Sportmagazijn Leo van de Kar U Over de psychologische verschijningsvorm: applaus Ooede prestaties CEINTUURBAAN 149-153-155 Telefoon 72 89 87 Dankbetuiging Een goede sigaar 19 Zij de zelfbekentenis mij toegestaan, dat de classicus nóóit ende nóóit de liefde voor Latijn en Grieks verlaat. Gehele Ajax-organen, het discours ministre „Van de Voorzitter" daar onder begrepen, zou ik dienaangaande kunnen volschrijven. In het kort evenwel dit. Als ik eens tijd heb dat is door gaans zo na het middernachtelijk uur boeit mij opnieuw de diepzinnigheid en veelzijdigheid van de onsterfelijke Atheense blijspeldichter Aristophanes, waarvan geboorte- en doodsjaar onbekend zijn gebleven. Deze moeten zich inmiddels om en nabij de 450380 v. Chr. hebben bewogen. Voor een, diep zinniger, leven heden ten dage valt uit Aristophanes' oeuvre, waarheen men het oog ook richt, uit de beschaving mitsdien van een slordige 23 eeuwen vroeger, onnoemelijke wijsheid te putten. Laat dat inmiddels mijn privé-domein blijven. Maar: één van Aristophanes' comedieën eindigt, in Neder landse vertaling, aldus: „Het stuk is uit, klapt nu in de handen". Nu, wij, allen Ajacieden, zijn altijd gul met applaus ten ge rieve van onze geliefde „vertegenwoordigers-met-rugnum mers" binnen de befaamde witte lijnen. Oók wanneer het stuk nog allesbehalve uit dreigt te raken. Bij thuiswedstrijden er vaart men nochtans gedurig, dat zovele kijkers pas tot juich tonen, en klapgeluiden, komen, zodra de tegenpartij een duch tig goaltje scoort. Niettemin zijn die kijkers, net als wij, ge boren of geacclimatiseerde, in ieder geval behoorlijk doorge winterde, Amsterdammers. Bij de wedstrijd Ajax - G.V.A.V. van Zondag 23 September l.l. is mij zulks opnieuw frappant opgevallen. Ge denkt toch niet, clubgenoten, dat die volksstammen daar aan de overkant, op de open tribune, die zo frenetiek zich verheugden in gelijkmaker en vermindering van achterstand (alles aan G.V.A.V.'s zijde), allemaal Groningers waren, die het best „eev'n kond'n waarneem'n met hun favoriet'n naar Mökum te tijg'n, omdat je toch nooit te voor'n kan weet'n hoe het met de Molleboon'n uit Gröning'n tijdens Ajax-voorpost'n- gevecht'n zal afloop'n"? Neen, vrienden, hoofdstedelingen be strijden hoofdstedelingen, omdat zij nu eenmaal zijn van an dere makelij. Hun geestdriftkoers is bepaaldelijk niet pal-oost, doch bij voorbeeld Noord, of Noord-Noordwest, Zuid-Zuidwest etcaetera gericht. Zij willen stuk voor stuk dat beroemde en gevreesde, maar niet bij elkeen geliefde, Ajax uit de ere-divisie zien; dat Neder lands rood-wit-wonder (miraculum), dat daar plotseling op ultimo September in den jare 1956 naar de eenzame top van de competitieranglijst tuimelde. Zij willen alles, behalve dat Ajax wint, want geestelijk, animi mentisque causa, kunnen zij niet anders. En zij zullen nooit anders kunnen. Clubliefde laat zich niet dwingen evenmin als de liefde „an sich", naar believen met vette of mindervette letter door de druk geopenbaard. Als Ajax „uif'speélt en de kans bestaat, dat zij het zonder mijn argeloze presentie als toeschouwer wel zullen klaren, ga ik andere wedstrijden zien. Doorgaans „Stadionplein" tegen „Guglielmo Secondo" of „Stadionplein" tegen „Jeroen of Jhe- ronimus Bosch, genaamd van Aken Boys", en wat de Soccer-kok alzo verder schaft. Jeroenheb ik tweemaal zien doelpunten, „Guglielmo" driemaal vaker. Ook „Stadionplein" kan voor de verrassing zorgen en enkele malen per maand het doel der adversarii vinden. Luidkeels klinkt dan het droge geluid van de dubbele handslag, zelfs hoorbaar in de behui zingen, waarin dokter Hans (wanneer doctor, vriend en strijd makker?) als eigenaar, bezitter, gebruiker, ja wat niet al, de minder egoïstische, doch gespecialiseerd-totoïstische, scepter voert. Ik belééf mede de sensatie van het in vervoering geraakte publiek, dat de gelederen van Stadionder nemers, Stadionder- zoekers, gelukkig geen: Stadiondieren of Stadionnozelen, sluit. Ze klappen vele secunden, springen op, verrekken hun spieren, kortom net als in het „Meer"rayon"Beleefd en met belangstelling zie/hoor ik het aan, doordrongen van het bewustzijn te moeten meeklappen. Ik probéér het, oefen mij bij voorbaat thuis je weet per slot van rekening nooit, WANNEER ze daar bij „Stadionplein" het net zouden weten zijn slechts mogelijk als U in het bezit bent van een perfecte lichamelijke conditie en uitstekend schoeisel en kleding weet wat U nodig heeft Permanente camping show Wist U dat wij een speciale afdeling hebben voor le klas sportieve kleding? Voor Uw wintersportreis slaagt U bij ons stellig te vinden. Maar ik kan, met de beste wil ter wereld, de handen niet op elkaar krijgen. Het lukt niet, daar is dus iets niet in orde. Daar wringt wat, klèmt Is dat soms, waarover ik wel heb gelezen (bij voorbeeld bij de Utrechtse zenuwarts Dr. H. van der Hoeven, „Psychiatrie", een handleiding voor juristen en maatschappelijke werkers, tweede druk, derde deel, pag. 99): „(Stadion)plein" vrees? E. W. CATZ. 21 September j.l. genoot ik het voorrecht om vijf en zeventig jaar te mogen worden en de geweldige belangstelling die velen Uwer hierbij hebben getoond hebben deze dag voor mijn vrouw en mij tot een evenement gemaakt. Het is mij onmogelijk om een ieder persoonlijk te bedanken en ik hoop dat U mij toestaat langs deze weg ieder die op eniger lei wijze attentie heeft bewezen, mijn dank te betuigen. Een goed Nederlander bereikt tegenwoordig de 100 jaren, ik wil mijn best doen in goede gezondheid en met de steun van Uw grote vriendschap deze century te overschrijden. Many thanks. JACK REYNOLDS. en een keuze uit alle merken sigaretten Uitbetalingskantoor Gemeente Giro Sigarenmagazijn HARRY SACKSIÖNI Automaat-venkoop tot 12 uur 's-avonds RIJNSTR. 63 TEL 726558

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1956 | | pagina 19