P. F1. A. Marcelis „PALERMO" J. C. van Dijk Verstek in het Feijenoord-stadion „Titania" José Moré iia Bert Visser Financiering van Auto's, Motoren en Bedrijven 4 Geliefde mede-paladijnen van de rood-witte voetbalgemeenschap, de schrik zit u zeker op de maandagmiddag 12 November, waarop ik het schrijfmechanisme hanteer nog danig in de benen. Onze grote vereniging is daar in Rotterdam-Zuid, om en bij de Varken- oordsedijk, mogelijk kadastraal juister: Olympiaweg, ingelegden met de notoire suiker geconfijt (mogelijk zijn er óók nog boter- ingrediënten bij te pas gekomen). En daar zitten we nu met de door niets vergulde 7—3 pil en met de wetenschap, dat het nog behoorlijk rampzaliger had kunnen zijn, zo niet het bevriende Feijenoord zich had laten kennen van een zijde, die sterk verwant is aan goedertie- rend- ende lankmoedigheid. Daar zit gij nu, bestuurssectie semi-prof, en daar zijt gij, meneer Humenberger die al jaren lang het heeft kunnen vermijden kennis te maken met mijn karakteristieke onbelangrijkheid), nu meer of minder „bij de pakken neer" gezeteld. Wat zult gij doen om van dit elftal hetwelk vanmorgen Kick Geudeker, met deszelfs hoogst persoonlijke aanwezigheid het Maasstad-voetbalfestijn opfleurend, heeft genoemd een „poor team" alsmede „een elftal met zovele veel te zwakke plekken, dat het, wil Ajax in de toekomst zijn positie handhaven, hoognodig op de helling moet" weer te maken een levend, bruisend gehéél, een ploeg (ja Kick, ik raak dat Keltisch óók niet kwijt) met „fighting spirit" en „finishing touch"? Het is goed, dat een vriend want de heer Christiaan Hendrik Geudeker is onze vriend en Ajacied, zulks niet eens „a contre-coeur" ons op die feilen, en nu niet bepaald voor de eerste keer, attent blijft maken. Gaat in raadkamer, heren B., H., K. en V., bezint u op vernieuwing en verbetering, consulteert Groot-Mogol Willem Fredé- rik, eventueel: twéé Willem Frederikken, en vervolgens tóónt ons uwe grootscheepse daden. Met spoedwant naar een Latijnse zegswijze ligt in dralen het gevaar besloten: „periculum in mora". Liet Ajax 1 duidelijk verstek gaan in het Maasstad-voetbalpaleis (castellum Roterdamense), zulks was evenzeer het geval met auteur dezes en die deftige, in het fiscale leven doorgewinterde, heer a.s. consul in een andere tak van sport waarmede ik door huwelijk (zij het dan niet met hém) ben vermaagschapt. Op geheel particuliere gronden besloten wij in de nacht van Zaterdag op Zondag Amster dam niet te verlaten, onze vrijkaarten (waarom ik bij niemand „leur", maar die ik toch bezit) niet te gebruiken. Tijdens de patiiek van Rotterdam bezichtigden wij het elftal, vrij makke, Donkerkleurige Schapen, die met een stoet Lichtstedelingen werden geconfronteerd. Voor de uitkomsten van dat „Herdersuurtje" meen ik u naar uwe, onzeen vooral: mijne, dagbladen (Kick voornoemd niet ongelezen blijvende!) te mogen verwijzen. De redenen, waarom wij niet naar Rotterdam togen, lagen wellicht in een, deels ander, vlak. Evenzeer als ik bezwaar heb op een dag van algemeen rouwbetoon als daar was Maandag 5 November l.l. kortere of langere tijd in een koffiehuis te verwijlen, evenzeer daalt mijn lust om voor een voetbalwedstrijdje, al is het dan nog altijd het in mijn hart favoriete Ajax, een reisje te ondernemen. De tijden manen tot zelfbezinning en ernst en niet iegenlijk maakt zich daarvan zo gemakkelijk los. Hetgeen ik dan maar even zeggen wou, aan het adres der „gemakkelijker levenden". In de kooi der Schapen bleken beroemdheden van Rood en Wit als Geestman („Herr Baron") en Frans Couton eveneens te toeven. Hun Ajax-geestdrift was stellig niet minder laaiende geworden, maar wellicht had ook hen bekropen die vreemde gemoedsstemming, die wellicht aldus onder woorden mag worden gebracht: aan gerechtvaardigd minderwaardigheidscomplex ontleend bang voorgevoel! Of: dachten zij óók aan Boedapest en dat hele verscheurde en vertrapte land E. W. CATZ. Brood- en Banketbakkerij Zeedijk 15 Tel. 42573 Amsterdam Hotel - Cajê - Bar - Dancing REMBRANDTPLEIN 40-42 TELEFOON 37329 Orchestre Vocaliste Zondag mat. 4-6.30 uur met zang van Voor al Uw verzekeringen Assurantiekantoon Willem de Zwijgerlaan 50, Tel. 86673

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1956 | | pagina 4