CO BERGMAN Firma JACOB BAKKER 'n Voordelig adres Ajax Feijenoord Guus van Ham en Moulijn in één van de vele duels, die de rappe linksbuiten met onze verdediging had uit te vechten missie van Onderzoek"Juridisch zal dit misschien wel juist zijn, de vrijheid hierover onze eigen mening te hebben kan men ons gelukkig niet afnemen. Hoe de vergadering van het Bondsbestuur tot bovenbedoelde afwijzende uitspraak gekomen is, is mij niet bekend; uit het verloop van een voorbespreking meen ik echter wel te mogen aannemen, dat de heren Schroder en Martens niet afwijzend tegenover ons gerechtvaardigd verzoek stonden. Na het definitief vaststellen van onze onschuld (de veroordeling van Sal door de Rechtbank), had ik verwacht nog iets van het Bondsbestuur te mogen horen, temeer waar het vaststaat, dat een ambtenaar van het Bondsbureau moed willig incorrect gehandeld heeft tijdens het vooronderzoek. Daar wij tot op heden hierover niets meer gehoord hebben, kan ik de geachte vragenstellers nog niets nieuws over deze onverkwikkelijke affaire mededelen. JAMES. XTa de prachtige successen van ons eerste eljtal is een kleine reactie gekomen, welke ons tegen M.V.V. twee kostbare punten kostte. Jammer, jongens, er is nog wel niets verloren, maar toch, veel van die uitspattingen mogen we ons niet veroorlovener zijn nog te veel kapers op de kust. Nakaarten doen we niet, zou ook niet aardig zijn, gezien jullie vele mooie resultaten, maar ja, we begrijpen elkaar wel. Uitgaande van de stelling, dat ze over je moeten praten om interessant te zijn, kunnen we concluderen, dat we dit seizoen onze rol weer meespelen. „Handige"maar m.i. minder sportieve lieden brengen ball points in omloop, met „Ajax kampioen 1960" er op. Heb hier voor weinig waardering en wens hierbij nadrukkelijk vast te stellen, dat Ajax hieraan geen schuld heeft. Ingezonden stukken doen weer opgeld, men schrijft spon taan, maar meestal zonder zich grondig te oriënteren; gelukkig nemen weer andere schrijvers het voor ons op, hetgeen de zaak dan weer recht trekt. Een mijnheer schrijft: Men nam niet eens de moeite om in schuiven te verzoeken." Een journalist zegt over dezelfde wed strijd: „De speaker verzocht aan één stuk door om in te schui ven." Hoe het allemaal precies gaat, weet u zelf wel het beste. Als de mensen maar wilden meewerken, als men zich maar hield aan de voorschriften van bijv. de kinderkaar ten, namelijk kinderen op schoot, dan waren we al een stuk verder. Het gaat heus maar om een paar centimeter per plaats. Ajax verkoopt geen plaats te veel, maar zonder medewerking komen we niet uit de moeilijkheden, zelfs niet als we nog honderden plaatsen minder verkochten. Ar Op politie-hulp valt ook niet te rekenen. Ajax moet dit zelf opknappen, zegt men. (Probeer het maar eens als het publiek met honderden over de hekken komt.) Ook ons verzoek om betere tram- en busverbinding bleef zonder resultaat. Als groot belastingbetaler vermakelijksbelastinghebben wij ons in wan hoop tot de betreffende wethouder gericht, zelfs een antwoord kon er niet af. Men heeft het daar blijkbaar te druk met de tunnel en het nieuwe Stadhuis. Zo kunnen we doorgaan, maar ondanks alles zijn we blij met deze moeilijkheden. Het bewijst, dat we weer in het middelpunt der belangstelling staan, en verder vechten we maar door. Naar aanleiding van een paar aan mij gestelde vragen be treffende de kwestie-Sal het volgende: De duizenden guldens kosten, die we noodgedwongen moes ten maken, zijn inderdaad grotendeels advocatenkosten. Natuur lijk hebben wij, na de schriftelijke rehabilitatie van de K.N.V.B., getracht ons eigen geld terug te krijgen, maar het antwoord hierop was negatief, omdat de Bond gedekt was door de „Com Sigarenmagazijn Zoutsteeg 12 Tel. 31742 Amsterdam-C. Voorverkoop: AJAX - Blauw-Wit Olympisch Stadion VERFWAREN, KWASTEN EN PENSELEN AMSTERDAM - WEESPERSTRAAT 138 - TELEF. 57517 Filialen Haarlemmersiraal 38, Tel. 63989 Nassauplein 11, Tel. 120254 Jan Evertsenstraat 138, Tel. 84649 9

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1960 | | pagina 9