Bonthuis „DE BLAUWVOS" HONKBAL „Liberiy Saunitis BONTMANTELS - STOLA's - COLLIERS Restaurant en Snackbar Damrak 61 (naast de Cineac) Amsterdam-C. A. F. STRIKKERS 17 Nu het honkbal seizoen 1956 alweer enige tijd achter ons ligt, kunnen wij thans eens nagaan wat er gedurende deze periode onze aandacht heeft getrokken. In de eerste plaats kunnen wij vaststellen dat de door onze landgenoten veroverde Europese titel wel het hoogtepunt in de honkbalgeschiedenis is geworden. Wie zou enige jaren ge leden hebben kunnen denken dat een aantal landen nog eens om een Europese titel zouden strijden. Zo zien wij dus weer eens dat er in een kort tijdsbestek veel kan veranderen. Tevens bracht bovengenoemd succes met zich mede, dat bij vele instanties een grote belangstelling (hopelijk blijft het daar bij niet) voor onze sport werd verkregen en dat door paedago- gen een opvoedkundige waarde aan honkbal werd toegekend. Zo werd dus iets tot stand gebracht dat zelfs de fraaiste propa- gandafolder nooit bereikt zou hebben. Door het veroveren van de Europese titel kreeg de K.N.H.B. uit Amerika een uitnodiging om aldaar (Milwaukee) deel te nemen aan het Amateur-Wereldkampioenschap 1956. De bena ming „amateur" was echter zoals spoedig bleek een wijds begrip maar och dat komt heden ten dage meer voor. Dat ons team daar kansloos zou zijn stond bij voorbaat vast, en het ging er dus om dat uit dit „Honkbalwalhalla" voor ons „nieuwe inzichten" werden opgedaan. En van deze „inzichten" zijn wij bij de terugkomst van onze spelers geschrokken, omdat de nog( hier te lande bestaande opvattingen over vele facet ten van ons spel men aldaar een geheel andere heeft. M.i. zal van deze wijzigingen onze Nederlandse jeugd het eerst deelgenoot moeten worden gemaakt, want van de grond af zullen vele punten opnieuw opgebouwd moeten worden. Onze oudere spelers hebben zich een bepaalde wijze van „slaan", „instellen op hoog geslagen ballen" enz. eigen ge maakt; het is hun stijl geworden, en om deze te wijzigen zal zeer moeilijk zijn. Wie kan dit aan de jeugd overbrengen? Ik wil hierbij niemand onderschatten maar de beste weg die hier voor bewandeld moet worden is het aanstellen van een Ameri kaanse trainer. Wil ons land de plaats blijven bezetten die het thans inneemt, dan zal er veel moeten veranderen, anders zullen binnen niet al te lange tijd div. andere Europese landen ons voorbij streven, met alle gevolgen van dien. Honkballend Nederland let dus op uw saeck. Mede doordat de voorbereiding en het deelnemen aan het Europees- en Wereldkampioenschap een grote mate van voor rang kregen is de eerste klasse competitie in „étappes" verspeeld. Dit had tot gevolg dat de echte sfeer dit jaar heeft ontbroken. Een medaille heeft twee zijden en dit was de keer zijde ef van. Ook de beoogde „doorstroming" heeft niet gebracht wat men er zich van had voorgesteld. Buiten „Sparta" (Rotterdam) is het geen „provinciale" ploeg gelukt om in de eerste klasse door te dringen. Dit seizoen verlaten twee Haarlemse clubs de eerste klasse en komen daar de „Volewijckers" en „Blauw Wit" voor in de plaats. Zoals de zaken er thans voorstaan zal het voor lopig wel een AmsterdamHaarlem aangelegenheid blijven. Sinds enige tijd is Jan Blomvliet, die dit jaar als coach van ons eerste negental fungeerde, opgenomen in het Binnengast huis. Gelukkig hebben wij vernomen dat het met hem wat beter gaat. Jan, wij hopen je spoedig weer hersteld bij ons „rood-en-wit" te mogen aantreffen. W. N. Zo'n sauna is niet slechts gezondheid, hij sport, het is ook een soort van getover. Als u uit de sauna verwijderd ooit wordt, dan houdt u „gezondheid" nog over. Dit is dan natuurlijk als grapje bedoeld, U denkt aan 't „mens sana" maar even. Wie niet na een sauna kiplekker zich voelt, is waard om niet verder te leven. Er is iets veranderd bij vroeger, de tijd toen w ij nog het wasblik hanteerden. Het waswater kwam uit de sloot en het pleit voor de-géést-toen, dat dat ons niet deerde. Maar als je na afloop in ,,'t Rechthuis" dan kwam (bij Sweering in latere jaren) en daar voor de kou enzovoorts er een nam, zat vaak nog het kroos in je haren. Thans wordt er na afloop gesaunaaid en voorts geeft de bloedeigen bar ons een kansje om, goed gesoigneerd, ons te hoeden voor koorts met een tonic of straf sudderansje. Zo'n sauna verkwikt en zo'n sauna houdt fit, je voelt je zo licht als een kur-rek. Zo'n Fins Turreks-bad maakt je witter dan wit, al was j' ook zo zwart als een Tur-rek. De tijd van de tobbe, de Zaterdagbeurt, behoort tot het verre verleden. Dat wordt door geen mens, wie dan ook, nog betreurd. En dus zijn we veel meer tevreden. Dat had u gedacht en dat had u gehoopt; je hoort nooit gekanker dus nu meer? De voetballer die er zijn werkkracht verkoopt, heeft recht op een sauna nou u weer! Niet aardig gezegd en nog wel van een ploeg die geen punt toi, toi, toi! heeft verloren. Die, klop het maar af, tot vandaag alles sloeg; doch ik blaas niet graag hoog van de toren. „Je sauna", zei Brown en: „Je zwamt uit je boord". Het klonk als „Du Sauhund," zo'n beetje. Dat had ik al niet meer in elf jaar gehoord. Want weet je, die dingen vergeet je. B. S. LE MARCHé. Amsterdam, 16-10-'56. Moderniseren Bontbewaring Reparatie KONINGINNEWEG 255, Tel. 95701, Amsterdam-Z b.d. Amstelveenseweg, tramlijn 1-2-16

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1956 | | pagina 17