In memoriam JACK REYNOLDS Wederom is voor ons ouderen een Ajax-periode afgesloten, onze goede trouwe vriend Jack is niet meer. Trainers van het soort waar Jack toe behoorde, bestaan er tegenwoordig niet meer, de tijden zijn zo geheel anders geworden; het tempo is anders, de resultaten zijn te nauw verbonden aan de clubkas, redenen waardoor het niet dikwijls meer zal voor komen, dat een oefenmeester een mensenleeftijd aan één Vereniging verbonden zal blijven. Jack behoorde gelukkig nog wel tot die vroegere generatie, en dat was goed, voor hem en zeker voor ons, want Jack hoorde bij Ajax, Jack was ook nooit iemand „die voor Ajax werkte", hij was één van onze vrienden, die er voor leefde zijn geliefde club naar voren te brengen, zonder dat hierbij ooit harde woorden zijn gevallen. Hoe groot zijn waarachtige liefde voor Ajax wel was, heb ik op ontroerende wijze een paar dagen voor zijn overlijden mogen beleven. Ik geloof niet dat Jack mij nog herkende, maar in zijn onderbewustzijn voelde hij, dat ik van Ajax was, toen hij de laatste woorden met gebroken stem tot mij richtte. Het waren maar twee woorden, en ze kostten hem moeite, maar nooit zal ik die twee woorden „Ajax gewon nen?", uitgesproken door de man, die reeds met het leven afgedaan had, kunnen vergeten. Jack, door je grote capaciteiten ben je Ere-Lid van onze Vereniging geworden, maar door je enorme menselijke kwaliteiten zal je in onze gedachten als een onsterfelijke vriend blijven voortleven. Aan ons ouderen de taak, de jeugd waarvoor je altijd zulk een grote belangstelling had, te doordrin gen van het feit, dat ze bij Ajax vóór alles leerling zijn van de „Reynolds-school". Systemen kunnen ver anderen, maar de grondbeginselen van onze sport, „techniek en fairness", zullen altijd blijven bestaan, en dat Jack, was jouw school. Beste Jack, voor jou heeft het eindsignaal geklon ken, naar de stempel die je op onze Vereniging hebt gedrukt, is te diep in ons Ajax-leven doorgedrukt om ooit uitgewist te kunnen worden. De namen Reynolds en Ajax zijn onverbrekelijk. Goede, trouwe vriend, rust in vrede, rust zacht. J. L. MELCHERS, Voorzitter. 7

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1962 | | pagina 7