PERRY™ KAR Harry Sacksioni m e /2) eT/ /OomeWc NIET ALLEEN VOOR UW SPORTUITRUSTING maar ook voor sportartikelen camping sportieve confectie speelgoed Café Joop Smits on^cn^/ Het gaat weer goed met Ajax; gelukkig maar, want hoewel wij allen weten, dat een Vereniging tegenwoordig valt en staat met de resultaten van het eerste elftal, zouden wij ons toch beslist niet gelukkig voelen met alleen maar een leidende topploeg. Zo tegen St. Nicolaas is het altijd wel prettig te constateren, dat er weer heel wat zoete Ajax-jongetjes, met gunstige rapporten voor Vadertje Ajax verschijnen, en dat er weer verschillende van onze elftallen rustig in de top meedraaien. Goed zo jongens, blijf vechten voor de standing van onze mooie Vereniging! Een compliment voor onze eerste lijkt mij hier overigens wel op zijn plaats: 6 punten uit de laatste 3 wedstrijden waaronder 2 maal uit) met een score van 14 tegen 0, is toch wel buitengewoon knap; Houden zo, jongens! Zondag tegen D.O.S. zal het wel niet zo eenvoudig gaan, maar het moet mogelijk zijn, en daarom maar in vol vertrouwen voorwaarts. Wat mij reeds dikwijls is opgevallen, kwam in de wedstrijd Hol landZwitserland (in de tweede helft), en meer of minder bij Blauw-Wit, ook na rust), weer eens heel duidelijk naar voren, nl. de grote steun die het publiek aan zijn favoriete club kan geven. Ik geloof niet, dat men er op de tribune voldoende van doordron gen is, hoe een flinke aanmoediging mits op het juiste moment gegeven (dus niet domweg door ratelen en toeteren), wonderen kan verrichten. Goed door het publiek ondersteunde aanvallen zijn voor de spelers een geweldige stimulans, en maken bovendien de sfeer van een wedstrijd. In Boedapest heb ik Ajax tegen Ujpest zien spelen; iedere aanval van onze jongens viel in een doodse stilte, terwijl iedere Hongaarse aanval gedragen werd door een machtig UJPEST, UJPEST, UJPEST. Het was soms om van te huiveren, en heeft ontegenzeggelijk sterk tot onze nederlaag bij gedragen. Vooral onze jongeren dienen hierin als voorbeeld op te treden, laat ze in het Gooi maar rustig horen, dat Ajax weer in de aan val is. Het is u waarschijnlijk bekend, dat wij bij het K.N.V.B. Bestuur een voorstel hebben ingediend, dat in het kort hierop neerkomt, dat de clubs voor het afstaan van een speler aan het Ned. elftal AMSTERDAM - AMSTELVEEN - ARNHEM - DEN HAAG - NIJMEGEN een bedrag ontvangen, welke bedrag deze clubs aan het eind van het seizoen, onder de Contractspelers moeten verdelen. Aan dit voorstel zitten vele facetten, welke wij aan het Bonds- bestuur hebben doorgegeven, en waarvan ik u de details voorlopig nog wil besparen (bij rustig nadenken zullen de vele pluspunten u trouwens zelf wel duidelijk worden). Laat ik volstaan met wel het belangrijkste punt, nl. de billijkheid. Men kan er nu eenmaal niet mee doorgaan, om terwille van de Bondskas, de eenheid in een paar clubs regelmatig aan te tasten. Dit zou onjuist zijn, en een verwerping van ons voorstel zou in strijd zijn, met een juiste op vatting van een eerlijke beloning van verrichte prestatie. Op het betaalde voetbal drukken toch reeds te veel offers aan Bond en Overheid. Wij prijzen ons gelukkig, dat reeds vele Verenigingen ons hun sympathie met ons voorstel betuigden, en wachten de uitslag in het volste vertrouwen af. Grappig is het misschien wel, om u te vertellen, dat een heel belangrijk Bondsbestuurder mij vertelde, dat hij tegen het voorstel was om principiële opvattingen. Nu vind ik het woord „principe" een machtig mooi woord, men kan er zo ongeveer alles mee af doen, in Amsterdam zeggen ze, „dat zit altijd snor". Bij navraag bleek het principe hieruit te bestaan, dat het spelen voor het Oranjeteam nog altijd een eer moet betekenen. Persoonlijk ben ik het hiermede volkomen eens, en ik geloof wel te mogen vast stellen, dat de gedragingen van Ajax tegenover de K.N.V.B. vol doende bewijzen, dat iedere Ajacied zich er te allen tijde van be wust is, dat het spelen voor zijn land een grote eer betekent voor club zowel als voor speler. In principe zijn we het dus met elkaar eens. Wat wij vragen is slechts de steun van de Bond om als tegenprestatie te helpen de rust in de betreffende ploegen te handhaven, en dat lijkt mij toch wel billijk. Herhaaldelijk komt het weer voor, dat er mensen zijn die bij de thuiswedstrijden van ons eerste elftal, de Bestuurskamer komen binnenlopen, of zich op het gereserveerde gedeelte bevinden. Doet u dat toch niet, als er een plaats over is op het ge reserveerde gedeelte en u vraagt het even aan het controlerend Bestuurslid, zal hij U indien mogelijk zeker helpen, maar gaat u er toch niet zonder meer zitten, als u er volgens uw diploma geen recht op hebt. Steeds weer worden wij door leden (met evenveel rechten) hierop opmerkzaam gemaakt, en het is voor een Bestuurs lid, zowel als voor u zelf, toch wel buitengewoon onaangenaam als hij u op uw fout moet wijzen. Geloof mij, dat wij niets liever zouden doen dan u in de rust een kopje thee aanbieden, maar het gaat niet, er is geen plaats, later misschien (als we nog eens uitbreiden), en misschien hebben wij dan een gereserveerde plaats voor ieder trouw Ajacied, maar nu is het nog onmogelijk. Help ons. Het mag toch niet langer meer voorkomen, dat Officials en gasten niet binnen kunnen, om dat alles vol is met niet genodigden. Hartelijk dank voor uw mede werking. JAMES Tijdens de wedstrijd kunnen wij elkaar niet altijd treffen Doch wel na afloop bij v/h J. NORD Linnaeusstraat 79, Amsterdam-Oost PRIMA CONSUMPTIES SIGARENMAGAZIJN Rijnstraat 63, Telefoon 726558 VOORVERKOOPAjax- en Olympisch Stadion Na sluitingstijd verkoop in onze automaten (wisselaar aanwezig) Inleverings-adres: Ajaxpool 22 I

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1962 | | pagina 22