-CtCZSÏ. middelen; de overheid steunt het tournooi. Ajax kan zich even min als een andere Nederlandse club daarmee meten. Haar eigen top-jeugd begint jaarlijks al een honderdenvijftig gulden onkosten te maken per persoon. Clubs als P.S.V. en Feijenoord kunnen gemakkelijk een half millioen besteden om spelers „aan te kopen", maar de condities voor de doorsneeclubs liggen beslist anders. Dan is er nog een z.g. conditietrainer nodig naast de voetbal trainer en ook deze vaklui hebben een behoorlijk salaris, anders blijft het amateurwerk, ondernomen in de vrije tijd. Het voetbal is zich nu aan het overschakelen bij ons, op een commerciële basis, met alle vóór- en nadelen van dien. Voor delen systematische, grondige opleiding, het kweken van gran dioze spelers, voortdurende conditie-controle, zekerheidstelling van de beschermde speler. Narigheid: toeneming van zucht om per sé te winnen, corruptie met geld, opdrijven van de pas sies bij publiek en speler en daardoor vergeten van de faire, sportieve houding. Immers het levende materiaal is duur en men wil waar voor zijn geld. Men krijgt waar: zoals de Romei nen gladiatoren en worstelaars zagen, zo zien wij voetbal als een hoogste sportkunst. Het Nederlandse publiek in de gemeenten, waarin de voetbal clubs een soort stedelijke factor vormen, heeft voor al deze dingen niet genoeg over, de hulpactie is juist te klein, de wet telijke regeling juist te „half". Onze organisatie ligt ver achter bij het buitenland; dit voor degenen, die menen dat in ons land alles aan de top staat en andere landen tot voorbeeld zou zijn Duivels-snel Dat de Ajaxjeugd dit keer voor het eerst in San Remo contact heeft gemaakt met buitenlandse ploegen, is voor haar ervaring en spelpeil zeer belangrijk. Ajax organiseert ieder jaar een internationaal tournooi en het zou mij niet verwonderen als de „Carlin Boys" uit San Remo geïnviteerd zouden worden om onze prachtige stad Amsterdam te zien (die aan de Franse en de Italiaanse Rivièra immers een roemruchte faam geniet) en binnen te treden in de „Ajax-wereld". De Italiaanse pers uit Turijn, Milaan en Genua en de plaat selijke pers van San Remo prezen de Hollandse juniores uit bundig. Ajax lootte tegen Sampdoria, het Italiaanse elftal uit Genua. Sampdoria hoopte in de eindstrijd te komen, maar werd geblokkeerd door Ajax in een gelijk spel. De Amsterdamse jon gens, overdonderd door techniek en élan én gedisciplineerdheid van de Italianen, waren bewonderenswaardig verbeten in de verdediging. Want Sampdoria was sneller en beschikte over be tere samenwerking en balbehandeling. De Italianen speelden sportief en licht. Engeland (Blackburn) speelde ondanks zijn mooi academisch voetbal van de oude stijl iets te fors. Maar Nederland, Engeland, Zwitserland en Duitsland legden snel het loodje. Sampdoria viel uit, Turijn (Turino) en Inter (waarin onze Wilkes nog heeft gespeeld) vochten om de finale tegen het snelle en alles voorbijstrevende spel van Barcelona. Eind resultaat: Barcelona 1ste prijs, Turino 2de prijs, Inter 3de prijs. De mathematische techniek der Spanjaarden, het nooit tijd noch kans verliezen door pingelen en trucjes, maar doorgeven, het doorbreken in een duivels-snel élan door een voorhoede, die de met een dieptepass aangegeven bal tegen alle verwachting in nog voor de voeten van de vijandelijke backs bemachtigde, en die bijna bovenmenselijke souplesse leerden ons dat ook Engels goed, academisch en mooi voetbal het aflegt door gebrek aan deze drift, deze impuls, die de voetballers bezielt en tot „on mogelijkheden" in staat stelt. De Ajax-jongens, die ik met hun leiders bezocht, namen deze tegenstand sympathiek. Reken maar dat ze van dit tournooi méér hebben geleerd dan van een heel jaar theorie! De ontvangst van de elftallen met hun aanhang was gran dioos. De gemeenteraad van San Remo verwelkomde de jon- AJAX—P.S.V. Sjaak Swart in de aanval. Twee P.S.V.-ers trachten vergeefs onze rechtsbuiten te stuiten gens en de directeur van het Casino gaf een monsterbord Peche-Melba-ijs met champagne weg, opgeluisterd in de grote met kroonluchters versierde galazaal door een oprijzend podium met. een speciale cabaretopvoering. Een wilde Cubaanse dan seres danste op een tom-tom en deed de aardige Amsterdamse jongens gnuiven en gieren. Nee, zij zullen deze reis en deze ontvangst niet gauw vergeten En zo wensen wij, Nederlanders in den vreemde, dat onze juniores, kundig geleid en verzorgd, eenmaal succesvol in het krijt zullen treden tegen de Italiaanse broeders, die hen spor tief op het veld en sympathiek in de stad ontvingen. Er zijn nu zelfs nog Italiaanse meisjes, die me op de boulevard naar de stoere Ajax jongens vroegen. „Ragazzi molto sympatici!" ANDRÊ PETERS. Aangezien bovenstaande uiteenzetting misschien alreeds te veel plaatsruimte in dit clubblad heeft gevergd, zou ik het com mentaar op de bewering van de heer Peters, namelijk dat onze jeugdspelers van dit tournooi ongetwijfeld veel hebben geleerd, gaarne tot een volgend keer willen bewaren, vooropgesteld natuurlijk dat onze redactie ook dan weer enige plaatsruimte in ons blad wil reserveren. (Goedgekeurd. - Red.) JOOP MARTENS. Weteringschans 185- 223 - Telefoon 31842-39596-36231-36890 - Amsterdam Kantoorartikelen Doorschrijfsystemen Schrijfmachines Tel- en Rekenmachines Kantoor- en Bedrijfsmeubelen Showroom kantoormeubelen Middenweg 97-99 - Telefoon 746097 7

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1960 | | pagina 7