IBBPU J. F. H. Asbeek Brusse - Borneostraat 8-10-12-14 Jubileum Uit de Ziekenkamer Dankbetuiging Bouwmeester Gerrand Sport- en Schaats-artikelen RADIO - TELEVISIE - BANDRECORDERS - PLATENSPELERS Telefoon 54251, privé 743417 De heer Joop Martens, lid Jeugdcommissie en oud-eerste elftalspeler, vierde één dezer dagen een jubileum. Op 18 februari 1923 stapte hij voor het eerst de kantoren van de K.N.S.M. binnen, om daar zijn boterham te gaan „versie ren". Veertig lange jaren heeft Joop nu afdelingschef meegeholpen zijn maatschappij groot te maken en groot te houden. Dat moet hem goed gelukt zijn want de K.N.S.M. bevaart nog alle wereldzeeën en de aandelen staan nog goed genoteerd. Gezien de pensioengerechtigde leeftijd, die weliswaar voor Joop nog niet staat te dringen, een gerust stellend idee. Aan de jubilaris onze hartelijke felicitaties. BROWN Ere-voorzitter M. K. J. Koolhaas gaat alweer aardig in de goede richting. Nog een narigheid je wegruimen en Marius zit weer op zijn vertrouwde plaats Ere-tribune. Bij Ajax Feijenoord ziet u hem vrijwel zeker. Marius all the best! Ook Jan Elzenga, op dokters advies huisarrest, kijkt ver langend uit naar het voorjaarszonnetje, 't Zou ons sterk ver wonderen, als Jan niet bij bovengenoemde match aanwezig was. Jan, namens alle vrienden, houd je haaks. Terreinknecht Jan Lens ligt in de lappemand. Een gal blaasmankement bracht Jan in het Weesperplein Zieken huis. Na de operatie ging het eerst best, maar toen kwamen er narigheden. Jan ging groggy tussen de lakens en dan weet u het wel. Op het moment, dat we deze regels schrij ven, gaat ie tussen twee zusters als ridder te voet. Heel de zaal weet natuurlijk, dat Jan van Ajax is. Men ziet het wel aan de fruitmand etc. Namens de patiënt allemaal hartelijk bedankt voor de belangstelling. En namens ons: tanden (zonder pruim) op elkaar en spoedig weer op je klompen, Jan! BROWN Langs deze weg betuig ik mijn hartelijke dank voor de vele blijken van belangstelling, die ik na het verscheiden van mijn dierbare echtgenoot mocht ondervinden. Mevr. DE WAAL t JUWELIERS Sp Heiligeweg 1 2, Amsterdam-C Telefoon 36541 Sporthuis HERTENKAMP Op vertoon van Ajax-diploma 1 0 pet korting Retiefstraat 39 (naast Pretoriusstraat) Amsterdam-O., Tel. 947929 KARPETTEN DWIX BEDDEN MEUBELS Kiras Laxtilit schuimrubber Huiskamers Kroon Spiralen Bankstellen Broussa Dekens, Lakens en Slopen Slaapkamers Wilton Gordijnstoffen Rooktafels Kinderwagens Vloerbedekking Kapstokken Stofzuigers, Wasmachines, Gasfornuizen, Keukenuitrustingen, Serviesgoed, Scheerapparaten, Infraphil en Hoogtezonlampen, Strijkbouten, enz. Bromfietsen: SOLEX, RAP. MAGNEET - Rijwielen: MAGNEET, BURCO, MAXWELL, SIMPLEX, BURGERS E.N.R., RS KOLEN-, OL1ESTOOK- en GASHAARDEN. Prima merken. Reparatie-inrichting voor al onze artikelen. Desgewenst gem. betaling. Prima service 15

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1963 | | pagina 15