T De Verano's In het kader van de festiviteiten ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan ligt, zoals reeds vermeld, een feestmiddag voor de jeugd. Deze feestmiddag vindt plaats op Zaterdag 12 Maart a.s. (aanvang 2 uur) in de kleine zaal van Feestgebouw Bellevue. Flet cabaretgezelschap ,,De Verano's" de heer La Fleur en ondergetekende hadden het genoegen dit gezelschap voor het voetlicht te zien zal met zang, sketches, go- chelen, onze jeugd op prettige en beschaafde wijze enige uren bezighou den. De Jeugd-Commissie, die de regeling van deze middag in handen heeft, zal t.z.t. de uitnodigingen doen toekomen en in het Februari-num- mer van het ,,Ajax-Nieuws" het programma en wat daar vierder aan vastzit, bekend maken. Brown. 15

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1960 | | pagina 15