Aan de waterkant! r 8 In diverse Ajax-families zal de morgen van 9 September (lees nacht 8 September) wel enige opschudding veroorzaakt hebben, want pa moest vissen. Omstreeks 4.30 uur moesten de eersten van het gezelschap hun bed reeds verlaten om aan de voorwaarden, door de Commissie gesteld, te kunnen voldoen, n.l. 6 uur vertrek Lutmastraat. De volgende categorie had een kwartier speling om bij het Tropenmuseum in te stappen en door deze laatste gezinsvermeerdering, van 6 personen, waren reeds 18 vissers in de Maarsse en Kroon touringcar aanwezig. Jammer dat er op de Dam niemand van de K.N.A.U. present was, want Joop Kolman (door de chauffeur gedwongen) gaf daar in een zeldzaam snelle tijd enige sprintjes ten beste, die hem zeker een plaats in het Melbourne-team hadden bezorgd. Op dit vroege uur stond een der dienaren van de sterke arm het monument te schetsen. Aan het einde van de Overtoom en op het Mercatorplein stapten de laatste deelnemers in en het bordje uitverkocht" kon opgehangen worden. Jan Zwaan, verzekerd van zijn capaciteiten had maar vast de gele trui aangetrokken, hoogmoed komt voor de val, maar de grootste verrassing voor het gezelschap was de aanwezigheid van Kees Volkers die zich beschikbaar had gesteld om alles van deze vierde lustrumdag te filmen. Kees namens de vissers en zij die zich hiervoor uitgeven, zeer hartelijk bedankt. Alle mogelijke vissersverhalen deden onderweg de ronde en de lach was niet uit de lucht en zeer zeker niet, wanneer onze nieuwe voorzitter zich met zijn humor in de strijd wierp. De Commissie was er goed in, bij een lustrum moet alles prima verlopen en zo maakten wij voor het eerst mee dat we zonder verkeerde wegen in te slaan in Broek op Langendijk aankwamen, waar de familie Vijzelaar ons als altijd zeer gast vrij ontving. Visvergunningen, wormen en plaatsindelingen werden uit gedeeld en na het ontbijt allen in de bus naar Sint-Pancras, waar de eerste drie ronden van een halfuur zouden plaats vinden. Sedelaar had het meeste werk verricht, door diverse gelegenheidsvissers te helpen met het klaarmaken van hun materiaal. Ook tijdens de wedstrijd bood hij deze heren de be hulpzame hand, waardoor hij menige minuut verspeelde. Hengels boven water alle heren klaar? Ja! dan zakken maar. De visjes wilden in de openingsronde wel bijten, 23 van de 32 deelnemers boekten successen en de overige negen hadden wel met kennersblikken naar hun dobber gekeken, maar het boek ,,Hoe leer ik vissen?" waarschijnlijk nog niet geheel doorgeworsteld. Er vormde zich direct reeds een kopgroep en Jan Zwaan toonde niet voor niets zijn gele trui te hebben aangetrokken: Zwaan, Puttelaar en Samson 7; Nolte 6; R. de Wit, Sedelaar en J. L. Strikkers (veel aangeleerd) 5; Addicks en Couton 4. De volgende ronde bracht het schamele aantal van 21 op de kant en in deze ronde bleken Kolman en Nieberg als collega's bloemisten zich meer toe te leggen op het vangen van eike bladen, dan op de visvangst. Goedkoper konden zij er ook nooit aankomen. Samson boekte met 4 het beste resultaat, terwijl de heren H. en W. F. Volkers ieder 3 visjes verschalkten. Puttelaar die in de eerste ronde een baars van 24 cm uit het water sleepte, bleef onbenaderd. De gele trui waar Samson met 11 stuks nu recht op had, bleef rustig onder het colbertje van Jan Zwaan Reguliersbreestraat 4-6 vlak bij de Munt Amsterdam C. Wat Kan kankan Kan alleen zitten, maar met Puttelaar keek hij toch tegen een achterstand van 3 stuks op. De laatste ronde voor de rust bracht een kleine verbetering n.l. 27 stuks, maar de vissen hadden zeker over het algemeen hun snipperdag opgenomen, want ook nu kon het gemiddelde van 1 visje per man niet bereikt worden. Sint-Pancras werd verlaten en de terugtocht aanvaard naar huize Vijzelaar. Men maakte een dankbaar gebruik van de gelegenheid om de inwendige mens te versterken en de stand bij half-time te vernemen: Samson (met een pas door onze voorzitter aangeboden semi- prof contract) 13; Puttelaar 10; Zwaan (in de bergetappe ge klopt) 9; Sedelaar, H. Volkers en Nolte 8; W. F. Volkers 7; overige leden van het peleton vele ronden achter en nog zes zonder handgift. Gewaagde voorspellingen deden de ronde, maar de mening dat Samson winnaar zou worden, overheerste. Nieuwe ronde, nieuw viswater, nieuwe moed en nieuwe decors in Broek op Langendijk, bij de groenten en fruitveiling. Insiders gaven hier de beste kansen aan de lieden die altijd uit hoofde van hun beroep in een dergelijke omgeving vertoeven, n.l. onze fruitkoningen Robert en Uriot. Zij kwamen er echter maar matig aan hun trek in de visvangst. Hun vangst op ander terrein was daarentegen formidabel geweest. Met de mede werking van hun grossiers waren zij er n.l. de vorige dag in geslaagd om een massa fruit bij elkaar te vergaren, waarvan velen der visfamilie via loten der tombola hebben geprofiteerd. Walden en Muyselaar en H.H. grossiers vriendelijk dank. De pessimisten die geen al te hoge dunk over de aanwezig heid van veel vissen in dit nieuwe wedstrijdterrein hadden, wer den in het gelijk gesteld, slechts 17 stekeltjes hadden mede lijden met de vele moeite die 32 vissers zich gaven. Samson had er nog 2 voor zijn rekening genomen, waardoor zijn totaal tot 15 steeg. Puttelaar en Zwaan bleven met resp. 12 en 10 de enigen in de dubbele cijfers en naar de mening der kenners nog kanspaarden. De vijfde ronde bracht, evenals zo dikwijls bij de paarden rennen, een outsider naar voren. De favorieten stelden teleur en Nolte werd met de oogst van 6 stuks een gevaarlijke can- didaat. Oordeelt u zelf maar: Samson 15, Nolte 14, Puttelaar 12, Zwaan 11. De lijstaanvoeder liet zich masseren, Nolte slikte AZ vita mine-tabletten, terwijl Puttelaar en Zwaan een gesprek over atoomwormen voerden. Hengels boven water - heren klaar dan voor de laatste ronde: zakken maar! riep een van de boek houders. Achteraf zou blijken dat vitamine-tabletten beter resultaat geven dan een massage. Precies op de eindstreep werd de man die vijf ronden aan de kop had gestaan in de eindsprint geklopt. Nolte kwam met een dubbel aantal tegenover Samson uit de bus, n.l. 4 om 2, waardoor de eindstand werd: Nolte 18; Samson 17; Puttelaar 13; H. Volkers 12; Zwaan 11; Sedelaar 9; W. F. Volkers 8; Schroder 7; J. L. Strikkers, R. de Wit, J. Kolman, W. Addicks 6; Levendig, Couton, De Boer, Dukker en Kereweer 5; D. Bos, Th. Bos, C. la Fleur, Nieberg en Eu we 4; Louwaard 3; De Ruiter, Vrenegoor, Robert en M. Volkers 2; Uriot, A. F. Strikkers en J. de Wit 1; Van de Steeg en A. de Wit 0. Wanneer de jaarlijkse visdag evenals de vorige malen hier mede tot een einde was gekomen, zou ik kunnen volstaan met de welgemeende dank uit te spreken tegenover allen die door het beschikbaar stellen van prijzen, bijgedragen hebben tot het slagen van deze jaarlijkse vrienden-visdag, maar dan zou ik dezo keer schromelijk tekort schieten. Toen wij n.l. vroeg uit Broek op Langendijk vertrokken, moest de clou nog komen. Om ons vierde lustrum alle luister bij te zetten had de Commissie, die ik mede namens alle deelnemers wil bedanken voor de goede zorgen en voortreffelijke organi satie, besloten om na afloop met de dames te dineren in ons stadion. Iedereen kreeg volop de gelegenheid om zich wat op te knappen om zich daarna naar de Middenweg te begeven. In een uiterst tevreden opgewekte stemming, die door de keurige

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1956 | | pagina 8