-CXXSi- vallen we in het vlak van, ik heb zoveel matches lol gehad en nu wil ik wel eens mijn hand ophouden. Tussen twee haakjes, de heer Kraan deed het leuk en er zit beslist een goed spreker in hem. Ook in Rob Dukker, die zocht het echter meer in de humoristische conférence. Gaf een pa rodie op de Algemene Vergadering weg. Soms konden we hem niet goed volgen, doch dat zal aan ons gelegen heb ben. Al bij al een prettige avond en vele deelnemers aan het feestje kwamen na afloop bestuursleden bedanken. De echte amateurgeest is dus toch nog niet geheel verdwenen. We hebben het met groot genoegen geconstateerd. Nu we het toch over feest hebben: 14 maart is het weer de avond van de „oude garde". In het gerenommeerde huis van de Gebr. Sweering, Hotel Rest. „Atlantic" houden we de achttiende bijeenkomst van ons aller „Bordjesclub". Als we het wel hebben zijn er weer vijf leden 25 jaar lid van onze club en heeft voorzitter Jan die evond dus servies uit te reiken. Bovendien zijn er een paar „jongens" 40 jaar lid en is vriend A. Levendig tot de afdeling Oer-Ajacieden (50 jaar) doorgedrongen. Aan al die vrienden vast Proficiat en dat we ze jaarlijks op onze reünie mogen begroeten. Mocht u onze proclamatie niet ontvangen hebben; we beginnen om 5.30 uur met een sterke rozijnensap in kleine kelkjes. Verder gaan we het hebben over „die lel in de bovenhoek" en „de dreun, die ons in jaar zoveel het kampioenschap bracht". Kortom de „oude-Glorie" zit midden in de oude glorie en daar we allemaal „jongens met een verleden" zijn, met een „Ajax-verleden" dan altijd, gaan we weer voor enige ogenblikken terug naar de tijd toen het rood-witte shirt zo zalig om de schouders gleed. Naar de tijd, toen we nog zo jong en zo knap waren. Hallo! Om acht uur knopen we de servetten vast en bekijken de schotels die Jan en Jaap uit het kombuis laten aanrukken. Dat doen we onder de tonen, die uit een toetsenkist en een jammerhout zullen dwarrelen. Als er niet te zwaar wordt gespeeched, kan het een leutige avond worden. Om nog even op het feestelijke vlak te blijven: S.V.A. bestaat 40 jaar. S.V.A. is de vereniging van de Amsterdamse scheidsrechters, een zeer bevriende relatie van ons. De heer Tom Mulder zwaait in deze vereniging de voorzitters hamer. Ons lid, de heer Cor la Fleur, heeft dat werkje in vroeger jaren opgeknapt. U voelt, dat er dus wel een band tussen S.V.A. en Ajax bestaat. En gelukkig is het een zeer prettige band, die zich o.a. manifesteert in het wekelijks af staan, of beter, het ter beschikking stellen van onze trai ningszaal. Iedere dinsdagavond komen vele fluitmannen naar ons stadion om de spieren los te maken. Dat is al vele jaren zo en we hopen, dat het nog vele jaren zo zal blijven. Van deze plaats alvast aan voorzitter Tom en zijn vrien den onze hartelijke felicitaties en op naar mijlpaal vijftig. Als het even kan, komen we tijdens de feestavond in Belle- vue een kijkje nemen. 16 Maart vieren we ons eigen jaarfeest. Dat doen we in Hotel Krasnapolsky. Elders in dit blad vindt u het program ma. Zoals u zult zien doen we het dit jaar met een soirée dansante. De opgedane ervaringen van de laatste jaren de den het feestcomité dit besluit nemen, 't Is een schuchtere poging iets anders te brengen. Hopelijk hebben we de Ajax- jeugd mee. De oude clubmakkers komen toch wel, want het is niet alleen dansen. Er zijn vele artisten gearrangeerd en is er dus ook voor de muurbloemen iets te beleven. Voor 750 Ajacieden is er plaats. Maandagavond 11 maart houden we voorverkoop. In ons stadion. Voor leden en donateurs. Hij of zij, die het eerst komt, het eerst maalt. Plaatsen reserveren doen we niet en uitverkocht is uitverkocht, 't Is maar, dat u het weet! Trainer, de heer Gruber, doet al het mogelijke zijn jon gens fit and well te houden. Uiteraard doen Van der Veen, Stijger en Van Voorst dat ook. De training gaat gewoon door en er worden matches gepleegd. We kunnen wel zeg gen surrogaat matches, want op de diverse ijsvlakten komt er van goed voetbal niet veel terecht. We zijn heden, 21 februari, nog even op ons veld geweest. Tonnen sneeuw bedekken een dikke ijslaag en er moet heel wat gebeuren willen we half maart aan de slag gaan. Om de natuur te helpen wordt er sneeuw geruimd, een heidens werk, want met ruimen alleen ben je er lang niet. Alle sneeuw moet buiten ons stadion worden gebracht en als dat is geschied, moeten de sneeuwhopen, die naar de namen Opentribune en Staanplaatsen luisteren, weggewerkt worden. Gaat u er even aan staan. Momenteel vriest het vele graden en de Kantoorartikelen Doorschrijfsystemen Schrijfmachines Tel- en Rekenmachines Kantoor- en Bedrijfsmeubelen Weteringschans 185- 223 - Telefoon 249859 - 249250 - 249250 - 249259 Amsterdam Kantoormeubelen - Kantoorartikelen Middenweg 97-99 - Telefoon 946097 J;:, - Momentopname uit zaalvoetbal Swart probeert met een sprong, die een horden loper niet zou misstaan, een tegenstander te passeren 3

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1963 | | pagina 3