Voor Televisie, Radio, Grammofoon en Bandrecorders VELUWSE POST 4 OP DE Wijnmaand 1956. VOORWAARTS! Succes schept mogelijkheden en moeilijkheden. Onze fraaie start in de Ere-divisie betekent voor onze ploeg en de mannen die moeten waken over alles wat samenhangt met de verzor ging, mentaal en met betrekking tot de lichamelijke conditie van de spelers, grote inspanning. Het is weer zover, dat we in het glazen huisje zitten, zoals we dat in de jaren van constante glorie en suprematie deden. Alle ogen zijn op ons gericht. Het wordt een dubbele satisfactie voor onze tegenstanders de ploeg uit De Meer in het zand te doen bijten. Hetgeen dus zeggen wil, dat elke komende wed strijd voor ons het tegenovergestelde zal zijn van een walk over. Volgens een bepaalde stemming in de dagbladpers (die soms niet in de geest van aanmoediging excelleerde!) is het spel van Ajax nog lang niet overtuigend. Het is op geen stukken na het brillante high style voetbal, dat men van de topclub in de Ere divisie mag verwachten. Kortom Ajax staat nu wel bovenaan, maar. Enzovoort. Onze mening is, dat het nog veel te vroeg is om de selectie in de Ere-divisie te gaan analyseren. Vóór we werkelijk de topclubs (waarom het bij de nadering van de eindstreep gaat) zullen kennen, is het beter Februari/Maart 1957 af te wachten. Tegen die tijd zullen de clubs in de hoogste afdeling volkomen ingespeeld zijn, terwijl we dan ook gerechtigd zullen zijn een inzicht over de eigenlijke spelkwaliteiten in doorsnee van het Nederlandse topklasse-voetbal te vormen. Vandaag is dat be slist nog prematuur. Vast staat, dat we een goede kans krijgen in de Ere-divisie op zèèr appetijtelijk voetbal te worden onthaald, waarbij we dan mogen hopen op het snellere tempo, dat inderdaad nog ontbreekt. Het wil ons voorkomen, dat het met de techniek thans reeds zo gesteld is, dat we kunnen spreken van een goede klasse, daarentegen lijkt ons de training nog intensief te moe ten worden gericht op het uithoudingsvermogen. Een tweede speelhelft mag niet inzakken, zoals dit b.v. ook in de strijd AjaxM.V.V. het geval is geweest. Tempo blijft een machtige factor in het aantrekkelijke van welke wedstrijd ook en geeft de doorslagondanks voortreffelijke techniek, waarvan in de wedstrijd, zoeven genoemd, van beide zijden staaltjes zijn ten beste gegeven. Over deze ontmoeting tegen de Limburgers (waarvan we zeker het solide combinatie-spel hogelijk aanslaan) kunnen we niet anders zeggen dan dat onze overwinning volkomen verdiend was. Ons fraaie tweede doelpunt van Bleyenberg mocht er wezen. Toch rammelde juist in die periode het spel op bedenkelijke wijze. Met tien punten uit vijf wedstrijden (we schrijven dit op stelletje 10-10-56 en het kan dus zijn, dat bij het verschijnen van dit blad de overwinningen-reeks is gestuit) hebben we een goede basis gelegd om voorlopig in de bovenste helft van de ranglijst te figureren. Het is een uitstekend begin en we zien verlangend uit naar de ontmoetingen met de sterk opkomende clubs, waarvan we herhaaldelijk lezen, dat ze prachtig voet bal demonstreren, dat wèl overtuigend is! De ploeg van v. Dijk kan er op rekenen, dat het nu echt een hard game gaat worden. Maar we zijn niet bang! Voorwaarts! Dat de juichkreten weer mogen davr'en voor ons dierbaar rood-en-wit! NOODLOTTIGE SECONDE. In een verslag van de landenwedstrijd FrankrijkHongarije is gebeurd, hetgeen we zelf, in de loop der jaren, op het voet balveld wel eens hebben aanschouwd: de fluit van de arbiter weerklinkt (wie zal het ooit controleren?) een fractie van een seconde vóór de bal in het net suist.géén geldend doelpunt. Er is geen twijfel, dat mits de referee juist is deze in zijn recht is. Doch we kunnen dit niet bevredigend vinden. Er gaan ettelijke seconden, ja minuten, verloren in de 90 minuten van de speeltijd, soms door opzettelijk lanterfanten van een partij (die vóór staat), hetgeen duizend maal is vertoond. We kennen al die trucjes, verleggen van de bal bij een free kick, getreuzel bij ingooi enzovoort. Wanneer dan een doelpunt gescoord wordt in die halve se conde na de overschrijding van het wijzertje op de stopwatch, is dan zo'n doelpunt ongeldig? De woede van de Franzosen kunnen we best begrijpen en billijken. De beslissing van de referee rechtens óók. Maar de mentaliteit, die uit zulk een handeling spreekt vindt verzet. De oplossing is, dunkt ons, niet zo moeilijk, is echter een geheel individuele zaak van de arbiter. Hij neme die paar se conden van de eeuwigheid voor zijn verantwoording Geen getorn aan en urenlange discussies over het bestaande reglement (dat juist is) doch een appèl aan het verantwoorde lijkheidsgevoel van de scheidsrechter. En verder niet meer over praten. EEN NEDERLANDS VOETBAL ABC. Zo zijn we dan nu uit de brand. We wisten, dat bij het elftal van M.V.V. de liefhebberijen van de aangetredenen waren: postzegels verzamelen, kaarten, pianomuziek, zwemmen, enz. Hetgeen ons machtig interesseerde natuurlijk. We hebben het ook aan dit A B C te danken als er binnenkort machtige scharen vrouwtjes op onze voetbalvelden verschijnen om het saaie gedoe van al die mannen af te wisselen met een fleurig decorum. Hetgeen ons zo gerustgesteld heeft is, dat we nu weten dat Cor van der Hart elke dag minstens één ei eet en zich des wegen als een leeuw gevoelt. Aangezien we lezen, dat Cor zich „hard" gevoelt na het verorberen van dat eitje, heeft het zin om de voetballers zover te krijgen ook een eitje te nemen. Moet het een zacht of een hard eitje zijn, Cor? Overigens zijn we er nu achter gekomen, dat onze goalie een extra training ondergaat door zijn verknochtheid aan het tafeltennis en nu begrijpen we donders goed, waarom Pieters Graafland die „hete knoeperd" (uitdrukking ontleend aan Enige Richtlijnen van Godfried Bomans) zo op zijn dooie ge makje onschadelijk maakt. Al met al een boek vol belangrijke wetenswaardigheden, een koopje voor de prijs van fl. 1,95, en van een uiterst onhandig formaat. Maar wat zou het, we zijn geholpen en kennen nu de zwakke plekjes van onze lievelingsspelers en bovendien kennen we de voordelen van een goede scheerkwast. Zo dik als een vossestaart en zo recht als een kaars. Dank u. VLOKK1E. na, AS BEEKBRUSSE Neem vast een spaarkaart voor de le aanbetaling Vakkundige plaatsing. Prima service Betaling binnen 3 maanden zonder rente, over 12 maanden Borneostn. 8-14 slechts 6 pet. Tel- 54251

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1956 | | pagina 4