Meeuwsen - Confectie AJAX VAMI 2-2 VAMI Restaurant - Lunchroom Ben Plotike 9 overwinning van ons eerste elftal op Sparta in Rotterdam, tot een hoogtepunt uitgroeide, arriveerden alle officiële en toe komstige echtparen. Elkeen was in extase over de schitte rende bloemenversiering die ons aller vriend Kolman tegen het bekende tarief „Con amore" had aangebracht en de dank die onze voorzitter en zijn collega van de clubavondcommissie hem hiervoor brachten, werd door alle aanwezigen met applaus onderstreept. Voor de prijsuitreiking een aanvang nam benutte voorzitter Volkers de gelegenheid om een lid van de visclub te huldigen, n.l. Vrenegoor in de omgang Ome Toon genoemd. Buiten een hengel voor hemzelf, waarmede je om een hoekje kunt vissen, werd de vrouw van de jubilaris, die alle 20 visdagen aanwezig was, een fruitmand aangeboden voor de geregelde toestemming die zij had gegeven om haar echtgenoot een dag visgenot te ver schaffen. Een prachtig opgemaakte tafel met een keurcollectie prijzen, die door vele milde gevers beschikbaar waren gesteld, stond voor de prijsuitreiking klaar. Alle goedgevigen hartelijk dank. Na de prijsuitreiking die een vlot verloop had en waarbij Arie de Wit de schlemielenprijs (wisselprijs) voor Van der Steeg zijn neus wegsnoepte, mochten alle deelnemers hun prijs in ontvangst nemen, Nolte met de kampioensbeker en Puttelaar met de beker voor de grootste vis extra, waarbij tevens aan ondergetekende en zijn mede-boekhouder A. Zwang een souve nir werd uitgereikt, zocht ieder zijn gereserveerde plaats aan tafel op. Voorzitter La Fleur volstond met een korte opening en het diner nam een aanvang. Voor de dames werden nog 2 prijzen verloot, n.l. een grote en een kleine Moscovische vis, waarvan de grootste in handen viel van mevrouw La Fleur. Aan het eind van de avond werd deze vis onder de aanwezigen verdeeld, hebt u er soms niets van geproefd? Dan is u te vroeg weggegaan! De echtgenote van onze concierge mevr. Lens die momenteel in een ziekenhuis vertoeft werd een fruitmand gezonden en alle aanwezigen plaatsten hun handtekening op de achterzijde van het menu. Voor muziek was gezorgd en Gerda Zieler gaf enige liedjes en fluitsoli ten beste. Voorzitter Volkers, deze avond meerdere malen aan het woord, liet uikomen volledig te sympathiseren met deze kleine vriendenvisclub, waarin een ieder probeert het een ander naar de zin te maken en als goede Ajaxvrienden zich correct gedraagt en tot hulp bereid is. Hy memoreerde de prestatie van ons eerste elftal, die zeker tot verhoging van de reeds prima stemming aanleiding gaf en hoopte nog vele jaren met de jongens van de visclub aan de waterkant een visje te mogen verschalken. De muzikanten zochten het vanzelfsprekend in de populaire muziek en het beste bewijs dat de prestaties van dit duo ge apprecieerd werden, was de spontane wijze waarop een ieder meezong en het applaus dat hen telkens ten deel viel. Ook Gerda Zieler mocht de volledige dank voor haar optreden incasseren, er werd een dansje gemaakt en wanneer hier nog prijzen voor beschikbaar waren gesteld, had de jury eenparig besloten om de hoofdprijs beschikbaar te stellen voor het dans paar W. F. VolkersGerda Zieler. Uit de kunst Wim! Tijdens het diner arriveerden nog enkele jongens van het eerste elftal met hun „entertrainer" Gerrit Keizer, welke ge legenheid onze voorzitter te baat nam om hun te feliciteren met hun prestatie en duidelijk liet uitkamen de spelers, ook als betaalde voetballers toch prima Ajacieden te zien en overtuigd te zijn dat de nieuwelingen het spoedig zullen worden. Bij monde van mevr. Levendig, sprekend namens het dames comité, werd het bestuur van de visclub een toeter en een hamer aangeboden. Het eerstgenoemde voorwerp om aanvang en einde te annonceren en de hamer om de nummerbordjes in de grond te kunnen slaan, een geste die door de hengelaars zeer werd gewaardeerd. De tombola bevatte vele prachtige prijzen met als hoofdprijs een prachtige fruitmand geschonken door het „shadow-team", geachte heren van dit befaamde elftal, ons aller waardering voor dit sympathieke idee. De winnaar, donateur De Boer, moest een verhuiswagen charteren om de mand thuis te krijgen. Wist u dat de meeste hengelaars geen spullen hebben, maar na afloop toch allemaal met hengels naar huis gaan! Vermoe delijk is iemand in het bezit van de sleutel van het magazijn van Toon Vrenegoor op de Prins Hendrikkade gekomen, want nie mand snapt er wat van. Die jongen van Uriot had zeker een tip gekregen dat er een speciale prijs beschikbaar was ge steld voor de deelnemer die de mooiste hengel had. Hij had een juweel van een stok geleend met ingebouwde radio en televisie antenne en verwierf hiermede een speciaal kunstwerk dat door een der leden van de familie Volkers uit Utrecht, was ver vaardigd. Nu ik de naam Utrecht genoemd heb, mag ik Henk Volkers mede namens mijn mede-commissieleden der redactie vriende lijk bedanken voor de toezegging om de cliché's van dit vis- festijn voor ons clubblad wederom gratis te willen verzorgen. Wilde u soms de vraag stellen of er geen polonaise gehouden is? En of en onder leiding van niemand minder dan Dirk Bos, de man waarbij alles altijd rustig zit (ditmaal zonder draglines) en neemt u van mij aanZooooo Niemand vergeten? Ja, mag ik even mijn nieuwe pet diep afnemen voor de keurige verzorging van het diner door het echtpaar Boudrie met staf en Henk Schuring bedanken voor het vastleggen van een en ander op de bandrecorder. Ik heb na afloop van de wedstrijd de meest van elkaar ver wijderde plaatsen horen noemen voor het volgend jaar, mis schien komen er zelfs nog wel paspoorten aan te pas, maar heren Da Fleur, Levendig en Schroder s.v.p. nooit meer tussen Calais en Dover. 9 September 1956 werd een gouden bladzijde in de Ajax- geschiedenis. C. E. de V. Wat AJAX is voor de Meer (Een gezellig stadion) Is de V.A.M.I. voor de Kalverstraat (Een gezellige lunchroom) Kalverstraat 171 - Telefoon 45027 PACHTER VAN DE AJAX-BUFFETTEN aan het Weteringcircuit Kostuums met 2e Pantalon 108.- Sportcolberts 39.50 Pantalons, kamgaren (wol). 29.50 Alléén: Weteringschans 181, Telefoon 39807 de Amsterdamse textielkoning Geeft alle sportvrienden op vertoon van deze advertentie 5 pet extra korting alleen Nieuwendijk 121, Telefoon 49765 Kinkerstraat 91, 347-349

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1956 | | pagina 9