Olifant Oude en Jonge JOOP ESSELMAN café „De Dam" Uit de stapel binnenlandse en buitenlandse „goede wensen" te veel om op te noemendiepten wij o.m. op: Chelsea, F.C. Köln, Rand Stadium (Z.-Afr.), Sprt. Club Wis- mut, Fortuna 1895, R.S.C. Anderlechtois, A.S. Carlin's Roys, Racing Club de Paris, F.C. Saarbrücken etc. Men vergeet ons niet! De kaartverkoop bij top-wedstrijden zit ons al lang dwars. Er is altijd een hoop kommer en ellende en een berg ontevreden gezichten. Logisch, want als ik lid van een vereniging ben en er is iets aan de hand, dat sterk in het teken der belangstelling staat, wil ik er bij zijn. Dat wil ook mijn broer, mijn zuster, mijn tante en noemt u maar op. Ik wil dan kaarten hebben, niet alleen voor genoemde familie-banden, ook voor mijn boven- en onderburen en niet te vergeten, voor collegae en/of zaken relaties. Of die lieden immer en altijd naar voetbalmatches gaan interesseert me geen lor, maar kaarten moet ik hebben. Punt uit! Tja, en daar zit nu juist de moeilijkheid, want de kaarten, die ik moet hebben, zijn er niet. Die gaan in de voor verkoop, bij, om precies te zijn, één en dertig sigarenwinkeliers en daar hoef ik niet, of bijna niet, aan te kloppen. Die houden de begeerde papiertjes voor hun klantenkring. Wat zoudt gij doen in zo'n geval We zijn er eens ingedoken. Hebben er bij gezeten, toen de voorverkopers de kaarten kwamen halen en de hoeveelheden gezien, die uitgeteld werden. De verdeling geschiedt op basis van het gepresteerde tijdens de voorverkoop van een huis, tuin of keuken match. Dat lijkt ons volkomen eerlijk, want bij een topmatch kaarten verkopen kan iedereen, die daar belang stelling voor heeft. Van de 31 adressen zijn er vier die verreweg de grootste omzet hebben en is het dus volkomen logisch, dat deze vier bij top-wedstrijden over de meeste kaarten beschik ken. Stelt u zich daar echter niet te veel van voor, want een klein rekensommetje leert, dat 20.000 plaatsen verdeeld over het genoemde aantal voorverkopers, beslist geen gouden zoden aan de sigarendijk zetten. Natuurlijk, die voorverkoop met wat daar aan vastzit, is meegenomen, maar de rompslomp en de ellende wegen haast niet op tegen de extra-winst. De heer De Vlieger, die jarenlang de voorverkoop heeft geleid, d.w.z. voor iedere thuiswedstrijd naar de Herengracht (Verm. Belasting) kon gaan, de kaarten voor de voorverkopers kon sorteren, uit zoeken en de afrekeningslijsten mocht opmaken, des Maandags avonds naar ons stadion moest om in samenwerking met pen ningmeester Dukker, de kaarten uit te reiken en het geld af te rekenen, weet daarvan mee te praten. Niet alleen deze kar weitjes had hij op te knappen, maar mocht ook de kaarten verzorgen voor bestuur, commissieleden, eerste elftal-spelers enz. Dat hij daarbij vaak minder prettige woorden in ontvangst mocht nemen, zal u misschien wel bekend zijn. Weliswaar kwamen de laatste jaren topmatches hoe langer hoe minder voor verleden jaar waren we niet éénmaal uitverkocht maar dit seizoen is het driemaal raak geweest en als wordt geschonken door Damstraat 4, Telefoon 245331 het even meeloopt, krijgen we nog twee volle huizen. De heer De Vlieger, die door de kaartenmisère ontevreden klanten kreeg en door enige ziektegevallen al lang het bijltje had willen neer leggen, heeft nu voor het baantje „kaartenverdelen" bedankt en zal voortaan de heer Vunderink, uiteraard onder supervisie van de heer Dukker, de kaarten-ellende opvangen. We wensen hem sterkte! Nu zult u misschien zeggen, wat hebben wij (de leden) daar aan. Niet veel, maar toch iets. Het bestuur heeft n.l. besloten bij een topwedstrijd, hierbij denken we b.v. aan de komende strijd AjaxBlauw-Wit, de leden in de gelegenheid te stellen twee kaarten (een opentribune en een staanplaats) te kopen. Ook de donateurs kunnen van die gelegenheid ge bruik maken. De verkoop zal dan plaatsvinden de Dinsdagavond voor de betreffende wedstrijd in de bovenzaal van ons stadion. We weten het, veel is het niet, wat we aan te bieden hebben, maar het is een proef en als er weinig liefhebbers zijn, och er valt met ons te praten. En... als u een betere oplossing weet? Het „Ajax-Nieuws" ontvangt u met open armen en van het bestuur krijgt u een willig oor. Tot slot willen wij de heer De Vlieger gaarne dank zeggen voor het vele werk, dat hij op het zo juist besproken terrein heeft verricht. Uit ervaring weten wij, dat het (naast het heus niet enorme materiële voordeel) een zeer onprettig baantje was (het kon geld kosten en vereiste zeer veel accuratesse) waarbij onze club niet slecht gevaren is. Prettig is het daarom te weten, dat de heer De Vlieger te allen tijde bereid is bij voor komende gevallen zijn kennis van zaken ten faveure van rood wit op tafel te leggen. Ook daarvoor verdient hij onze dank. In het dagblad ,,Het Parool" vijf artikelen gelezen over spel- verruwing. Prominente scheidsrechters hun mening over dit chapitre naar voren gebracht. Toevallig hadden wij in het December-nummer van ons blaadje ook het een en ander over dit klemmende probleem geschreven. In grote lijnen liepen we met zijn allen wel naast elkaar, maar of het veel zal geven is een ander verhaal. Natuurlijk kunnen de ,,refs" er enorm veel aan doen, doch als we nu lezen, dat een speler van P.S.V. vijf weken na een overtreding wordt gestraft, hebben we niet veel vertrouwen in het recept, dat moet dienen de kwaal te helpen genezen. Waarom dat proces zo lang moet duren, zien we echt niet in. Als een speler wordt opgeschreven of vroegtijdig naar de kleedkamer verwezen, doet een scheidsrechter dat beslist niet om de aandacht op zich te vestigen. Hij doet dat, omdat het noodzakelijk is. Het ligt dus voor de hand, dat een speler, die de wetten der sportiviteit heeft overtreden, voor zijn daad moet boeten. Niet over vier of vijf weken, maar direct, ofte wel ingaande per eerstvolgende wedstrijd. Maak een schema van straffen en de man, die het sportfatsoen uit het oog verloor, weet al bij het verlaten van de arena, wat hem zo ongeveer te wachten staat. Onzes inziens een afdoend recept, waarvan een kalmerende werking uitgaat, een lang proces overbodig maakt, het werk van de strafcommissie verlicht en het rechts gevoel geen geweld aan doet. De scheidsrechter wordt welis waar in dubbele zin rechtspreker, hetgeen zijn taak verzwaard, maar o.i. toch ook meer bevrediging moet schenken, en ,,zaak- jes-op-de-lange-baan" de wereld uithelpt. Hoe eerder er tot drastische maatregelen wordt overgegaan, hoe beter het is. Uiteindelijk willen we allemaal naar beter voetbal en daarom moeten we ook met betrekking tot spelverruwing zakelijk blij ven, als u begrijpt wat wij bedoelen. Het 60-jarig bestaan van onze club nadert met rappe schre den. Nog een korte ruk en we zitten er midden in. De Feest commissie is maanden bezig geweest een programma te bren gen, dat aan redelijke eisen voldoet. De leiding van het grote feest ligt in de vakbekwame handen van de heer Muriloff, die in samenwerking met het comité het uitgebreide programma samenstelde. Elders in dit blad staat een gedeelte van de com positie vermeld, waaruit blijkt, dat het geen avond wordt zo als te doen gebruikelijk. Het wordt een floor-show, ofwel een dansavond opgeluisterd door een keur van artiesten. De start is om 8.30 uur en de finale zo ongeveer tegen 3 4 uur midnight. Als er veel liefhebbers voor deze avond zijn, kunnen niet alle bezoekers in de grote zaal (twee zalen zijn samenge voegd) en moeten een paar honderd rood-wittelingen in zaal 3 (de kleine zaal van Bellevue) een plaats vinden. In die zaal speelt het Cocktail Trio. Speciaal iets voor lieden, die van een rustig dansje houden. Verder bestaat er gelegenheid vanuit de bar, waar een pianist stemmige geluiden laat horen, of staande in de gangen, het drukke gedoe in de grote zaal gade te slaan. Zo is er in Bellevue, die avond in alle zalen iets te beleven. 2

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1960 | | pagina 2