Sinterklaas en het Spaanse voetbal Dat Sinterklaas een groot kindervriend is, behoeft uiteraard geen betoog meer, maar dat hij ook nog een eminent voetbalkenner is, zal bij de meeste lezers toch wel enige verbazing wekken. In Spanje, zijn vaderland, is Sinterklaas op dit gebied een autori teit bij uitstek. Zijn verschijning op de Spaanse voetbalvelden doet wonderen. Waar geen trainer toe in staat is, doet hij. Eén woord van Sinterklaas vermag meer dan van wie ook. Vóór belangrijke wedstrijden komt hij in de kleedkamers van de spelers. Uitgelezen voetbalsterren als Di Stefano, Gento en Santa Maria voelen zich in zijn aanwezigheid als hulpeloze jongetjes, die het liefst zo ver mogelijk zouden willen wegkruipen. Toch is er een nadeel. Is Sinterklaas b.v. wegens ziekte afwezig, dan wreekt zich dit onmiddellijk in de prestaties op het veld. Een typisch voorbeeld hiervan was de wedstrijd Real Madrid Benfica in het Olympisch Stadion. Zoals bekend verloor Real Madrid deze wedstrijd, want Sinterklaas lag ziek thuis. Een zware verkoudheid had hem voor enige dagen aan het bed gekluisterd. Dan doet zich nog een andere moeilijkheid voor, die meer van technische aard is. Sinterklaas kan uiteraard niet overal aanwezig zijn. Is hij b.v. bij Real Madrid op bezoek, dan kan hij niet tegelijkertijd bij Barcelona zijn. Het gevolg hiervan is, dat de leiders van de Spaanse voetbalclubs steeds aan het touwtrekken zijn om Sinterklaar voor de wedstrijden van hun sclubs in hun midden te hebben. De clubleiders lopen zijn deur dan ook plat. De bel van zijn woning in Madrid staat niet stil. Vrijwel de gehele dag rinkelt zijn telefoon aanhoudend. Het dienstmeisje van Sinterklaas, de lief tallige Bianca, klaagt steen en been over deze gang van zaken. Niet zelden doet zich het geval voor, dat de bakker en de slager hun leveranties niet behoorlijk kunnen afleveren, omdat voetbal managers de deur van zijn woning als het ware belegeren. Sinterklaas heeft aan deze onhoudbare situatie een resoluut einde gemaakt. Hij heeft een uiterst uitgebalanceerd bezoekschema op gesteld, dat een redelijke verdeling van zijn bezoeken aan de clubs waarborgt. Kenmerkend voor de integriteit van Sinterklaas is het feit, dat hij diverse aanlokkelijke voorstellen van prominente clubs om als manager op te treden van de hand heeft gewezen. Hij wil het Spaanse voetbal in zijn geheel dienen. Zijn arbeid in dienst van de voetbalsport in zijn land is volkomen onbaat zuchtig. Het is dan ook geen wonder, dat hij door het Spaanse volk op de handen gedragen wordt. En wanneer u ooit eens in Madrid komen mocht, dan moet u zich er niet over verwonderen, dat u een aantal Madrilenen Sinterklaas op de handen ziet dragen. Het leek mij dienstig om in deze Sinterklaas-periodewaarin onze kinderen hun schoentjes bij de schoorsteen zetten, op de fi guur van Sinterklaas en zijn onschatbare betekenis voor het Spaan set voetbal, eens een geheel nieuw licht te werpen. J. H. H. Het Bestuur der A.F.C. „Ajax" wenst leden, donateurs, officials K.N.V.B. en zusterverenigingen, alsmede personeel, adverteerders A.N. en bevriende relaties al duurt het nog een paar weken prettige feestdagen. 15

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1962 | | pagina 15