Niessen I 798.- De nieuwe NOVAK Harry Sacksioni Gebr. Walvisch De Scheidsrechters, die enkele weken geleden in Hotel Suisse op bezoek waren voor biljartwedstrijden, tekenden Maandag 18 Januari j.l. de presentielijst in het Ajax-Stadion voor de klaverjaskamp. Jaarlijks vinden beide krachtmetingen uit en thuis plaats en de stemming is altijd opperbest. De fluitisten waren er zeer op gebrand om de nederlaag op het groene laken te wreken en een zege in het kaartspel te behalen. Het mocht echter niet zo zijn en met een nederlaag van 58212 tegen 55465 punten moesten de onmisbare medewerkers van de voetbalsport naar huis terugkeren. Velen van deze heren komen elke week him lichaamsconditie in het Ajax-Stadion in de benedenzaal verbeteren c.q. op peil houden. Voorzitter La Fleur meende echter te mogen con stateren, dat er deze avond aan de „conditie" wel iets ontbrak en wekte op tot intensievere „training" om tot betere resul taten te komen. Uitslag Klaverjassen Prijswinnaars bij de scheidsrechters waren de heren v. d. VoorenCoorenengel 4869, WagtendonkMoos 4759, Kersten Van Wijngaerde 4276 en GeelkerkenAhrends 4161. De bolleboffen aan onze zijde: de heren SchroderVan Mourik 4976, De BockVan Alphen 4741, VolmerTops 4732, StrikkersVan Dekken 4682. De „Schlemielen"-prijs viel bij de S.V.A. aan het koppel LinaKloppee met 2950 punten en bij Ajax aan de heren De RuyterVan Osch met 2927 punten ten deel. Het hoogste totaal in één ronde bereikte het duo v. d. Vooren Coorengel van S.V.A. met 1761 punten. Waar het hart vol van is... Wel, dat was op die 18e Januari niet moeilijk te raden. De ramp in Tuindorp-Oostzaan. Zo onder de gesprekken door kwam naar voren, dat daar een kleine voetbalclub zetelt, n.l. de Tuindorp-Oostzaan-boys. Als alles weer droog is en de bezittingen hersteld zijn en op hun plaats gebracht, hopen deze sportvrienden opnieuw hun balletje te gaan trappen. Dat zal dan zijn met een splinter nieuwe bal, die de heen Capel van S.V.A en Bindt van Ajax op deze klaverjas-avond beschikbaar stelden. T.O.B.-ers, namens S.V.A. en Ajax veel succes ermee! Heren van S.V.A., hartelgk dank voor uw komst en de ge zellige avond. Tot de volgende keer! Heren La Fleur en Louwaard, alle lof voor uw prima orga nisatie. C. E. DE V. Donateurs en Leden zijn zeer tevreden met KOLEN en OLIE Raamgracht 13 en 59, Tel. 244383 Kijkduinstraat 40, Tel. 1 25037 Gaarne verstrekken wij Inlichtingen GROOTBEELD SUPER TV met 53 cm. beeldbuis In elegante salonkast f 998.- Voor het Zuiden des Lands NOVAK Universele TV met 53 cm. beeldbuis f 998.- Folder met gegevens wordt U op aan vraag gaarne verstrekt door NOVAK Pr. Hendriklaan 23 Amsterdam-Z. Telefoon 730485 Moyenneprijzen Ajax le prijs: H. Visser 65% 2e prijs: W. Pelser 559c 3e prijs: Donkelaar 4e prijs: Oldenziel Hoogste serie: le prijs: G. Ziegler 18 c. 2e prijs: B. Muller 36 c. Onbekende beurt: 9e beurt: v. Mourik 23 c. 16e beurt: C. Welling 5 c. Minste poedels: R. de Wit 8 poedels Meeste poedels: Levendig 27 poedels Uitslag Biljarten (30-20) S.V.A. le prijs: Broers 60% 2e prijs: Van Male 48% 3e prijs: Krop 4e prijs: v. d. Lee le prijsZevenboom 9 c. 2e prijs: Zandbergen 6 c. 9e beurt: Zwiebel 7 c. 16e beurt: Koenders 5 c. Van Daalen 8 poedels Capel 34 poedels Dankbetuiging Langs deze weg betuig ik mijn hartelijke dank voor de vele bewijzen van belangstelling, gedurende mijn verpleging in het ziekenhuis en na de terugkeer in mijn gezin, van bestuur, eerste elftalspelers, leden, donateurs, schaduwelftal enz., on dervonden. PIET OUDERLAND. SIGARENMAGAZIJN Rijnstraat 63, Telefoon 726558 VOORVERKOOPAjax- en Olympisch Stadion Na sluitingstijd verkoop in onze automaten (wisselaar aanwezig) Grafische Kunstinrichting Prinsengracht 486/88, Amsterdam Telefoon 39550-42696 Privé 36510 Fabrikant van: CLUBVLAGGEN, HERINNERINGS VAANTJES, EMBLEMEN, RUGNUMMERS, enz. 13

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1960 | | pagina 13