De Globe Burgerlijke Stand Autoverhuur en Rijschool goed, hoe eens mijn onvergetelijke vriend (2e penningmeester), wijlen Hendrik Reyenga, met lokethuisje en al, entreeboek, geld, enfin het hele zaakje, zo achterover de sloot inging. Ge lukkig bleek later niets verloren te zijn gegaan. Wel, dat hij met een bloedend gezicht en gescheurde kleren zijn controle ijver moest bezuren. Nu zal het u wel duidelijk zijn, hoe ik mij gevoel bij de aanblik van ons huidige prachtstadion. De opening hiervan is voor mij een grootse en dankbare herinnering. Tot de trouwe bezoekers van onze wedstrijden behoorden de burgemeester van Watergraafsmeer, de heer De Wit, en o.m. Piet Timmermans en Lou Boeljon, later nog grote figuren in de K.N.V.B. Ook kwam er trouw een knaap met een rood-witte hoge hoed en velen met een rood-witte toeter. Aan knokken op de tribunes werd toen ook al gedaan, doch dat gebeurt nu nog. Dan nog de grote strijd die wij moesten voeren tegen de op kopers van onze plaatsbewijzen. Bij interessante wedstrijden waren wij altijd uitverkocht en kwamen de opkopers bij bosjes aan de markt. In café Oost-Indië (in de Meer) hielden wij dan eerst voorverkoop voor onze leden en het gebeurde meermalen dat je vóór Oost-Indië op straat reeds bij de opkopers terecht kon. Ook bij de voorverkopers deden de opkopers hun best, zQdat je vrijwel machteloos stond. Ja, zelfs introducties werden verhandeld. Een mooi geval waaraan ik zelf debet bleek, en het ook zelf ontdekte, was het volgende. Op de beurs had ik aan een bekende bankier (later nog donateur) twee introducties ge geven. Bij de controle hield ik toen iemand aan met 2 introduc- tiekaarten en op mijn vraag hoe hij hieraan kwam, hoorde ik „gekocht voor 7,p. stuk". De nummers genoteerd en bij het nazoeken bleek mij dat die kaarten van mij zelf afkomstig waren. Wat was gebeurd? Die bankier moest plotseling naar het buitenland, gaf toen de kaarten aan zijn chauffeur en die kon de verleiding van de 14 pop niet weerstaan. Natuurlijk was ik woedend en sloeg, tegenover ons bestuur, een figuur als modder, maar ik kon er toch heus niets aan doen. Mijn laatste hobby, de Bordjesclub, is nog van te recente datum om daar memoires van op te halen, hoewel dit ook al weer ruim 10 jaar aan de gang is en ik weer ieder jaar met genoegen naar 18 Maart verlang. In gewoon competitieverband ben ik weinig voor Ajax uitgekomen, slechts enige malen, ik meen, voor het derde. Immer was ik een z.g. „voor mijn plezier" voetballer en voelde mij dan ook het meest aangetrokken door veteranen- voetbal, niet het minst door het gèzellig samenzijn na afloop. Met de veteranen heb ik dan ook vele jaartjes met groot ge noegen gespeeld en mijn kampioensmedaille 1924 draag ik dan ook met trots aan mijn horlogeketting. Ten slotte nog een grappige herinnering. We waren voor het eerst kampioen en moesten naar Groningen tegen Be Quick. Toen een hele onderneming! We gingen reeds des zaterdags weg. Jack was nog niet zo lang bij ons in dienst maar hij zou toch zorgen dat de „jongens" (spelers, van wie thans al enkele grootvader zijn) op tijd in bed zouden liggen. Ons bestuur ging op uitnodiging met het B.Q.-bestuur nog even Groningen be kijken en kwam om een uur of één in het' hotel terug. Plotsklaps hoorden we van boven roepen „bestoer, bestoer" en opkijkend zagen we Jack, ontdaan en op kousenvoeten boven aan de trap zitten wachten. Wat was gebeurd. Jack was op kousenvoeten langs de deuren gegaan om te controleren of alles sliep, maar bij één deur deugde iets niet. Op zijn buik liggend zag hij door de kier van de deur vier paar benen onder een kaarttafeltje en op zijn herhaald kloppen en bonzen werd natuurlijk niet opengedaan. Na onze bemiddeling was echter alles spoedig rustig en kon ook Jack gauw onder de wol kruipen. Nu ik het toch over Jack heb mag ik wel even vertellen, hoewel het niet Ajax betreft, dat het Jack hier zo goed beviel, dat hij spoedig zijn broer, net zo'n fijne kerel als Jack (hoe bestaat het), liet overkomen. Hij werd trainer bij A.F.C., maar was eigenlijk onderwijzer, zodat hij al spoedig vele leerlingen voor Engelse les (w.o. ook ik) onder zijn hoede kreeg. Hij is hier helaas maar een paar jaar gebleven. Om te eindigen: zoals u ziet, loop ik zo'n mensenleeftijd in de Ajax-gelederen mee, zo zelfs dat enkele adspiranten, die wij toen aannamen, thans ook al opa zijn. De grote vriendschap van clubvrienden en vooral niet te vergeten vriendinnen, waarbij natuurlijk begrepen de zeer velen die wij helaas reeds ten grave droegen, stel ik op zeer hoge prijs en zal steeds dankbaar in mijn herinnering blijven. TJ. DE M. Geboren. De heer en mevrouw F. MoinatMulder geven met grote blijdschap kennis van de geboorte van hun zoon Frederik Onze hartelijke felicitaties. ff MM Verhuur en administratie: Sarphatipark 19 Amsterdam-Z. Telefoon 793491 Luxe verhuur van Volkswagen de Luxe - Opel Alle wagens van 1955 en 1956 Verzekering: All Risk TARIEF Volkswagen de Luxe '55 en '56 Opel '55 en '56 Per weekdag Zon- of feestdag Weekeinde Zaterdag 13 uur tot W eeKeinae Maandagmorgen 8 uur 1 week 14 dagen r 10.— en f 0.06 p. km. „12.50,, „0.06 19.- „0.06 70.- 0.06 135.— „0.06 f 13.— en f 0.06 p. km. 15. 0.06 22.- 0.06 85.- 0.06 „165.- „„0.06 Autorijschool met gediplomeerde instructeurs K.N.A.C.

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1956 | | pagina 11