Televisie Gooise Praet... Klinkenberg v. d. Yelde's WARMTE- TECHNIEK Radio en Gramofoons n.v. The Electric Gramophone Burgerlijke Stand MAANDAG 21 L (K) O U W- MAAND TIJD VOOR BESCHOUWINGEN... De snaak Thialf zegt de sage) zou het vuur uit de hemel heb ben geroofd! Raar verhaal! Hij ging ermee op stap in razende vaart. Waarheen meldt de historie niet. Maar in ieder geval zitten we in héél Europa in de kou. We kijken smekend naar het weer mannetje uit De Bilt met baard), doch het geeft allemaal niets. Er dreigt een catastrofe en vergeleken bij de ellende die nu overal om zich heen slaat, is onze voetbal-loze epoque te verwaarlozen. Natuurlijk! Het is met ons overvoerd programma van competitie plus talloos gebeker een ernstige handicapDe programma-chef in Den Haag kan zich verdiepen in de puzzle hoe dit alles nog rond te krijgen. De voetbal-horden beginnen kriegelig te worden. Vergapen zich nu aan zaalvoetbal. Iets waarin ik wel een aardige „trap-los-je-spie- ren" zie. Zonder meer. Stel je voor: er is géén offside-regel bij. En geen protest-commissie komt eraan te pas. De filosoof zegt van ons bevroren voetbal letterlijk en figuur lijk!) dat veel mensekinderen, die voetbal aanbidden, nu eens tot bezinning kunnen komen! Ze kunnen er uit leren, dat voetbal niet het allergrootste" is in ons ondermaans bestaan. Hij meent die filosoof dan) dat er nog belangrijker dingen zijn dan voetje-bal. Hij meent het! En er zit wel degelijk een moraal in ook Maar goed: we beginnen toch echt genoeg te krijgen van Thialf en zijn vuur-gapperij. Het wordt tijd dat we van de ijs- en sneeuw pret worden verlost. Tijd voor beschouwingen We zijn bij alle stilte en rust waarin de voetbalgemeenschap het nieuwe jaar is ingegaan, in gebreke gebleven de jaarwisseling met een „Praet" uit het Gooi te versieren! Sorry! Het is overbekend hoe we staan tegenover de opofferingen en activiteiten van ons Bestuur, deze negen wijzen waarvan we het organisatorisch talent en de capaciteiten zo hoog waarderen. Tel kens wanneer ik in de Meer op onze eigen fraaie „voetbalhof" zie, hoe alles op rolletjes loopt en dat zoiets als vanzelfsprekend wordt geaccepteerd door de massa, dan denk ik aan die negen mannen (en hun talrijke even moedige medewerkers achter de schermen) welke week aan week, of liever dag aan dag, op de bres staan voor het Ajax-belang. Onze wens is dat Jan Melchers c.s. in 1963 onze club naar de top mogen leiden van het Nederlandse voetbal. Met onze ere-ploeg onder aanvoering van een captain die weet wat moreel naast kun digheid en techniek betekent behoort dat tot de mogelijkheden, al realiseren we ons terdege, dat juist in dit seizoen de minste aarze ling het kampioens-deurtje voor onze neus kan toeslaan. Onze zegen! Tot besluit een woordje over ons clubblad. Van welke waarde als binding van de leden het clubnieuws kan voor Centrale Verwarming - Oliestookinrichtingen Pijpleidingwerk - Sanitaire installaties AMSTERDAM, Baarsjesweg 148-149, Tel. 83477 -88654 (directie: Jaap van Praag) Spui 6 - Telefoon 245105 - Amsterdam-C. zijn is weer eens bewezen in deze tijd van ijs en sneeuw en het stil-liggen van het spel. Dit was een mooie gelegenheid voor de redactie om „bij" te komen en de achterstand in het verschijnen van het „nieuws" in te halen. Per ultimo in de bus! Dat ideaal van de lezers wensen we vriend Brown en zijn helpers in het schrijf-sector-tje van Ajax toe! Proficiat ook voor het Club- Nieuws in 1963! VLOKKIE GEBOREN De heer en mevrouw W. F. KluftJ. Kluft van Cornewel geven met grote blijdschap kennis van de geboorte van hun zoon Reinoud. En de heer en mevrouw W. A. M. BlomvlietBlomvliet- Menke, met dezelfde vreugde van hun dochter Désiree. Aan beide echtparen onze hartelijke felicitaties. VERLOOFD de heer P. Paternotte en Mej. Tine van Buuren Met hartelijke gelukwensen. ECHTVERENIGING De heer en mevrouw B. BurgersBurgers-De Haan hopen 18 maart a.s. hun 30-jarige echtvereniging te vieren. De heer Burgers,verwoed Ajaxsupporter, maakt zich bij iedere thuiswedstrijd van het eerste elftal zeer verdien stelijk als controleur. Aan de familie Burgers onze harte lijke felicitaties. Voor belangstellenden: adres Tollenstraat 81, Amsterdam. V/////A ZO -7e£. Directie CAREL C. KAMLAG en TOM MANDERS 9

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1963 | | pagina 9