Goed zo AJAX, de „herfstkampioen" en zijn spel met reserves Onder dit opschrift vonden wij in het Radio- en Televisie Orgaan van de Vrijzinnig Protestantse Radio Omroep „Vrije Geluiden" een artikel over ons eerste elftal, de leiding etc. U bent misschien enigszins verrast, dat men in deze religieuze omgeving plaats inruimt voor een onderwerp, als waarvan u hieronder kennis kunt nemen. En nog wel de Zondagsport betreffende. Maar dan kunnen wij u vertellen, dat men in de wekelijkse uitgave van de V.P.R.O. een sportrubriek kan vinden, onder leiding van de heer Herman Kuiphof, waarin deze laatste artikelen over allerlei sport, sportgebeurtenissen en sportzaken op prettige en lezenswaardige wijze verzorgt. „Ajax is op 20 december „Herfstkampioen" van Nederland geworden, omdat deze Amsterdamse ploeg op de laatste dag voor het officiële begin van de winter bovenaan stond in de Eredivisie. Gelukkig is Ajax geen kampioen „par hasard", want al hebben de hoofdstedelijken lang tegen de rug van P.S.V. aangekeken, men mag het er over eens zijn, dat de sterkste ploeg aan de leiding is gekomen al wil dat natuur lijk nog lang niet zeggen, dat Ajax ook inderdaad kampioen van Nederland zal worden. Men is nu net aan de 2e helft van de competitie begonnen en als de winter niet tussenbeide komt zal men begin mei klaar zijn eerder in elk geval niet. Als men dus een landstitel voor Ajax voorspelt, moet men allerlei slagen om de arm houden. Al was het maar, omdat men nooit weet tot welke hoogte „de concurrentie" nog, misschien tegen de verwachting in, kan klimmen, terwijl men er even min zeker van is, dat Ajax de sublieme vorm van november en december zal kunnen handhaven, tot mei toe. Blessures, vormdalingen, pech... het zijn allemaal invloeden, die het elftal, dat op een gegeven moment uitgesproken het beste van een land is, kunnen ontregelen en verzwakken. Overigens hopen wij niet, dat Ajax zo onverstandig zal zijn, de vaart en de fantasie uit haar spel te laten wegebben, want het waren die vaart en fantasie, welke het tot zulk een apart genoegen voor de toeschouwers maakte, Ajax te zien voetballen. Zoffder de fout te maken, in het kader van deze rubriek al te technisch te worden V.G. is ten slotte geen sportblad willen we gaarne Ajax ons compliment brengen, het Neder landse voetbal te hebben verrijkt met een aanvalsspel, dat werkelijk klasse bezit. In een tijd, waarin vele clubs de nadruk op defensieve handelingen leggen en het lamleggen van cracks bij de tegenstanders het hoogste streven lijkt (en hoe!! Red.), heeft Ajax een tempo, een fantasie en een blijmoedige schot- vaardigheid in haar spel weten te leggen, die vreugdig af staken bij de grauwe middelmatigheid, welke vrijwel alom overheerst. Als men zich realiseert, dat de Amsterdammers hiertoe kans zagen in een seizoen, waarin zij startten zonder hun inter nationale rechtsbuiten Van der Kuil (aan P.S.V. verkocht) en hun aanvoerder Ouderland met geelzucht in het ziekenhuis, dan is het duidelijk, dat deze club niet alleen jonge talenten te rechter tijd naar voren heeft gehaald, maar vooral, dat dit slechts kon, doordat de leiding volkomen voor haar taak be rekend was. De nieuwe oefenmeester, de Engelsman Vic Buckingham, mag dan de wind in de zeilen hebben gehad, hij beschikt zonder twijfel over grote kennis van zaken. En ook organisatorisch en club-technisch zijn bij Ajax de zaken voor treffelijk voor elkaar. Deze zaken lukken slechts bij clubs, die ondanks betaald voetbal nog over clubgeest beschikken en voetbaltechnisch en zakelijk goed geleid worden. Dat kan, gelukkig, ook nu nog!" Wij zijn de heer Kuiphof uiteraard zeer erkentelijk voor deze prettige „Geluiden". Dat, wat de „kansen" betreft, „we" er inderdaad nog lang niet zijn en alles mogelijk is, wel dat kon men kortelings nog ervaren. Maar, er is voor het overgrote deel: een goede geest en wils kracht. En... een zestigjarig Ajax! Laten we hopen...! T. M. B 1 ij f t Ajax steeds met P.S.V. aan 't stuivertje-!ver)wiss'len? Zullen de Voetbal-Grote Twee alléén de zaak bediss'len? Of wordt het meer een Grote Drie nu Feijenoord weer draait, Echter de ploeg met ENERGIE aanstonds de scepter zwaait! Ontegenzeggelijk staan thans wij weer er 't beste voor. In eigen hand blijft onze kans gaan wij er zo mee door. Maar oei, wat is de weg nog lang! Veel langer dan gewoonlijk „la forme" is en dit geldt dan voor 't team alswel „persoonlijk". Te vroeg in vorm toch, is zo vaak de doodsteek reeds geweest voor haar of hem die zich tot taak gesteld had om het feest dat Neerlands kampioenschap heet mer ere te behalen. Met ere ja, want zo u weet, geldt EER ook bij „betalen". D ié, t elftal dat het meest constant te spelen weet, wordt EEN. Doch „vorm" heeft niemand in de hand. Ook niet wie „vast is", neen. Slechts wie voor elke vaste man een even sterke kracht op elke plaats opstellen kan sleept de titel in de wacht. Nog meer dan anders immers héé, is dit 'n slijtageslag. Voor elke degradant in spé heb, ik althans, ontzag. Die strijden met een feu sacré! Maar heilig of onheilig: Zelfs Ajax, hoewel meer in thé orie, is nog niet veilig Op 't voetbalveld (het veld van eer) moet aanstonds e e n er sneven van elke zes die in 't geweer zijn om te blijven leven. Wie d'allerbeste (zie hiervoor) reserves aan laat rukken gaat straks er met de prijs vandoor; alleen hem zal het lukken. Zal lukken... Lucky Ajax" dus, zoals ik weer eens las na Tilburg, waar 't weer „veertig plus" verdiend voor Ajax was! Weer elders men van boksen schreef, er was ook judo-praat Men hekelde er iemands wreef; weet van de Prins geen kwaad Maar hoe het ook gebeurd mag zijn, we hopen dat De Wit van Willem II weer zonder pijn kan spelen well and fit. Zondag aanstaande D.W.S.! Zes maal aaneen de zege!! Wordt dit haar zevende succes? Of wordt REVANCHE verkregen? B. S. LE MARCHE. 14

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1960 | | pagina 14