Harry Sacksioni Jan Bron Wortel s Boekhandel Gaarne even Uw aandacht Grepen uit de Bestuursvergaderingen Jan-Febr. 1963 Ter vergadering de heer J. Sebus, met voorlopige schet sen en tekeningen in verband eventuele uitbreiding van ons stadion. Bestuur met belangstelling kennis genomen van diverse aanwijzingen. De heer Sebus zal zich verder omtrent een en ander in verbinding stellen met architect de heer Roodenburgh. Zoals bekend ontving onze vereniging van de staat Israël de vererende uitnodiging om in april a.s. enige wedstrijden te komen spelen. In deze maand worden n.l. in de Israëli sche Staat onafhankelijkheidsfeesten gevierd. Naar aanlei ding hiervan de heer M. Jansen, bestuurslid K.N.V.B., ter vergadering. Allereerst geeft de heer Melchers een relaas van zijn besprekingen met de heren Schreuder en Coler. In antwoord hierop deelt de heer Jansen mede, dat de K.N.V.B. ons deze trip gaarne gunt, maar de heersende vorstperiode het onmogelijk maakt nu (29 januari) een toezegging te doen. Het competitie-programma komt ernstig in gevaar en men zal toch altijd medewerking van een der competitie-genoten moeten hebben. De heer Melchers zegt volkomen begrip te hebben voor de moeilijkheden, doch wijst andermaal op het belang van deze missie, niet alleen voor onze club, maar ook voor de bond. De heer Jansen kan uiteraard niet a la minute een beslissing nemen, doch zal alsnog ruggespraak houden met de heren Coler en Brunt en daarna zo spoedig mogelijk de decisie mededelen. Enige dagen geleden ontvingen we van de K.N.V.B. be richt, dat ons verzoek was afgewezen. SIGARENMAGAZIJN Rijnstraat 63, Telefoon 726558 VOORVERKOOPAjax- en Olympisch Stadion Na sluitingstijd verkoop in onze automaten (wisselaar aanwezig) Inleverings-adres: Ajaxpool Bromfiets aankoopproblemen Utrechtsestraat 1 34, Amsterdam, Telefoon 39239 lost ze voor U op Keuze uit 60 modellen Diverse leuke Occasions Voor al uw kantoorartikelen en boeken naar Sumatrastraat 48, Amsterdam-O., Tel. 57427 Verzorging van abonnementen op alle binnen- en buitenlandse tijdschriften In verband met achterstand contributie van diverse wer kende leden zal een circulaire worden verzonden. Voor de a.s. feestavond soirée dansante zal de entreeprijs ƒ2.bedragen. Zoals bekend vieren we onze 63-ste verjaardag in Krasnapolsky. Om iedereen ter wille te zijn op zaterdagavond (16 maart 8 uur). Verzoek van de Honkbalcommissie om op maandagavond gebruik te mogen maken van de trainingszaal. Akkoord, mits geen slagoefeningen worden gehouden. Op 5 februari gezellige avond voor seniores amateurs (met dames). Inmiddels geschied. Prima avond. Opkomst had groter kunnen zijn. Bestuur van mening, „gepland" Insulinde Cup-toernooi maar te laten vallen. A.D.O., Blauw-Wit en Feijenoord zit ten al met hun toernooien op een kluitje en aangezien ein de van vorst-periode nog niet in zicht kunnen We veel ook internationaal gezien moeilijkheden verwachten. Zullen met Jeugdcommissie deze affaire bespreken. Be spreking inmiddels plaats gevonden en het volledig met elkander eens, om er dit jaar maar een streep doorheen te halen. Voorstel van de heer Martens om uitgetrokken geld te reserveren voor volgend jaar. Bestuur daar direct geen behoefte aan en zullen het volgend seizoen wel kijken hoe het loopt. Van Volendam en Helder uitnodigingen voor jeugdtoer- nooien. Helaas, moeten bedanken. Automobiel Sportclub R.A.C.-West verzoekt gebruik te mogen maken van ons restaurant op 30 maart a.s. Akkoord. Speler Dalmeijer door A.V.B. voor een wedstrijd ge schorst. Kosten van onderzoek ad 5.door hem te beta len. (Worden we nu nooit wijzer??) Spelers Ouderland, Muller, Pronk, H. Groot en Swart uitgenodigd door K.N.V.B. voor oefenwedstrijd tegen For- tuna '54, Geleen. Volewijckers dankt voor afstaan benedenzaal van ons stadion voor training. De heer R. van Heeswijk dankt voor gezonden fruit mand tijdens zijn gedwongen huisarrest. (Ongeval zaal voetbal AjaxBlauw Wit.) De jaarlijkse Bordjesclub-avond wordt gehouden op don derdag 14 maart in Hotel Rest. Atlantic. Besloten het terreinpersoneel een koude-toeslag te geven. A.G.O.V.V., Apeldoorn op 2 maart a.s. 60 jaar. Uiteraard receptie voor de vrienden van „de Blauwen". Namens Ajax van deze plaats de volle vijf. Horremer Sp. Verein, Horrem (Dtl.) vraagt „Vereins- abzeichen". Kunnen wel aan de gang blijven. Bangu A.C. (Brazilië) wil bij ons op bezoek komen. Dat wil A.I.K. Stockholm ook. Afgewezen. Familie Priesman dankt voor betoonde belangstelling bij overlijden van de heer Priesman. Van K.N.V.B. bericht dat toto (Italië, Spanje, Portugal) op 24 februari weer gaat draaien. Piet Keizer uitnodiging van K.N.V.B. voor Jong Oranje. Heracles, Almelo op 3 mei 60 jaar. Uitnodiging voor Jeugdtoernooi. Zijn helaas al volgeboekt. Telegram naar Feijenoord i.v.m. grandioze overwinning op Reims. Van Feijenoord dankschrijven en toezegging twintig plaatsen voor match tegen Reims. Voor training Ned. Jeugdelftal uitgenodigd: Van Dijk, Strijks, De Haan en Boomgaard. Onze felicitaties boys! Van Verg. „Oud-Amsterdam" verzoek om op 23 maart a.s. van ons stadion gebruik te mogen maken voor wedstrijd tegen „Oud-Den Haag". Akkoord, dus op die datum valt er op en om onze velden antiek te bezichtigen. Niets meer aan de orde zijnde. BROWN. 8

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1963 | | pagina 8