komende gebeurtenissen werpen hun feestelijke stralen ver vooruit 16 Dansparen, Sem Nijveen en Benny Behrv W Zestig jaar Ajax! Dat gaan we vieren. Niet zoals onze voorvaderen dat in 1900 deden U weet wel, met ze allen een paar uur netjes op een rijtje naar het toneel kijken en dan rap de stoelen aan de kant maar op een iet wat andere manier. Het comité is maanden bezig geweest ,,elck wat wils" te brenc voor Ajacieden iets heel gewoons, dus treden voor U op: dat is nu jammer, de redactie van het Ajax-Nieuwsheeft geen plaats meer clubkrant van Februari a.s. Voor de goede orde wijzen wij er op, dat in de zaal waar de Floor Show wc Trio speelt, voor ca. 200 bezoekers plaats is. Verder delen wij nog mede dat het feest wordt gehouden op Zaterdag 19 M Willy Albert! Sem Nijveen en Benny Behr 10

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1960 | | pagina 10