Jack Reynolds Niessen Comité Jack Reynolds opgericht Dankbetuiging Donderdag 8 november 1962 viel de sombere schaduw van de dood over ons stadion. De Grote Scheidsrechter, tegen wiens beslissingen geen appèl mogelijk is, had het teken gegeven, het teken waaraan geen sterveling ontkomt. Het laatste signaal voor een groot Ajacied had geklonken. Jack Reynolds was niet meer. Good old Jack was voor eeuwig van ons heengegaan. Wij, zijn oude vrienden, die meer dan veertig lange jaren van zijn warme vriendschap mochten genieten, wisten, dat de ijzige adem, die aan alle leven een einde maakt, reeds enige tijd Jack's grijze slapen beroerde. In de late avond van 8 november zakte voor Jack het omfloerste gordijn, viel voor hem het scherm tussen leven en dood, knapte de levensdraad van de man, die door zijn wijze voetballessen, zijn paedagogisch inzicht, enorm veel heeft bijgedragen tot de roem van Ajax. Zijn voetbalkennis, spelinzicht en grote ervaring hebben meegeholpen om van onze vereniging te maken, wat zij heden ten dage nog is: een groot en sterk Ajax, met rijke historie. Honderden vrienden hebben op die trieste herfstdag Jack naar zijn laatste rustplaats vergezeld, aan de groeve het hoofd gebogen, in deemoed een laatste groet gebracht. Terwijl dorre bladeren ritselend nederdaalden, werd onze vriend langzaam, heel langzaam aan de schoot der aarde toevertrouwd. Een snik, een traan, een laatste blik Toen werd het stil op de dodenakker. Doodstil! Eenzaam bleef de eens zo grote voetbaltovenaar achter Vergeten? Neen, want de naam Jack Reynolds zal blijven voort leven. Tot in lengte van jaren. En niet alleen zijn naam, maar ook zijn beeltenis moet onverbrekelijk aan onze club, aan ons stadion verbonden blijven. Een beeltenis van de man, die Ajax' roemde bouwde. Steen voor steen. Stenen zullen aangedragen moeten worden. Koperen en zilveren stenen. Door grote en kleine Ajacieden. F. H. W. DE BRUYN Een comité, dat het plan heeft, de beeltenis van wijlen de heer Jack Reynolds voor altijd aan onze club te ver binden, werd één dezer dagen opgericht. Leden van het comité zijn de heren W. H. Meijer, G. de Jongh en J. de Boer sr. Pennningmeester de heer W. H. Meijer, Minervaplein 4 hs, Amsterdam. Postgiro 25 56 96. Het comité hoopt en verwacht, dat alle Ajacieden dit plan zullen toejuichen en willen meehelpen, een alle ver wachtingen overtreffend resultaat te bereiken. Iedere bij drage, hoe klein ook, is hartelijk welkom. Iedere maand zal in ons clubblad de stand van zaken worden bekend gemaakt. Ajacieden, aan u de daad. BROWN Langs deze weg betuig ik mijn welgemeende dank voor de vele blijken van belangstelling, die ik tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn geliefde man heb mogen ondervinden. Het geweldige medeleven van Jack's vrienden in geheel den lande heeft een diepe indruk op mij gemaakt en zal ik nooit vergeten. Een speciaal woord van dank aan de heer J. L. Melchers, voor zijn gevoelige woorden aan Jack's graf gesproken en aan de heer J. de Boer sr. voor de steun, die ik van hem in de voor mij zo moeilijke dagen mocht ondervinden. Mevr. H. REYNOLDS-ELZE. Grafische Kunstinrichting Voorzitter Jan Melchers brengt een afscheidsbloem aan een groot vriend, die voor eeuwig van ons henen ging. Prinsengracht 486/88, Amsterdam Telefoon 39550-242696 Privé 36510 Fabrikant van: CLUBVLAGGEN, HERINNERINGS VAANTJES, EMBLEMEN, RUGNUMMERS, enz. 9

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1962 | | pagina 9