Jeugd Bellevue SPUITBETO allerlei DINERS - RECEPTIES GERENOMMEERDE KEUKEN r" SPUITBETON N.V. ZEIST U komt altijd bij ons terug Alléén: Weteringschans 181, Telefoon 39807 De start in 1960 was maar schraaltjes, d.w.z., slechts de helft van het programma kon worden afgewerkt n.l. op 3 en op 24 Januari. De 10de kwam alleen de A 1 in het veld en de week daarop was het voor alle veldsporten „rust" geblazen. We zijn derhalve bescheiden dit keer, wat de plaatsruimte betreft en dat komt in verband met de aankondigingen inzake de komende feesten niet slecht uit. Volstaan we dus hoofdzakelijk met u te verwijzen naar de desbetreffende uitslagen, over het gebeurde in de wedstrijd Alcmaria Victrix jun. A 1Ajax jun. A 1 had secretaris Smit namens de jeugdcommissie nog wel iets te zeggen: „Alcmaria VictrixAjax 43, zo, dat is dan de eerste ne derlaag van ons taam en wat meer zegt, Alcmaria slaagde erin, in deze ontmoeting tegen ons zoveel doelpunten te scoren als alle tegenstanders tezamen in deze competitie. Er was dus iets mis. Inderdaad, en niet zo'n beetje ook! In de eerste plaats was onze verdediging (een doorgaans solide verdediging) op het zeer harde veld, gelijk de zeer be kende „zeef". Ten tweede: de technische opvatting t.a.v. het spelen op deze harde grond. In plaats van, zoals onze tegenstanders, de bal zoveel mogelijk ineens te „nemen", werd getracht deze eerst onder controle te krijgen. Dit resulteerde tegen de enthousiast spelende Alkmaarders, voor de Ajaxaanval: dat de verdedi ging der Kaasstadbewoners zich steeds kon herstellen; voor de Ajaxverdediging: dat de aanval der tegenstanders niet wachtte tot de bal bij ons onder controle was, doch dat ding eenvoudig af- en meenam. In de derde plaats, de mentale instelling van diverse onzer spelers. Wij kunnen er lang over schrijven wat niet is toegestaan in het veld volgens de reglementen; maar heel veel kunnen wij langs deze weg ook vertellen over de dingen die wèl zijn toe gestaan, maar toch niet mogen. En dat niet mogen hebben de betreffende knapen doorlopend genegeerd. Dat daar uitein delijk toch dingen uit voortvloeiden, die (dan) reglementair niet zijn toegestaan, was zo klaar als een klontje. Over de twee incidenten in deze wedstrijd willen wij met geen woord meer reppen. Alleen zullen de betrokkenen zelf wel on dervinden dat zij, zoals ik ze tijdens de rust reeds mededeelde, toch aan het kortste eind trekken. Het zou echter onbillijk zijn Piet Keizer en Ger Worst alléén te straffen. Vandaar dat de jeugdcommissie besloten heeft Wim van West en Eg Koghee voorlopig het medespelen in de juniores A 1 te ontzeggen. Wij hopen van harte dat dit de laatste maatregel van deze strekking is, die de J.C. moet nemen, want alle jeugdspelers Attentie I Grote collectie Tropical-costuums met 2e pantalon v.a. j 108 Iedere Sportsman gaat voor betere kleding naar Leidsekade 90 Telefoon 36221 Amsterdam-Centrum zullen er voortaan terdege rekening mee moeten houden dat de voetbalvereniging „Ajax" geen opvoedingsinrichting is, m.a.w. de jeugdcommissieleden niet van zins zijn als „oppassers" met jullie mee te gaan. Een ieder die zich niet wenst te schikken naar de redelijke begrippen behoorlijk gedrag c.q. fatsoen en sportiviteit als mede naar de algemene aanwijzingen van de desbetreffende jeugdleider(s), kan, zonder meer uit onze vereniging ver dwijnen Over de wedstrijd zelf nog dit: er werd zeer correct gespeeld. Bij de Alkmaarders was de „durf" echter groter dan bij ons. Men presteerde het zelfs op dit harde veld een volkomen toe laatbare „sliding" toe te passen. Toen Ab. Slager een bal verkeerd beoordeelde, keken we tegen een 10 achterstand aan, die Joh. Engelsma, na een rush, ongedaan wist te maken. Maar zoals reeds gezegd, „ach ter" was het dit keer „een open doek". Jan Veen, doorgaans een goede steunpilaar, werd steeds on zekerder. We kwamen wel nog 32 vóór te staan, doch met enthousiaste tegenaanvallen was het binnen enkele minuten 43. Volkomen verdiend en aan Alcmaria Victrix vanaf deze plaats nog onze hartelijke gelukwensen." Tot zover de heer Smit. Een trieste geschiedenis, vrienden. Enfin, genoeg er over. Voor wij gaan afsluiten nog even de vermelding van een bijzonder aardige wedstrijd. Een spannende wedstrijd van de „B 3" uit tegen D.V.A.V. 1. Eindresultaat 22, nadat onze jongens met 20 hadden „achter" gestaan. „B 3" tegen „B 1", u begrijpt wel dat er weer het nodige physieke verschil was. Maar er stonden daar rood-witte leeuwen. Ge vochten hebben ze voor dat gelijke spel en als de aanval wat beter had opgelet, hadden er zelfs wel twee punten in gezeten. De heer v. Dijk was echter zeer tevreden, en terecht. Knap ge daan, jongens, We hebben genoten! En nu gaat de streep er onder. So long! T. M. VOOR NIEUW WERK EN afdoend herstel' van poreuze oppervl. vam afspattende' gewapend. beton aan balken kolomhen wanden sluizen bruggen afoqenoe beschsrming van metalenoppervlakken uitvoerbaar op moeilijk te bereiken plaatsen besparing op bekisting hoge vastheid TEL. K 3404 - 3534 :ement gun comp (SpuitbetonFn.v. ^•utrecmtseweo 127. tel.-aoresspuitbeton zeisj 18

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1960 | | pagina 18