T egenover een bijna volledig visteam met hun dames op Dinsdagavond 16 October in de bovenzaal van ons stadion, wekte het op laconieke toon gesproken openingswoord van onze voorzitter, dat er ditmaal geen diner aan verbonden was, grote hilariteit op. Ieder moest een en ander zien als een verlengstukje van de zo schitterend geslaagde visdag van 9 September en om de zaak rond te maken, door de vertoning van de door Kees Volkers gemaakte film, werd deze avond gearrangeerd. Er waren ook enkele gasten uitgenodigd, o.a. de leden van het „schaduwelftal", dat bij het bereiken van de ere-divisie door ons eerste elftal, een feestavond organiseerde, waar een van mijn collega's U destijds uitvoerig verslag van bracht. Wie de leden precies allemaal zijn weet ik niet eens goed, maar neemt U van mij aan: het zijn allemaal „verwoeste" Ajax-supporters, er zitten „hopmannen", „binten en binken", „degens en hulzen" in. Zij verhoogden de stemming op deze avond door de film van die bewuste feestavond door een van de „Binten" te laten draaien en zo op de film te zien, zijn deze heren geen voorstan ders van de nieuwe voorgeschreven inhoud der borrelglazen, n.l. 35 c.c. U weet wel allemaal bereidwillige knapen met als lijfspreuk: „Niet dat benauwde". Er was nog een derde filmoperateur aanwezig, ook een jongen uit het goede Ajax-hout, n.l. Wim Meyer, die ons voor de pauze op diverse mooie films tracteerde, waarbij de sport en vooral de afdeling vissen een belangrijke plaats innam. Het was een genot om hiernaar te kijken, vissen van alle mogelijke afmetin gen, waarvan wij de maat met ons Ajax-meetplankje nooit 1 hadden kunnen opnemen, werden aan de haak geslagen en vele malen waren er takels voor nodig om de beestjes binnen boord te krijgen. Voor ons, Ajacieden, was het meest opmerkelijke, dat de beste vissers hun successen allemaal te danken hadden aan het ge bruik van „Vrenegoor's werphengels". Laat maar zitten, Toon! Onze viscommissie loopt al enige tijd met plannen rond om eens een ander viswater te proberen en deze avond hebben zij een rijke keuze kunnen maken, laten wij desnoods de man er nog eens „vijf kwartjes" tegen aangooien en het volgend jaar daar eens gaan proberen. Voorzitter La Fleur bood de dames namens de commissie in de pauze een consumptie aan, een aardig gevonden „platmakertje", daar de heren vissers kort hierna werden uitgenodigd voor een te houden vergadering in ons stadion op Maandag 12 November. Heren vissers, een speciale uitnodiging ontvangt U hier niet meer voor, op Uw aller aanwezigheid mag onze ijverige com missie dus wel rekenen. Kent U „Mr. Trough"? Neen? Ook zijn vrouw Truus niet? Zij vormen samen het echtpaar Addicks en onze oude links binnen kwam met een verrassing, n.l. een film van een der eerste Ajax-visdagen, vele bekende gezichten die men nu nog aan de waterkant kan bewonderen, waren op het witte doek aanwezig, ook toen werd er in de bus gezongen en voor degenen die de mondbewegingen van onze tegenwoordige voorzitter 3

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1956 | | pagina 10