■"iengewone 9&rnene envei"gader/ng 9enda 20 -la 1 Opening 2 Rapport van de commissie van onderzoek tot wijziging van de structuur der vereniging. 3 Ingeval van akkoordverklaring met het beginsel van de ledenraad: 4 Rondvraag der Aa.... an het AJa*. De commissie stelt voor een ledenraad in te stellen, zo als uiteengezet in de toelichting elders in dit blad. De commissie nodigt de vergadering uit dit voorstel in beginsel te beoordelen. Indien in beginsel wordt besloten tot instelling van een ledenraad, wordt de goedkeuring van de vergadering gevraagd om het aantal leden van die raad te bepalen op 33. Ten aanzien van het aantal leden van de ledenraad heeft het lid der commissie, de heer A. L. Desmit, een amen dement ingediend om het aantal leden te bepalen op 25 met aanvulling van alle ere-leden. benoeming van een commissie van zeven leden ter voor bereiding van de nodige wijzigingen en aanvullingen. Met opdracht aan deze commissie om de vereiste wij zigingen en aanvullingen voor te bereiden en in het voorjaar van 1 963 uitgewerkte voorstellen te doen aan een dan te beleggen buitengewone algemene vergadering

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1962 | | pagina 10