage aan het clubblad. Maar aangezien de omstandigheden zich intussen „gron dig" gewijzigd hebben, menen wij zijn verdere „sneeuw- en-ijs-betoog" gevoegelijk achterwege te kunnen laten op het volgende na! „Wij komen nog even terug op de trainingsavonden. Het moet mij toch wel even van het hart een compliment te maken aan de diverse jongens, speciaal van de woensdag en vrijdagavondgroep, die het ondanks de meest barre weersomstandigheden presteerden om van het verre wes ten ca 15 km (werkelijk waar) oostwaarts te trekken, ten einde in het Stadion hun portie conditie op te halen. Fan tastisch jongens, dit is de juiste spirit en geloof mij, door deze mentaliteit zullen jullie het een eind op de voetbal ladder „schoppen" Daarentegen hebben wij de laatste maand enige spelers helemaal niet meer gezien en onder dezen waren er nu juist, waarop wij nog wel eens ons oog hadden laten val len. Jammer. dan hebben wij ons toch klaarblijkelijk vergist Tot zover de heer Smit. Zonder ook maar iets aan zijn hulde jegens de jeugdige sportievelingen te willen afdoen, zouden wij willen op merken, dat het een goed sportman ook betaamt te trach ten onder alle omstandigheden zijn conditie op peil te hou den c.q. te trainen. Wanneer men bijvoorbeeld gedurende de afgelopen win ter de conditie-training van roeiers, atleten, wielrenners e.a. in het Amsterdamse Bos gevolgd heeft, constant bui ten, iedere vorm van ijs, sneeuw en dienovereenkomstige temperatuur trotserende, zal men het met ons eens zijn, dat de goede wil werkelijk wel aanwezig is En waar die wil is, komt de wegvoor de Nederlandse Jeugd. Daarbij dan goed geleid én gesteund Naar de top Mogen wij thans nog even Henk Smit het woord geven? „Wij schrijven zondag 17 februari 1963. En nog steeds regeert Koning Thialf. Wij zullen niets over de kou, de sneeuw en de onbespeelbare velden schrijven; daar kunt u genoeg over lezen in alle mogelijke dag- en weekbladen. De Juniores Al en A2 hebben zich op deze dag echter kunnen uitleven in een sneeuwwedstrijd tegen de Blauw Wit-Juniores. De scores doen er niet toe, alleen het feit, dat er getraind is met een zekere wedstrijdinstelling, is erg belangrijk. Ondanks de een timeters-dikke sneeuwlaag met de daaronder liggende ijsvloer, zagen wij toch van tijd tot tijd heel aardig voetbal, voetbal met voor de omstandig heden leuke combinaties, getuigende van een behoorlijke technische ondergrond en juist inzicht. Nog een woord van dank aan Blauw Wit voor de vriendelijke uitnodiging en de buitengewone prettige ontvangst." Waarmede de stof des Heren Smit voor deze clubkrant op is. Met dank van de Redactie. VERLOREN (VERGETEN) VOORWERPEN T. M. Steeds worden kledingstukken in onze kleedkamers ach tergelaten en nooit meer teruggehaald. Ondergetekende heeft thans een vrij uitgebreide verza meling thuis liggen als: 1 Blouse van trainingspak met rood-zwarte boord en dito manchetten. 1 paar kousen, geheel zwart. 2 paar kousen, zwart met rood-witte boord. 1 wit broekje. 1 groen broekje. 1 slipover (groen) met geel afgebiesd. 1 groen padvinderstruitje (uit de Scout-shop). 1 geel truitje met korte mouwen. 1 lichtblauwe pullover (Orlon). 1 badhanddoek (blauw met zwart-witte banen). 3 Ajax-shirts. Wij verzoeken speciaal de ouders van onze pupillen en B-juniores om aandacht. (Gelet op de vele kleine maten H. SMIT Telefoon 130182 KARPETTEN DWU BEDDEN MEUBELS Kiras Laxtilit schuimrubber Huiskamers Kroon Spiralen Bankstellen Broussa Dekens, Lakens en Slopen Slaapkamers Wilton Gordijnstoffen Rooktafels Kinderwagens Vloerbedekking Kapstokken Stofzuigers, Wasmachines, Gasfornuizen, Keukenuitrustingen, Serviesgoed, Scheerapparaten, Infraphil en Hoogtezonlampen, Strijkbouten, enz. Bromfietsen: SOLEX, RAP, MAGNEET - Rijwielen: MAGNEET, BURCO, MAXWELL, SIMPLEX, BURGERS E.N.R., RS KOLEN-, OLIESTOOK- en GASHAARDEN. Prima merken. Reparatie-inrichting voor al onze artikelen. Desgewenst gem. betaling. Prima service 10

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1963 | | pagina 10