Van onze Juniores 16 De oproep van. vriend Brown" om een medewerker voor de rubriek Jeugdvoetbalherinneringen aan vroegere jaren, toen je als „junior" Zondagsavonds trouw als „Sunit" je ver slagen bij Adé inleverdeje „oudste" thans ook alweer het rood-witte shirt over zijn schouders laat glijden (wat worden we oud)dit alles was aanleiding de Molenkade op te bellen en je diensten aan te bieden. Het weer eens te proberen, d.w.z. U dus via ons cluborgaan op de hoogte te houden van de ver richtingen van onze jeugd. Zoals U uit de reeds eerder gepubliceerde uitslagen hebt kunnen vernemen, was de start weer zeer behoorlijk. Ik zou haast zeggen „als van ouds". We zagen daar weer dubbele cijfers bij (aan onze kant dan). Natuurlijk zijn dit niet de aan trekkelijkste wedstrijden, vooral voor de doelverdedigers niet. Over de doelverdedigers gesproken. Mogen we deze spelers er eens op wijzen, dat het gebruik van wollen handschoenen (dus géén lederen of gummihandschoenen e.d., alléén wollen) bij een natte bal beslist noodzakelijk is. We spreken hierbij niet alleen uit ervaring, doch bij de laatste wedstrijden die we zagen en waarbij onze keepers zonder handschoenen speelden, bleek duidelijk, dat dit een tekortkoming is. 't Geeft niet dat die handschoenen naarmate de wedstrijd vordert, nat worden. Zo'n vochtige bal blijft op wol als het ware „pakken". Gebruik ze liever niet bij een droge bal. Dan zonder hand schoenen enjuist je handen vochtig maken (ja, spuw er dan maar in). Dus juist steeds contra: natte baldroge handen (door wollen handschoenen; bovendien bij koud weer warme handen)Bij droge bal, vochtige handen. OVERZICHT. Onze juniores Al zijn de competitie ge-„mixed" begonnen. Een gelijk spel (Watergraafsmeer 22), een overwinning (R.K.A.V.I.C. 71) en een nederlaag (Spartaan 21). Zo „van alles wat". Wel gevarieerd dus, maar wij geven toch maar de voorkeur aan „de volle winst". A2 deed hiervoor weinig onder, t.w. verlies tegen Blauw Wit (23), gelijk tegen Aalsmeer (55), winst tegen Swift (80) en tegen Zeeburgia uit (12). Het goede pad schijnt dus hier gevonden te zijn. A3 doet het prima. Vier overwinningen, waarbij een 150 tegen A.F.C. Hetzelfde kan gezegd worden van A4. Cijfers als 90 tegen T.O.G. 2 en Meteoor uit 017 spreken voor zichzelf. A5 begon slecht. Een 41 nederlaag tegen de Spartaan. Het herstel kwam met een 131 zege op D.W.V. 4. Blauw Wit werd overwonnen met 43, terwijl tegen T.O.G. 3 de puntjes met 51 aan onze kant bleven. Elders vindt U een verslagje van onze BI tegen Blauw Wit 1. Daarin vermeldden wij reeds het feit, dat Ajax hier nog onge slagen is. B2 kwam slechts twee keer in het veld. Bl.-Wit moest er met 63 aan geloven, doch tegen de Volewijckers was het met onze jongens mis. Ook hierover elders meer. Juniores A 1 D.W.V. Juniores Al Snapshot uit deze jeugdwedstrijd, die door onze toekomst werd gewonnen. B3 rustig begonnen (T.O.G. 2Ajax 3 16, Ajax 3De Me teoor 3 30) wilde ook eens in de dubbele cijfers komen (Ajax 3 A.S.V. Arsenal 15—0) B4 teleurstellend begonnen tegen Watergraafsmeer 2 (51 verloren), herstelde zich tegen O.V.V.O. 2 (20). Ook voor deze jongens geldt: zo doorgaan, boys! Tenslotte B5, onze benjamins. Onze pukken startten in de competitie met een nederlaag tegen de Spartaan 4 (41). De zon brak echter weer door bij de Volewijckers (23 winnen) en na wat we er van zagen, lijken ons meerdere successen ook hier in het verschiet te liggen. Zondag 30 September j.l. zagen we op Buiksloot twee van onze jeugdteams in actie, n.l. B2 tegen Volewijckers B2 en onze benjamins de B5 tegen de idems van de groen-witten. Dat „om 10 uur spelen" over het IJ betekent niet alleen voor de spelers „vroeg uit de veren" (dus Zaterdagsavonds niet te laat naar bed om Zondag fit te zijn), maar ook voor de ver schillende ouders, althans moeders (om brood te snijden en thee te zetten)Maar als het weer dan zo mooi is als op deze Sep- tember-Zondag, dan zijn er velen die zeggen: „We gaan met je mee." Derhalve waren diverse vaders en moeders ondanks deze verre uitwedstrijd aanwezig. Helaas hebben onze jongens het onderspit moeten delven, hetgeen beslist niet nodig geweest zou zijn, indien ze van begin af hadden gespeeld zoals in de tweede helft. Het begin was slap. Bovendien een beetje tegenslag, doordat we tijdelijk met 10 man moesten spelen (onze spil viel enkele minuten uit) in welke periode mede door een vreemde scheids rechterlijke beslissing we een 10 achterstand kregen. Dit drukte schijnbaar nogal, want er kwam beslist geen leven in onze brouwerij. Een prachtig doelpunt van de Volewijckers- linksbinnen en het was 20. Na de thee ging het ineens veel beter. Er kwam weer vaart in en het duurde niet lang of Goudsmit scoorde tegen (21). Er zat toen nog van alles in. Aanval op aanval werd gelanceerd, doch hoofdzakelijk door pingelen gingen legio kansen verloren zo b.v. van enkele meters afstand nog over te kogelen. Onbegrij pelijk. Zoals vaak gebeurt, juist aan de andere kant valt een doelpunt. Een fout „achterin" en met 31 konden we de aftocht blazen. Jongens, volgende keer beter. Het kan, daar zijn we van over tuigd. Geen gepingel (nogmaals) en vooralkop" gebruiken. De B5 ook op Buiksloot, won met 32. Zo'n echt „lekker partijtje". Aan beide zijden van dat „snoepgoed" spelend met een overgave waarvan de omstanders konden genieten. Er waren mooie doelpunten enspanning. Jongens, dat was knap werk, ga zo voort. 14 October. Een mistige Zondagmorgen bracht om 10 uur onze B 1 in het veld tegen Blauw Wit B 1. Onze jongens, nog ongeslagen, zijn er in geslaagd ook de zebra's aan hun zegekar te binden. Het werd 21. Spanning is er wel geweest. M.i. on nodig, want als de voorhoede wat doortastender geweest was en er niet zo onbesuisd en van te grote afstand was geschoten, had reeds voor de rust een grotere dan de 10 voorsprong ver kregen kunnen worden. Het doelpunt werd door Englander ge maakt. In de tweede helft kwamen we gelukkig op 20. Een corner van onze linksbuiten raakte een der Blauw Witters verkeerd en de bal verdween langs de verblufte doelman. Deze doelman was overigens prima. Een der besten van het veld. Het tegen- punt, overigens wel verdiend, kwam 10 minuten voor tijd toen Pieter Paternotte het uitzicht werd belemmerd en daardoor te laat reageerde (21). Luitjes gefeliciteerd. Het was volkomen verdiend. Maar toch, zorg er in de toekomst voor het plaatsen beter onder de knie te hebben en verder ook het combineren niet te vergeten. Zelf zuchtigheid is een slechte eigenschap, ook op het voetbalveld. Onze vriend Rosendahl b.v. (ik hoop dat ik zijn naam juist schrijf) is een goede voetballer, maar verknoeit voor hemzelf en zijn medespelers veel door pingelen en nog eens pingelen. Dit komt zeker niet voor in de goede lessen van trainer Stroker, dus stop er mee. Dan de sprint, heren. Dit geldt niet alleen voor jullie maar ook voor vele anderen! Trek eens een extra baantje. Een snelle start hebben is zeer belangrijk. Op het tweede veld van Voorland speelde Ajax B 3 tegen A.S.V. Arsenal. Uitslag 150. Cijfers die voor zichzelf spreken en waaraan wij niets meer hebben toe te voegen. T. M.

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1956 | | pagina 16