Jabo-chroom Rembrandt Quellijnstraat 98 - 100, Telefoon 790018, J. Bieshaar Sigarenmagazijn Grote sortering Sigaren, Sigaretten en Tabak Halvemaansteeg 21 Telefoon 37835 2 In het September-nummer van het „Ajax-Nieuws" hebben we U het een en ander verteld over de komende matches Ajax Feijenoord. We schreven o.a.: „De „Overkanters" staan met 15 gewonnen en 13 verloren wedstrijden twee victories op ons voor. Het zou wel prettig zijn, als we gelijk maakten en wan neer we het voor elkander krijgen door voetbal waaraan spelers èn publiek plezier beleven, wèl, dan zullen de sportieve Rot terdammers ons die gelijkmaker beslist niet misgunnen. Beide matches daarvan zijn we overtuigd worden in de beste verstandhouding gespeeld." De eerste ontmoeting is achter de rug in de beste ver standhouding spelers èn publiek hebben plezier aan de strijd beleefd, maar die gelijkmaker, waarover wij het met U hadden, ligt niet zo erg dicht meer binnen ons bereik. Feijenoord voelde er namelijk niet zo veel voor en maakte dat met de cijfers 73 al heel duidelijk. Volkomen verdiend, maar bent U ook zo ge schrokken, toen U die als lood wegende zeven hoorde? Onze Eddy, te goed voor een hoge score, zevenmaal naar het net. Dat kon niet! Het kon wel, omdat Eddy kort na het begin door een zware botsing groggy ging voor een doelman funest twee op tamelijk gelukkige wijze geproduceerde goals in zijn doel terecht zag komen en daarna een Feijenoord tegenover zich vond, dat gedragen door het succes tot een spel kwam waartegen onze defensie eenvoudig niet opkon. Als met half time de score hoger was geweest collega De Vlieger (zie zijn verslag in dit bladsprak zelfs van tien nul hadden we nog niets te mopperen gehad. Zo ver kwam het echter niet, maar de ruststand 50 was al erg genoeg en liet aan duidelijkheid niets te wensen over. Het merkwaardige feit, dat ons elftal beslist niet slecht speelde, feitelijk zijn gewone spel, accen tueert wel heel sterk de kracht van de Rotterdammers. Nu weten we zo langzamerhand allemaal wel, dat er tegen ons team gevoetbald kan worden en brute kracht ons vreemd is, maar de Rotterdammers huldigen dezelfde spelopvatting, zodat hun grandiose zege wel in een bijzonder licht komt te staan. Een Feijenoord, in de vorm van Zondag 11 November, is heel moeilijk te kloppen, maar dat neemt niet weg, dat de nederlaag, die wij in de stad aan de Maas te slikken kregen, om revanche schrééuwt. We zullen tot het volgend jaar moeten wachten! Dus even geduld, vrienden! Dat ons team uit deze nederlaag iets heeft geleerd, valt moei lijk te zeggen, maar de elan die een week later tegen Willem II werd opgebracht, wijst wel in die richting. Willem II, na de 6--0-zege op de B.V.C. „Amsterdam" niet erg succesvol meer, Voor Uw Chroom werk le huis vanaf Rembrandtsplein Beleefd aanbev. G. J. Hulscher kreeg een Ajax-ploeg tegenover zich, die van begin- tot eind signaal maar één doel voor ogen hadde smaad van Rotterdam uitwissen. Het is lang geleden, dat we ons elftal tweemaal drie kwartier met zo'n verbeten wil om te winnen zagen strijden. Rinus Michels, al maanden uit de newspapers, speelde plots klaps weer zo'n goede partij „Het Parool" kwam zelfs met een foto dat we even onze ogen moesten uitwrijven. Het was weer ouderwets. Ook naar de nieuweling in betaald voetbal, amateur Visser, hebben we met stijgende verbazing gekeken. De knaap speelde alsof hij al jaren in de ere-divisie rondwandelt, had maling aan de dure voetballer Koopal en bleek over een uithoudingsvermogen te beschikken, waarop zelfs een karre- paard jaloers moet zijn. Eén zwaluw maakt geen zomer, maar als vriend Visser zo blijft spelen, kunnen we van een aanwinst spreken. Van Mourik moest helaas door een knieblessure, op gelopen kort na het begin van de match, de strijd staken. Henk Elzer, van huis uit geen achterspeler, kwam hem vervangen en sloeg zich met behulp van Visser goed door de moeilijkheden heen. Die moeilijkheden deden zich vooral in de eerste helft van de strijd voor. Willem II vocht toen met man en macht voor de gelijkmaker, maar twee fenomenale saves van Eddy hielden de voorsprong een fraai doelpunt van Michels vast. Na de thee zijn de Tilburgers door onze aanval van de kaart gespeeld. Een doelpunt, gescoord door Bakker, na zeer fraai werk van Bleyenberg, brak de weerstand van de Tilburgers. Hun achter hoede, het zwakste deel van de ploeg, kon ons aanvalskwintet niet meer houden en toen Ouderland, uit een fraaie voorzet van Schmidt, nummer drie achter doelman Feyt werkte, was het gebeurd. Zeer beheerst voetbal van Bleyenberg stelde Michels in staat nummer vier in het net te jagen en om de kroon op zijn werk te zetten, schoot onze middenvoor uit een onmogelijke hoek de bal, die de eindstand bepaalde, langs de verbaasde doel man der tegenpartij. Als we U nu nog vertellen, dat Van Dijk, Anderiesen en Geelhuijzen een prima partij speelden laatst genoemde begint zelfs met schijnbewegingen Klaas Bakker en Ouderland zeer actief waren en vaart in onze aanval brach ten, hebben wij U een klein beeld gegeven van de match, die onze club weer aan de top van de ranglijst bracht. Of we die top erg lang zullen bewonen is een other story, maar als ons team met dezelfde strijdlust als tegen Willem II de tegenstanders van morgen tegemoet treedt, zal het heel moeilijk zijn Van Dijk en zijn makkers naar beneden te duwen. Om het eens vreselijk origineel te zeggen: de tijd zal het leren. Als dit blad verschijnt, is het alweer ruim een week geleden, dat te Melbourne, uitblinkende sportbroeders van vele landen zich om de Olympische vlag schaarden, het vuur ontstoken werd, de eed afgelegd en het feest van de verbroedering begon. Het feest van de verbroedering! Op een afstand van enkele hon derden kilometers', gemeten vanaf onze grens, spelen zich tone len af, die met geen pen te beschrijven zijn. Maarte Mel bourne gaat het feest der verbroedering rustig door! Athleten snellen over de baan. Straks staat de winnaar lachend en inner lijk juichend op het ere-platje misschien huilt ergens in een stil hoekje van dat grote stadion de verliezer de vlag van zijn land gaat langzaam omhoog, wappert breed uit naast die van in de finale verslagen tegenstanders, de muziek speelt volksliede ren, het publiek applaudiseert. Hard, lang en nadrukkelijk! Waarom? Ja, waarom eigenlijk? Omdat de sport zo verschrik kelijk veel bijdraagt de landen die op de aardbol staan afgete kend, dichter bij elkaar te brengen? Wie gelooft daar nog in? De athleet, gehuld in vodden, daar, achter die boom, met geladen stengun, beslist niet. Die gelooft niet in Melbourne! Nu niet en nooit meer. Die hoopt alleen nog op het redden van een naakt bestaan, die hoopt alleen nog op de vrijheid van zijn land. Mis schien droomt hij in een modderige greppel van thuis, van een warme hap, van een warm bedIn Melbourne snellen athleten over een vlak gerolde baan, geselen sterke armen hoog opspattend waterergens in Europa vallen schoten, ontploffen granaten en bommen, danst de man met de zeis. Onvermoeibaar! Danse macabre! Jaren geleden geloofde de idealist, wijlen Baron de Coubertin, in het feest der verbroedering. OnvoorwaardelijkHij zag in de Olympische Spelen, op moderne leest geschoeid, een middel, misschien wel dè oplossing, internationale spanningen weg te nemen. Hij dacht door een sportfeest voor de beste athleten ter wereld het internationaal samengaan te bevorderen. Misschien krijgt de baron uiteindelijk gelijk, misschien heeft hij zich deer lijk vergist. Gezien de gebeurtenissen, die zich sindsja sinds?, we kunnen gerust zeggen, sinds het begin, of al ver voor het begin onzer jaartelling hebben afgespeeld, zijn we ge-

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1956 | | pagina 2